Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РФ на 2002 р.

*
Оцінка проекту і прогнозу соціально -економічного розвитку Російської Федерації на 2002 р. підготовлена авторським колективом Центру фінансово-банківських досліджень Інституту економіки Російської академії наук: д.е.н. В.К. Сенчагов (керівник групи експертів), д.е.н. Н.Г. Гловацкая, к.е.н. Е.А. Іванов, к.е.н. А.М. Логвина, д.е.н. Ю.І. Улюбленців, д.е.н. В.І. Павлов, д.е.н. І.А. Погосов, д.е.н. О.Л. Рогова, д.е.н. Г.Н. Чубаков під загальним керівництвом директора Інституту економіки РАН академіка Л.І. Абалкін.
Інститут економіки РАН (Центр фінансово-банківських досліджень) підготував експертний висновок на проект федерального бюджету на 2002 р. і прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2002 рік. У Висновках з загальноекономічних позицій дано оцінка реальності бюджету, достатності його доходів і витрат для вирішення найбільш пріоритетних завдань майбутнього періоду, а також найважливіші параметри прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р., особливо ті, які найбільшою мірою впливають на бюджетні показники .
Принципово важливим і новим є оцінка ряду показників бюджету та прогнозу з позиції економічної безпеки Російської Федерації на основі кількісних параметрів порогових значень, розроблених Інститутом економіки РАН і схвалених в 2000 р. Секцією з економічної безпеки Наукової ради при Раді Безпеки Російської Федерації. Це дозволяє з використанням зазначених параметрів давати більш певну оцінку параметрів проекту бюджету та прогнозу з позиції їх відповідності національним інтересам країни в галузі економіки.
При оцінці основних параметрів проекту бюджету та прогнозу на 2002 р. Інститут економіки РАН виходив з того, що цей рік має найважливіші особливості та соціально-економічне значення для розвитку економіки країни, які полягають у наступному:
- до 2002 виявилися практично вичерпаними такі сприятливі умови економічного розвитку, як процеси імпортозаміщення, що проявилися особливо сильно в 2000 р. і тривали, хоча і в меншій мірі, в 2001 р. У своєму Висновку по проекту бюджету та прогнозу на 2001 р. Інститут економіки РАН вказував на цю обставину, вважаючи, що воно було недостатньо враховано в бюджеті і прогнозі на 2001 рік. Хід економічного розвитку Російської Федерації в 2001 р. підтвердив цю позицію Інституту економіки РАН;
- 2002 може бути останнім роком досить сприятливій ситуації на світових ринках щодо цін на експортні російські товари та інших експортних та імпортних умов;
- 2002 передує вкрай важкого з позиції обслуговування зовнішнього боргу 2003 року. Це означає, що бюджет 2002 має підготувати можливості обслуговування цього боргу в 2003 році;
- бюджети і заходи, передбачені в прогнозі 2002 р., можуть виявитися ключовими для реалізації основних кількісних параметрів, закладених в Основні напрями соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2010 року;
- 2002 передує рокам, найважливішими політичними подіями яких будуть вибори депутатів Держдуми і Президента Російської Федерації. Від параметрів соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р. і створення протягом його умов для економічного зростання в найближчі роки значною мірою залежатимуть результати виборів і загальна політична обстановка в країні.
У Висновках Інституту економіки РАН велика увага приділяється розгляду особливостей проекту бюджету 2002 року. При цьому наголошується, що соціально-економічна ситуація, очікувана в 2002 р., в поєднанні з цими особливостями містить ряд вельми небезпечних внутрішніх і зовнішніх ризиків, що загрожують реалізації кількісних параметрів проекту бюджету та прогнозу. Проект бюджету містить ряд таких критичних параметрів, вихід на які вимагає дотримання багатьох важкопрогнозованих умов.
