Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

8. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ І СТАРОДАВНЬОГО РИМУ


Починаючи з VIII-III ст. до н. е.. - Періоду створення самостійних міст-держав Стародавня Греція стала класичним рабовласницьким суспільством, заснованим на військовій демократії. Демократією цей лад називається тому, що верховним органом було народне збори міста, а військової тому, що народні збори обирало військового керівника - вождя (василевса). В основі існування міст-держав лежала антична форма власності, яка з'єднувала в собі державну і приватну власність. Місто-держава як колектив громадян володів правом верховної власності на землю. Власниками землі могли бути тільки громадяни міста. Основною формою господарської діяльності було землеробство. Засобом розрахунків стала монета зі строго певною вагою, гарантованою державою, її випускав. Перші монети з'явилися в Греції в VII ст.
До н. е.. Великий розмах торгівлі привів до появи зачатків банківських операцій, які здійснювалися міняйлами в кожному торговому місті.
Історія Стародавнього Риму почалася в період з VIII по VI в. до н. е.. створенням міста-держави, вона завершилася розпадом величезної Римської імперії у V ст. до н. е..
Провідною галуззю в Римі було землеробство. Економічна структура села включала два типи господарства - рабовласницька, обслуживаемое рабами, і селянський двір, на якому працювали вільний хлібороб і його сім'я. Хлібороби не могли конкурувати з великим рабовласництвом і розорялися. Їхні землі рабовласники прирощується до своїх володінь і створювали латифундії, на яких трудилися тисячі рабів.
У VI-V ст. до н. е.. в італійських містах бурхливо розвивалися ремесло і торгівля. Процвітало виробництво бронзових виробів і кераміки, різноманітні види будівництва.
У VI-III ст. до н. е.. Італія стає центром торгівлі. Торгували предметами розкоші, металевими виробами, керамікою, хлібом, вином, оливковою олією. Розширюються розміри внутрішньої і зовнішньої торгівлі викликали появу грошей. Перші монети з'явилися наприкінці V в. до н. е.. Карбувалися вони із золота, срібла, бронзи. Існування різних грошових систем і монет сприяло зародженню меняльноїсправи. Міняли стежили за грошовим курсом, перевіряли гідність монет, проводили обмін грошей і надавали позики.
Еволюція суспільних відносин в Римі привела до виникнення класичного рабства. Агресивність Риму, його нескінченні й успішні війни сприяли залученн рабів. Чисельність рабів весь час зростала і склала до 50% населення Римської імперії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ І Стародавнього Риму "
 1. Запитання для повторення
  економічні умови, що підготували перехід до рабовласницького спо-собу виробництва, 2. Назвіть загальні закономірності економічного розвитку країн Стародавнього Сходу? 3. У чому суть давньоєгипетської системи освоєння сільськогосподарських угідь? 4. Охарактеризуйте господарство Стародавньої Греції після об'єднання полісів? 5. Охарактеризуйте господарство Стародавнього Риму в період його розквіту? 6.
 2. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  економічного розвитку давньосхідних товариств. Особливості землеробства. Економічні функції держави. Патріархальне рабство. Основні етапи розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економіка античних держав. Загальне та особливе в розвитку давньогрецьких міст - держав і Стародавнього Риму. Античне рабовласництво і його особливості. Криза рабовласницького ладу. Основні напрямки
 3. 2. ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА античних і середньовічних
  розвитку. Виникнення терміну «економіка». Економічна думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економічні погляди Аристотеля. Вчення про багатство в натуральній формі і в грошовій формі - «хрематистике». Давньоримські мислителі про раціональне веденні господарства. Економічна думка середньовіччя. Фома Аквінський про багатство і «справедливою ціною». Погляди на позичковий відсоток; оцінка
 4. 8. Економіка Стародавнього Риму
  розвитку сільського господарства. Повноводний Тибр і близькість морського узбережжя давали можливість швидкого розвитку мореплавання і торгівлі. 2) Багатство лісових матеріалів та будівельного каменю забезпечували умови для будівництва житла, культових будівель, палаців знаті. 3) Земельна власність перебувала в основному в руках держави. 4) Економічна могутність Риму зміцнювалося за рахунок
 5. 7. Економіка Стародавньої Греції
  7. Економіка Стародавньої
