Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

Економікс

економічна теорія, частина економічної науки, що вивчає теоретичні основи економічних процесів. Термін «Економікс» введений у широкий обіг британським ученим-економістом А.Маршаллом і у відомому сенсі замінив раніше використовувалося поняття «політична економія», надавши йому велику практичну спрямованість.
Основою предмета «Економікс» служить теорія попиту і пропозиції, встановлення ринкової рівноваги, ринкова конкуренція, поведінка виробників і споживачів на ринку. У російській мові коректніше вживати замість англійського слова «Економікс» адекватні йому російські слова «економіка», «економічна теорія».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економікс "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  Гелбрейт Дж. Нове індустріальне суспільство. Пер. з англ. М.: 1969. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми, політика. У 2 т. Пер. з англ. T.I. Гл.2. М.: 1992. Мілль Дж.С. Основи політичної економії. Пер. в англ. T.I. Гл.1, 11. М.: 1980. Самуельсоі П.А. Економіка. Вступний курс. Пер. з англ. T.I. Гл.1, 2. М.: 1993. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів.
 2. ЛІТЕРАТУРА
  Давидов А.Ю. Інфляція в економіці: світовий досвід та наші проблеми. М.: 1991. Мяккоінелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. T.I. Гл.15. М. - .1992. Маркс К. Капітал. T.I. Гл.III - Маркс К., Енгельс Ф. Соч.2-е ізд.Т.23. Меньшиков С.М. Інфляція і криза регулювання економіки. М.: 1979. Прикладна економіка. Гл.11. М.: 1992. Свмуельсон П.А. Економіка. Т.1.Гл.15.М.: 1993. Сміт А. Дослідження про
 3. Про теорії ціноутворення економікса
  Економікс. Але синтетичні-ська теорія надає можливість розрахунку ціни попиту, це можна зробити за фор-мулам (6) або (21). Ціна утворюється в результаті зіткнення двох вартостей (мінових відносин), причому і сутність обох вартостей, і механізм їх утворення - єдині. Як же в світлі всього цього ставитися до теорії ціноутворення, що лежить в основі економічного аналізу і
 4. ЛІТЕРАТУРА
  Сепчагов В.К. Проблеми фінансової та грошово-кредитної політики з позицій стратегії економічної безпеки II Гроші і кредит. 1996. № 9. Кемпбет Р. Маккоппем, Стеши Л. Брю. Економікс. Пер. з англ. Ч. 3 / М.: Республіка, 1992. Російська банківська енциклопедія / За ред. О.І. Лаврушина М: ЕТА,
 5. ЛІТЕРАТУРА
  Акофф Р. Планування майбутнього корпорації. М.: 1985. Волкер Г. Що і як потрібно робити, щоб стати підприємцем. Пер. з чешок. Мінськ - М.: 1991. Грейсон Дж., 0'Дейл К. Американський менеджмент на порозі XXI століття. М.: 1991. Гелбрейт Дх.К. Економічні теорії та цілі суспільства. Гл.VШ, XXVII. - М.: 1976. Діксон Д. Є. Н. Вдосконалюйте свій бізнес. М.: 1992. Кларк Дж.Б. Розподіл
 6. Література
  Барр Р. Політична економія: У 2 т. М., 1994. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М., 1994. Бузгалін А. В. Перехідна економіка. М., 1992. Видяпин В. І.. Журавльова Г. П. Економічна теорія (політекономія). М., 2000. Гальперін В. М., Ігнатьєв С. М., Моргунов В. І. Мікроекономіка. 2-е вид. СПб., 1996. Гелбрейт Дж. К. Економічні теорії та цілі суспільства. М., 1976. Долан Е.,
 7. ЛІТЕРАТУРА
  Кондратьєв Н.Д. Проблеми економічної динаміки. М.: 1989. Корнай Я. Дефіцит. М.: 1990. Леонтьєв В. Економічні есе. М.: 1990. С.173-184. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. T.I. Гл.21. М.: 1992. Маркс К. Капітал. Т.Н. Гл.21. Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид. Т.24. Менкен Н.Г. Макроекономіка. Гл.4, 14. М.: 1994. Самуельсон П.А. Економіка. T.I. Гл.14. М.: 1993. Столерю
 8. ЛІТЕРАТУРА
  Як домогтися успіху. Практичні поради діловим людям. М.: 1992. С.460-489. Макконнелл К.Р., Бр "С. Л. Економікс. Т.2. Гл.30. М.: 1992. Маркс К. Капітал. TI Відділ шостий. Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е изд . Т.23. Маршалл А. Принципи економічної науки. Т.2. KH.VI. Гл.III-V. М.: 1993. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. Пер. з англ. Гл.13. М .: 1992. Прикладна економіка.