Головною характеристикою проекту бюджету 2002 р., на думку Інституту економіки РАН, є детермінованість його параметрів зовнішніми, не залежними від зусиль російської економіки умовами - вантажем зовнішньої заборгованості, кон'юнктурою на світовому ринку енергоносіїв та відкритістю зовнішнього ринку для російських товарів. При цьому успіхи російської економіки - економічне зростання та ін - значною мірою «з'їдаються» »збільшенням виплат по зовнішньому боргу і зниженням світових цін на енергоносії. Сучасні можливості і фактори економічного зростання, пов'язані з необхідністю підвищення інноваційної активності і зміцнення інвестиційного потенціалу, знаходяться поза сферою бюджетної політики та проекту бюджету 2002 року. Російська економіка більшою мірою працює на зарубіжжя: істотна частина приросту російського ВВП йде на оплату зовнішнього боргу, а зниження світових цін на енергоносії вимагає більшого їх експорту, зменшуючи внутрішнє споживання, що вже стає обмежувачем економічного зростання.
Концепція представленого проекту федерального бюджету 2002 відрізняється як збереженням більшості принципових рис минулих бюджетів, зокрема бюджету 2001 р., так і деякими новими рисами.
До збереженим від колишніх років концептуальним напрямками проекту федерального бюджету 2002 можна віднести:
- незнижуваний, а навіть збільшується залежність усіх параметрів бюджету від зовнішніх умов і факторів;
- тенденцію до зниження у ВВП частки фінансових потоків, що проходять через федеральний бюджет, і збереженню тим самим бюджетно-фінансової недостатності;
- триваючий і суттєво посилюється відхід держави від свого активного впливу на реальну економіку шляхом бюджетного фінансування на основі цільового субсидування або кредитування;
- невідповідність параметрів проекту бюджету та прогнозу найважливішим граничним індикаторам економічної безпеки, особливо в реальному секторі економіки та соціальній сфері.
До нових принциповим рисам проекту федерального бюджету 2002 слід віднести:
- нову конструкцію проекту федерального бюджету, яка полягає у відмінності вихідних умов (світові ціни на нафту) при розрахунку доходної та видаткової частин бюджету;
- пріоритетний збільшення витрат на соціальні потреби, в основному у зв'язку з намічуваним збільшенням зарплати бюджетникам.
Нижче дається загальна оцінка зазначеним принциповим рисам проекту федерального бюджету 2002 року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РФ НА 2002 р. "
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. 7.1. Розгляд та затвердження проекту бюджету
  Отримавши від фінансових органів проекти відповідних бюджетів, органи виконавчої влади розглядають і при необхідності вносять поправки і доповнення. Уряд Російської Федерації до 15 серпня року, що передує планованому, розглядає прогноз соціально-економічного розвитку Росії, проекти федерального бюджету і бюджетів державних цільових фондів, проекти зведеного
 3. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  Необхідність здійснення видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави зумовлюється однією з найважливіших завдань держави по створенню і зміцненню системи національної безпеки, що гарантує збереження Росії як суверенної держави і її територіальної цілісності, недоторканності історичних, культурних та
 4. 29.3. Субвенції регіонам з федерального бюджету
  В останні десятиліття найбільш поширеною формою надання фінансової допомоги територіям стали субвенції. Це обумовлено не тільки обмеженістю фінансових ресурсів, а й необхідністю більш ефективного їх використання на основі цільового надання та освоєння коштів. Надання територіям субвенцій регламентується законодавчими актами. У Бюджетному
 5. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті , 60-е і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 6. 2. Оцінка параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Росії на 2002 р., прийнятих в розрахунку бюджету
  Головним параметром прогнозу соціально-економічного розвитку Росії, на якому грунтуються розрахунки бюджету, є обсяг ВВП. Саме цей показник входив до числа тих , за якими велися основні дискусії при розгляді в Держдумі бюджету 2001 року. Не зайве нагадати, що Інститут економіки РАН (Центр фінансово-банківських досліджень) у своєму Висновку на проект бюджету 2001
 7. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 8. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 9. § 18. Сутність і структура ринку
  Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
 10. 2.1 Основи бюджетного устрою і побудови бюджетної системи
  Основи бюджетного устрою Російської Федерації визначаються Конституцією країни і її державним устроєм як федеративної республіки, суб'єктами Федерації якої є республіки у складі Російської Федерації, краю, області, автономні округи. Відповідно до Конституції РФ (статті 71 і 132) і Бюджетним кодексом РФ (стаття 10) бюджетна система України складається з
© 2014-2022  epi.cc.ua