Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Економія від масштабу


Кожен з факторів виробництва вносить свойвклад у випуск продукції: якщо величина одногофактора зменшилася, то для виробництва того жеоб'ема випуску продукції потрібно велика ве-личина іншого. Але що відбувається з випуском про-дукції, коли всі фактори виробництва збільшуючи-ються одночасно? Як виглядатиме сума ін-дивидуально вкладів? Наприклад, що відбудеться, якщо якимось чином можна буде подвоїти вели-чину всіх витрат факторів виробництва? Збільшить-ся чи випуск продукції в 2 рази, більш ніж в 2 ра-за-менш ніж в 2 рази? Відповідь залежить від розмі-ра економії від масштабу для економіки в целом9.
9 У гол. 8 ми дали визначення економії від масштабу як уменьшеніесредніх довгострокових витрат у міру зростання випуску продукції.
Здесьопределеніе в сутності таке ж якщо ціни факторів постійні, а кіль-кість всіх факторів подвоюється, то загальні витрати також подвоюючи-ються. У цьому випадку середня ціна знизиться тільки тоді, коли випускпродукціі збільшиться більш ніж в 2 рази.

РІС. 35-Z Реальні ціни вугілля (ант-раціта) і міді, 1800-1986. Індекси.1970 р. - 100. (Джерело: HistoricalStatistics of the United States для даннихдо 1970 включно, StatisticalAbstract of the United States, 1987.)
Роки
Про Економія від масштабу (або возрастаю -щий ефект масштабу) виникає в тому слу-чаї, якщо випуск продукції збільшується бо-леї ніж в 2 рази, при подвоєнні кількості всехіспользуемих факторів виробництва. Есліпрі подвоєнні витрат усіх факторів випускпродукціі також подвоюється, то має местопостоянная віддача від масштабу.
Якщо призбільшення усіх чинників у 2 рази випускпродукціі збільшується менш ніж у 2 рази, тоді має місце негативна економіяот масштабу (або падіння віддачі від масш-таба).
Взагалі-то ні такого способу, який допоміг биузнать, чи існує економія від масштабу в ка-кой-небудь економіці. Звичайно, у ряді галузей усі-гда чим більше, тим краще, наприклад в будівельник-стве нафтових танкерів, де в межах визначений-ної ємності існує економія від масштабу Ноне у всіх галузях економія від масштабу імеетважное значення. Економія від масштабу як фак-тор економічного зростання в США є питан-сом емпіричного дослідження, до якого мивернемся пізніше
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Економія від масштабу"
 1. КОНКУРЕНЦІЯ
  економіки, як кров для людського організму. Конкуренція тисне на виробників, спонукаючи тих ефективно вести справи і враховувати запити споживачів. Вона усуває тих учасників, які довели власну неефективність: фірми, не здатні надавати споживачам якісні товари за конкурентними цінами, зазнають збитків і поступово витісняються з бізнесу.
 2. Ефект масштабу
  економія праці через економію на масштабах виробництва. Однак переваги великої фірми - це ще не гарантія постійного підвищення її доходів і прибутку. Справа в тому, що кожна фірма має межі свого зростання, зумовлені розмірами. Чим же пояснюється ситуація падаючої прибутковості фірми по досягненні точки максимальної ефективності (точка Л /)? Справа в тому, що зростання фірми за межі
 3. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  економію від масштаб 'або витрати, пов'язані із збільшенням масштабу? Середні сукупні витрати $ 12,000? 10,000 Про 1,000 1,200 Денний випуск автомобілів продукту середні сукупні витрати зростуть з $ 10 тис. до $ 12 тис. на автомобіль. У довгостроковому періоді, однак, Ford має можливість одночасно як розширити підприємства, так і збільшити число робітників,
 4. Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис.
  Економія від масштабу) Коли із зростанням обсягу виробництва середні сукупні витрати в долгосроч-ном періоді зростають, кажуть, що має місце збільшення витрат, обумовлений-ве масштабом виробництва (витрати, пов'язані із збільшенням масштабу) Якщо ж середні сукупні витрати в довгостроковому періоді залишаються неизмен-ними, незалежно від обсягу виробництва, має місце постійна
 5. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Масштабу Убування граничного продукту Постійні витрати Змінні витрати Середні сукупні витрати Середні постійні витрати Середні змінні витрати Граничні витрати Ефективний масштаб Економія від масштабу Витрати, пов'язані із збільшенням масштабу 294 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації Рижа Питання Як пов'язані валовий дохід, прибуток
 6. Оскільки вони наділяють виробника монопольними правами, встановлюють-: я більш високі (порівняно з конкурентним ринком) ціни
  економію від масштабу виробництва. У цьому випадку при будь-якому «т'еме випуску витрати мінімальні тоді, коли продукцію випускає єдиний-твенная фірма. Іншими словами, при будь-якому обсязі випуску збільшення числа Гірма-виробників веде до зменшення обсягу випуску кожної і до збільшен-нію середніх сукупних витрат. Природна монополія - монополія, що виникає внаслідок того, що
 7. Висновки
  економічного прибутку як різниці між виручкою фірми і всіма (явними і альтернативними) її витратами. 2. На практиці ми часто стикаємося з поділом витрат на прямі і накладні (непрямі), основним критерієм якого є можливість їх віднесення до одиниці виробу. Класифікація витрат на постійні та змінні заснована на їх залежності (або незалежності) від обсягу випуску.
 8. Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу
  економічним потенціалом і рівною мірою наділені факторами виробництва. У відсутності зовнішньої торгівлі кожна країна виробляє за 30 од. товару Х і товару Y, що позначено точкою E на графіку рис. 34.6. У цьому випадку межа виробничих можливостей обох країн і криві байдужості можуть бути виражені одними і тими ж сливающимися кривими. Співвідношення цін товару Х (РX) і товару Y (PY)
 9. Глосарій
  економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна
 10. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: Вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  економічним, пов'язано з і MI Бінарність означає, що надлишковий попит на один товар умениі.н ся точно на ту ж суму, на яку збільшився надлишковий попит на др> 1 <| У разі якщо всі товари - субститути і відбувається бінарний зрушення cnpuiiil оттовара J KTOBapv2, ціни всіх товарів щодо ціни 1 зростуть iifitfl залишаться незмінними , але ніяке збільшення ціни не буде великим,! ніж
© 2014-2022  epi.cc.ua