 9. Економікс
  Сучасна економічна теорія, відома під назвою «Економікс», має у своїй основі маржинальную економічну теорію і являє собою спробу синтезувати класичну Політичну економію і Маржинализм. 32 Глава 1. Основні етапи розвитку економічної теорії Курс «Економікс» вперше почав читатися в Кембріджському університеті А. Маршаллом в 1902 р., він змінив курс
 10. ЛІТЕРАТУРА
  Австрійська школа в політичній економії. К.Менгер, Е.Бем Баверк, Ф. Візер. М.: 1992. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс. Т.2. гл.23. М.: 1992. Маркс К. Капітал. TI Гл.1, II. - Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т.23. Маршалл А. Принципи економічної науки. TI Кн. II, гл. 1, II. Кн.111. М.: 1993. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Гл-IV, V. - Антологія
 11. Питання 2 Економічна теорія: предмет і метод
  економікс. Тому зосередимо основну увагу на констатації загального та виявленні відмінностей у цих науках. Історично політична економія виникла раніше, ніж економіці Термін «політична економія» сходить до книги французького економіста, меркантилісти Антуана де Монкретьєн (близько 1572 -1621) «Трактат політичної економії, присвячений королю і королеві» (1615). Поява терміну
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  економікс. - СПб.: Пітер Ком, 1999. - 784 с. 13. Самуельсон А., Нордхаус В.Д. Економіка / Пер. з англ. - М.: Изд-во БИНОМ, 1997. - 800 с. 14. Селищев А.С., Леусский А.І. Макроекономіка: Відкрита еконо-міка. Економічне зростання. Загальна економічна рівновага. - 2-е вид., виправ. - СПб.: Пітер Ком, 2001. - 448 с. 15. Сучасна економіка. Лекційний курс. Багаторівневе навч-ве посібник:
 13. ЛІТЕРАТУРА
  Васильєв Т.А., Каменєва Н. Г. Товарні біржі.М.: 1991. Голубков Є.П., Голубков "Е.Н ., Секерин В.Д.Маркетінг. Вибір кращого решенія.М.: 1983. Діксон д.е.н. Вдосконалюйте свій бізнес.М.: 1992. Котляр Ф. Основи маркетінга.М.: 1992. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс.Т.2.П1.24, 31.М.: 1992. Mapшалл А. Принципи економічної науки. T.II.KH.VI.Гл.VI, VII, VIII.Vin.M.: 1993. Фвоер С., Дорибуш
 14. Капітал
  Економікс - один з факторів виробництва, в марксистській політекономії - вартість, що приносить додаткову вартість в результаті експлуатації найманих робітників капіталістами. У даній роботі під капіталом розуміються задіяні у виробництві продукту засоби виробництва. Гроші не потрапляють під це визначення, вони - ре-сурси, а не капітал (у цьому відмінність від економікса). Вони можуть бути
 15. ЛІТЕРАТУРА
  Лівшиць А. Економічна реформа в Росії та її ціна. М.: 1994.С.170. Лівшиць А. Економічна реформа в Росії та її цена.М.: 1994. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс.Т.1.Гл.9.М.: 1992. Маркс К. Капітал.Т.2.Гл.20. Маркс К, Енгельс Ф. Соч. ,2-Е ізд.Т.24. Менкен Н.Г. Макроекономіка.Гл.1, 2.М.: 1994. Самуельсон П.А. Економіка.Т.1.Гл.11.М.: 1993. Фішер С., Дорибуш Р., Шмалензі Р.
 16. ЛІТЕРАТУРА
  Давидов А.Ю. Інфляція в економіці: світовий досвід та наші проблеми. М.: 1991. Кейнс Д. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Гл.2, 3.Антологія економічної класики. Т. Мальтус, ДКейнс, Ю. Ларін. М.: 1993. Магнусон Б. Інфляція: міф і дійсність. М.: 1979. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. T.I. Гл.10. М.: 1992. Меньшиков С.М. Інфляція і криза регулювання. М.: 1979.
 17. 47. Ідейно - теоретичні умови формування економічного вчення А. Маршалла
  економікс », яким він назвав свою головну працю - шеститомні« Принципи "економікс". А. Маршалл змінив назву науки для того, щоб підкреслити зміна самого предмета: економічне життя суспільства повинна розглядатися поза політичним контекстом, виключити втручання держави в економіку. На думку А. Маршалла, наука «економікс» займається дослідженням нормальної
 18. Крива пропозиції
  економікса і синтетичні-ської концепції. Обидві криві відображають витрати виробництва товару, або себестоі-тість. Однак «ціна пропозиції» в Економікс включає «нормальну» прибуток. Ве-личина вартості товару з боку його виробника Спроізв, 1 покликана компенсувати тільки витрати факторів виробництва, тому прибуток в неї не входить (докладніше про це в наступних розділах). Таким чином,
 19. ЛІТЕРАТУРА
  Акулова Г.Н. Міжнародні валютно-фінансові організації і країни, що розвиваються. М.: 1988. Валютна політика капіталістичних країн. М.: 1990. J Горбунов С.В. Міжнародний валютний фонд: протиріччя капіталістичного валютного регулювання. М.: 1989. Звєрєв А.В. Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків. М.: 1990. Кузнєцов B.C. Світова валютна система капіталізму: під знаком "боргового"
 20. ЛІТЕРАТУРА
  Долан Е.Дх., Ліндсея Д.Є. Ринок: мікроекономічному модель. Гл.7, 8,9. С-Пб.: 1992. Лівшиць А.В. Введення в ринкову економіку. Лекції 1,2. М.: 1991. Лівіщ А.В. Економічна реформа в Росії та її ціна. М.: 1994. Макконнелл К.Р., Бр "С.Л. Економікс. Т.2.Гл.25-28, 34. М.: 1992. Робінсон Дх. Економічна теорія недосконалої конку-ренцні.Пер. З анг.1.М. : 1986. Стародубровская І. Від монополії до
© 2014-2022  epi.cc.ua