Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

5.4. Еластичність попиту та пропозиції. Торгова виручка

Коефіцієнти еластичності і торгова виручка. Виміри попиту та пропозиції є важливим інструментом економічного аналізу, применяющимся для оцінки їх впливу на торгову виручку. Суттєвим моментом тут виступає еластичність, тобто реакція попиту та пропозиції на зміну відповідно ринкової ціни або доходів покупців. Таким чином, еластичність означає міру реагування однієї змінної величини на зміни іншої змінної.
У найбільш загальному вигляді еластичність попиту за ціною можна визначити як 1%-на зміна кількості продажу товарів до 1%-ному зміні його ціни. Подібним методом можуть бути визначені коефіцієнти еластичності по кожному фактору впливу як на попит, так і на пропозицію. Наприклад, може бути визначена еластичність попиту при змінюються доходи покупців або еластичність пропозиції при змінюються технологіях виробництва і т.п. Торгова виручка визначається як добуток ринкової ціни товарів на загальну кількість їхніх продажів за цією ціною. Показник торгової виручки безпосередньо залежить від ступеня еластичності попиту; для поліпшення цього показника, а також для прискорення товарообігу підприємці проводять відповідну цінову політику на ринках своїх товарів. Наприклад, якщо при 1%-ве зниження ціни товару кількість його продажів зростає більш ніж на 1%, то має місце еластичний попит, що дозволяє збільшити товарообіг і торгову виручку. Якщо 1%-ве зниження ціни викликає збільшення продажів також на 1%, то має місце одинична еластичність попиту, яка прискорює товарообіг, але не приносить зростання торговельної виручки.
(Уществует також і нееластичний попит, коли при 1%-ве зниження ціни кількість продажів не досягає навіть 1%, не прискорюючи товарообіг і викликаючи зниження торгової виручки.
Еластичність пропозиції визначається як відносна зміна кількості товарів та їх цін, що характеризує ступінь ефективності виробничої і маркетингової політики. Інакше кажучи, еластична пропозиція - це ситуація так званого миттєвого рівноваги, коли 1%-ве збільшення ціни товарів викликає збільшення випуску товарів більш ніж на 1% під впливом короткочасно зрослого попиту, а не виробничих причин. Одинична еластичність пропозиції виникає, коли підвищення ціни на 1% викликає зростання випуску товарів також ма 1%. Така ситуація можлива і через нетривалого підвищення попиту, внаслідок якого виробництво відреагує лише збільшенням I тимчасового капіталу. При нееластичному реченні 1%-ве підвищення цін викликає зростання випуску менш ніж на 1%, показуючи, що попит вже пристосувався до зрослих цін, яка збережеться на тривалу перспективу, визначаючи масштаби капіталовкладень (тобто інвестиції основного капіталу) у виробництво товарів даного виду.
Ситуації еластичності попиту та пропозиції показані на рис. 5.4 та

Рис. 5.4. Еластичність попиту


d1 - нееластичний попит; d2 - одинична еластичність попиту; d3 - пластичний попит

Рис. 5.5. Еластичність пропозиції


:
Sx - нееластичне пропозицію; S2 - одинична еластичність пропозиції; S3 - еластична пропозиція
Наслідки вплив держави на ринкове ціноутворення.
Іозможно чи втручання в механізм конкурентного ринку з метою впливу на формування рівня цін? Таке втручання може здійснюватися лише в якій- або різновиду монопольного впливу
на товарні ціни і найчастіше тягне за собою негативні соціально-економічні наслідки.