 6. Тренувальні завдання
  економічних моделей характерні для Стародавньої Греції? Коротко охарактеризуйте кожну з них. 4. Назвіть причини Великої колонізації, розпочатої
 7. 6. Особливості господарської еволюції Стародавньої Індії
  розвиток економіки і культури всієї Південно-Східної
 8. Висновки
  економічних відносин між людьми, і наукова дисципліна. 2. Економіка - це господарська система, яка забезпечує задоволення потреб людей і суспільства шляхом створення та використання необхідних життєвих благ. 3. Витоки економіки як науки слід шукати в далекій давнині, у навчаннях мислителів Стародавнього Сходу, Стародавніх Індії, Китаю, Греції та Риму («Закони Ману», Конфуцій, Сюнь
 9. Додаткова література
  економічна система. - М., 1990. Малькова Т.Н. Давня бухгалтерія: якою вона була. - М., 1995. Массон В.В. Економіка і соціальний лад древніх товариств. - М., 1976. Мілов В . Природно-кліматичні умови та особливості россий-ського історичного процесу / / Зап. історії. 1992. № 4-5. Перепьолкін Ю.А. Господарство староегіпетского вельмож. - М.,
 10. Висновки
  економічних відносин між людьми, і наукова дисципліна. 2. Економіка - це господарська система, яка забезпечує задоволення потреб людей і суспільства шляхом створення та використання необхідних життєвих благ. 3. Витоки економіки як науки слід шукати в далекій давнині, в навчаннях мислителів Стародавнього Сходу, Стародавніх Індії, Китаю, Греції та Риму («Закони Ману», Конфуцій, Сюнь
 11. Економічний розвиток античних держав
  На відміну від країн Сходу держави на півдні Європи сформувалися пізніше - наприкінці II тисячоліття до н.е. Освіта рабовласницької економіки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі почалося зі створення військової організації для відтворення, оскільки даний тип господарства грунтувався на продуктивній праці рабів-іноземців. Основними джерелами поповнення рядів рабів були військовополонені і
 12. Генезис економічної науки
  економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. до н.е.) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. до н.е.), вказувалося на
 13. № 11. Розквіт античного рабства: економіка Риму
  економічних передумов переходу до імперії. Організація ремесла в Римі відрізнялася від грецької. Праця рабів у масових масштабах застосовувався тільки в будівництві і гірничій справі . У цей час Рим перетворюється на найбільш розвинене рабовласницьке гос-во давнини. Головним джерелом рабів у Римі були війни. Високому рівню розвитку торгівлі в межах всієї Римської імперії сприяли 2
 14. № 224. Як гідрорежим землеробства впливає на характер цивілізації в Стародавньому Сході
  . У країнах Стародавнього Сходу режим землеробства повністю залежав від гідрорежиму. Тому головною умовою виробництва с / г культур, а отже самого існування людей, було штучне регулювання режиму річок за допомогою дамб і каналів для обводнення виключно родючого грунту. При жаркому кліматі це забезпечувало високі врожаї злаків, овочів і
 15. 2.3. Фази еволюції та моделі розвитку рабовлад-ня
  економічної системи можна ви-ділити дві основні макромоделі: східну, засновану на патріар-хальне рабстві, і західну, пов'язану з класичною формою рабст-ва. {foto8} Усередині даних макромоделей можна виділити мікромоделі на рівні окремих країн, а також суміжні форми типу спартанського рабовласництва в Стародавній Греції, ближчого до східного типу. Воно характеризувалося військовим
 16. Банківська система та її структура
  економічним агентам, тобто видають кредити. Таким чином, банки - це посередники в кредиті, тому банківська система є частиною кредитної системи. Кредитна система складається з банківських і небанківських (спеціалізованих) кредитних установ. До небанківських кредитних установ належать фонди (інвестиційні, пенсійні тощо), страхові компанії, позиково-ощадні асоціації,
 17. 2.1. Передісторія світового господарства
  економічних структур, руйнування соціальних зв'язків, політичних систем. Нерідко доля древніх господарських систем майже цілком визначалася дією внутрішніх факторів економічного і військово-політичного
 18. № 3. Економічний розвиток Стародавнього Єгипту
  . Економічної особливістю Стародавнього Єгипту було те, що його госп-во було державним централізованим госп-вом. Очевидно, ця особливість була наслідком державною власністю на землю . Правда, тут були приватні госп-ва окремих знатних людей, але лише остільки, оскільки ці люди займали певне положення в державі. Головним заняттям населення було землеробство.
© 2014-2022  epi.cc.ua