Монопольне втручання держави в цінову рівновагу і механізм конкурентного ринку - це лише один різновид втручання, яке зовні здійснюється для регулювання (як правило, зниження) цін на так звані соціально значущі товари або ресурси. Це можуть бути як споживчі товари першої необхідності (хліб, молоко, сіль тощо), так і виробничі товари у вигляді сировинних або паливно-енергетичних ресурсів. Подібне втручання являє собою примусове ціноутворення і тому завжди здійснюється на законодавчій основі, яка підтверджує правомочність влади та її обов'язок діяти в інтересах незахищених соціальних груп або в загальнонаціональних інтересах. Наприклад, якщо держава втручається в ціноутворення для захисту малозабезпечених соціальних верств населення, то ціни на споживчі продукти встановлюються на рівні нижче ринкової рівноваги. Примусове зниження цін і тарифів може здійснюватись державою і на сировинні або енергетичні ресурси під впливом лобіювання зацікавлених виробничих компаній в законодавчих органах. Однак будь-які втручання подібного роду здатні блокувати і навіть зруйнувати ціновий механізм конкурентного ринку, не вирішуючи при цьому ні соціальних, ні загальнонаціональних проблем, заради яких вони нібито застосовувалися.
При державному втручанні ціновий механізм руйнується тому, що сукупний попит не обмежується попитом тих споживачів, заради яких держава встановлює примусово низькі ціни або тарифи. Однак цей штучно занижений рівень цін може викликати «понижуючу» тенденцію виробництва, тобто випуску та пропозиції соціально значущих товарів. Підприємства та фірми не зацікавлені випускати товари за такими цінами, які не відшкодовують витрат і не приносять прибутку . Започаткували зниження випуску товарів, а слідом за цим дефіцитність і черги, тіньова економіка і спекуляція - це явища, які вигідні монополістам для роздування цін і одержання надприбутку. У подібних випадках соціальна напруженість буде поширюватися на всі верстви населення. Дефіцитні товари «йдуть» в тіньові сфери, де вони продаються за спекулятивними цінами, ще більш недоступним, ніж до державного втручання. При цьому особливістю тіньових структур виробництва і торгівлі є те, що вони невловимі для державного оподаткування. Отже, скорочується і реальна можливість наповнення державного бюджету для виплати пенсій, посібників, стипендій. Будуть потрібні нові урядові повноваження і каральні заходи, які в
кінцевому підсумку здатні сформувати поліцейську державу замість ефективної економіки.
Оподаткування - ще один спосіб державного втручання і ринкове ціноутворення. В даному випадку не відбувається порушення механізму формування цін за законами попиту та пропозиції; в цьому по відміну від примусового ціноутворення. Однак будь-який податок створює передумови для зростання цін через формування рівноваги попиту та пропозиції на новому, більш високому, рівні. Це відбувається тому, що податок використаний державою як інструмент впливу на функцію пропозиції. Наприклад, метою його застосування може бути обмеження ринку від надлишкового випуску товарів даного виду. Як правило, сферою подібного використання державою податків може СII, п'аграрний сектор, якщо існує загроза надлишку сільськогоспо- пих продуктів.
У цьому випадку держава застосовує податок на продажі надлишкової продукції з метою обмежити її виробництво (посіви) в майбутній період. Але така упереджувальний захід доречна лише в умо-пах стійко високої врожайності, що викликає труднощі продажу 11 р (щукціі, при цьому збитки аграрних фірм субсидуються державою. 11о всіх інших випадках застосування прямих і непрямих податків, хоча зовні і не порушує законів конкурентного ціноутворення, негативно позначається як на споживачах, так і на виробниках товарів. Податок безпосередньо платить державі фірма - виробник товарів шляхом відрахування з торгової виручки від продажів. Однак більша його частина перекладається на покупця шляхом збільшення ціни товару, що потрапив йод оподаткування. Отже, покупець товару, що подорожчав 'шбо змушений робити відрахування зі своїх доходів на користь держави при покупці цих товарів або обмежувати своє споживання, оскільки не може оплачувати купівлю товарів за зрослими від податків цінами. Негативні соціальні наслідки неминучі, як і в будь-якому іншому випадку, сприяє підвищенню цін. Оскільки на конкурентному ринку сформувалися рівноважні ціни у відповідності з попитом і пропозицією, то податкова «прибавка» до ціною спочатку викличе скорочення кількості покупок, а слідом за цим відбудеться відповідне скорочення випуску і пропозиції товарів за новою, збільшеною, ціною.
(V) КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Намалюйте загальну модель ринку з кривими попиту та пропозиції. Об'єк-іспіте відмітні особливості дії законів попиту та пропозиції на конкурентному ринку.
2. Які нецінові фактори, що впливають на зміну попиту покупців, а також нецінові фактори, що впливають на зміну випуску та пропозиції фірмами благ?
3. Доведіть практичну значимість еластичності попиту та пропозиції. Поясніть вплив еластичності на показник торгової виручки фірм.
4. Як формується рівноважна ціна? Поясніть цей механізм за допомогою відповідного графіка, вказавши область дефіциту товарів на ринках і область їх надлишків від перевиробництва.
5. Покажіть на графіку і поясніть соціально-економічні наслідки примусового ціноутворення та оподаткування : що спільного і які відмінності цих способів втручання в механізм рівноважних цін?
Ш ЛІТЕРАТУРА
1. Самуельсон П., Нордхаус В. Економіка: пров. з англ. М., 2002.
2. Макконнелл К, Брю С. Економікс: пров. з англ. М., 1999.
3. Економічна теорія / під ред . В. Д. Камаєва. М., 2002.
4. Лобачова Є. Н. Економіка. М., 2003.
5. Нурієв Р. М . Основи економічної теорії. М., 1996.
6. Мінаєва Н. В. Економіка і підприємництво. М., 1999.
Ф ТЕМИ РЕФЕРАТІВ > Механізм попиту та пропозиції на товарних і фондових біржах
> Дослідження ринку та маркетинг
> Вибір методів ціноутворення при складанні бізнес-плану Підприємницькі ризики і методи їх оцінки
> Використання показників еластичності попиту та пропозиції в економічній практиці фірм
« Попередня
Наступна »
= Перейти до змісту підручника = Інформація, релевантна" 5.4. Еластичність попиту та пропозиції. Торгова виручка "
Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
еластичності. Попит і пропозиція залежать від зміни ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти
 1. Ключові терміни
  еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові
 2. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
 3. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна
 4. Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв - ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра.
  Еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра. Еластичність попиту за ціною збільшується при русі від товарів першої необхідності (нееластичний попит) до предметів розкоші в разі існування близьких товарів-субст-Тутов; в разі вузького визначення ринку або якщо покупці мають великий запас часу для того, щоб відреагувати на
 5. Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки.
  Еластичність попиту Аналізуючи зміни ринкового попиту або пропозиції, нам необхідно рассмот реть вплив такої змінної, як сукупна виручка, - грошової суми, сплаченої покупцями і отриманої продавцями товару. На будь-якому ринку сово-купно виручка дорівнює PxQ: ціні товару, помноженої на кількість проданого товару. Графічно сукупна виручка (рис. 5.2) представлена
 6. 5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту,
  еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту, крива попиту нееліт-: тична. У точках високих цін і невеликого обсягу попиту крива попиту еластична. Ціна Еластичність більше 1 Еластичність менше 1 В табл. 5.1 представлена і сукупна виручка в кожній точці кривої попиту, яка ілюструє вза-ємозв'язок між сукупною виручкою і
 7. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
  еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямої еластичності пропозиції за ціною називають відношення відносної зміни обсягу пропозиції у відсотках до відносного зміни ціни. Для характеристики перехресної еластичності пропозиції вводиться додатковий
 8. Зростання ціни веде до зростання вироб- ведення P і Q, оскільки зменшення Q відносно менше, ніж
    еластичність попиту за ціною менше 1, збільшення ціни призводить до зростання сукупної виручки, а зменшення ціни призводить до скорочення сукупної виручки - Коли цінова еластичність попиту більше 1, збільшення ціни призводить до скор-щенію сукупної виручки, а зменшення ціни - до зростання сукупно! виручки - В особливих випадках, коли цінова еластичність попиту дорівнює 1, зміна ціни не
 9. Отже, сукупна виручка (результуюча ціни і кількості товару) збільшується.
    еластичною кривою попиту призводить до зменшення обсягу попиту, щодо більшого, ніж зміна ціни. Отже, сукупна виручка (результуюча ціни та кількості товару) зменшується. У нашому випадку збільшення ціни з $ 4 до $ 5 призводить до зменшення обсягу попиту з 50 до 20 одиниць, а загальний дохід скорочується з $ 200 до $ 100. 120 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює
 10. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
    еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,? P (%) - процентна зміна ціни. або або, де Q1 - первинний об'єм попиту, Q2 - змінений
 11. Еластичність пропозиції
    еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність пропозиції служить показником відносної зміни
 12. Основні терміни і поняття
    еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 13. Терміни і поняття
    еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 14. Еластичність пропозиції
    еластичність пропозиції за ціною, можемо отримати відповідь на питання, наскільки виробництво тієї чи іншої продукції реагує на зміну ціни. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції розраховується за тією ж формулою, що і коефіцієнт цінової еластичності попиту. Різниця лише в тому, що замість величини попиту береться величина пропозиції: {foto19}, (9.7) де Q0 і Q1 - пропозиція до і
 15. Питання для самоперевірки
    еластичність? Що відображає еластичність стосовно попиту і пропозиції? 2. Фірма вирішила підвищити ціну на свою продукцію. Що станеться з її виручкою, якщо попит еластичний (нееластичний)? 3. Розрахуйте показники цінової еластичності попиту на продукцію фірми, виходячи досліджують даних про обсяги продажів при різних цінах: {foto30} Скільки продукції буде продавати фірма? Наскільки
 16. Глава 9. Еластичність попиту та пропозиції на ринку товарів. Споживче поведінка
    еластичність попиту за цінами, доходами, перехресна еластичність, що дозволяє оцінити вплив перерахованих показників на попит, а також теорія споживчого вибору, яка пояснює, яким чином покупці воліють витрачати отримувані ними доходи з метою максимального задоволення своїх
 17. Еластичність пропозиції
    еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність пропозиції служить показником відносної зміни
 18. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    еластичність попиту. 6. Які основні недоліки закону, сформульованого Ж.Б. Сеєм? 7. Як досягається рівновага на ринку товарів і послуг в умовах вільного ринку (досконалої конкуренції)? 8. Як досягається рівновага товарів і послуг в умовах панування монополій (недосконалої конкуренції)? 9. Що таке еластичність і коефіцієнт
 19. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
  эластичность спроса. 6. Каковы основные недостатки закона, сформулированного Ж.Б. Сэем? 7. Как достигается равновесие на рынке товаров и услуг в условиях свободного рынка (совершенной конкуренции)? 8. Как достигается равновесие товаров и услуг в условиях господства монополий (несовершенной конкуренции)? 9. Что такое эластичность и коэффициент
© 2014-2022  epi.cc.ua