Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН (ЕКОСОР) І ОРГАНИ, ЩО ДІЮТЬ ПІД ЙОГО ЕГІДОЮ,

ЕКОСОР є одним із шести основних органів ООН , статус якого визначений главою X Статуту ООН.
У його обов'язки входить організація досліджень і підготовка різного роду доповідей та рекомендацій з широкого Переліку міжнародних економічних, соціальних, культурних та інших «супутніх» питань. Рада готує проекти конвенцій для представлення Генеральній Асамблеї ООН, може скликати міжнародні конференції з цих питань. Будучи основним координуючим органом у зазначеній галузі, ЕКОСОР узгоджує роботу з іншими організаціями ООН, проводить консультації, залучаючи в цих цілях неурядові організації, що спеціалізуються та зацікавлені в аналізованої проблематики. Його повноваження дають можливість надати консультативний статус тим з них, у співпраці з якими він зацікавлений. І цим правом рада широко користується. Він також створює різні допоміжні органи, на основі яких склалася і діє досить складна система органів ЕКОСОР. Його членами є 54 країни, що обираються на трирічний термін, - вони щороку оновлюються на третину свого складу. По регіонах вони розподілені таким чином: 14 місць - квота Африки, 10 - для Латинської Америки, 11 - для Азії, 13 - для Західної Європи та інших країн і 6 - для країн Східної Європи.
Про важливість ЕКОСОР в системі органів ООН свідчить хоча б той факт, що на нього припадає майже 70% всіх бюджетних ресурсів ООН, а також особистого персоналу, не рахуючи навіть добровільних фондів та інших програм.
Головні питання ЕКОСОР:
| стан світового економічного і соціального стану та підготовка фундаментальних оглядів та інших аналітичних публікацій;
| стан міжнародної торгівлі;
| проблеми охорони навколишнього середовища;
| економічна і науково-технічна допомога країнам, що розвиваються;
| різні аспекти продовольчої проблеми ;
| проблеми соціально-економічної статистики;
| проблеми народонаселення;
| проблеми природних ресурсів;
| проблеми населених пунктів;
| проблеми планування і мобілізації фінансових ресурсів;
| роль державного та кооперативного секторів в економіці країн, що розвиваються;
| регіональне співробітництво;
| складання програмних соціально-економічних документів;
| розробка міжнародних стратегій розвитку ООН, а також спостереження за їх реалізацією та ін
Місце ЕКОСОР в системі органів ООН ілюструється, наприклад, тим, що саме він прийняв рішення на початку 70-х років про дослідження діяльності ТНК, що стало початком нового напрямку його економічної діяльності, що призвела до того, що в структурі ООН з'явилася спеціальна Комісія ООН по транснаціональним корпораціям, а також спеціальний підрозділ в Секретаріаті ООН з цього питання - Центр ООН по ТНК.
Значно збагатилися функції ЕКОСОР після прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації і Програми дій по новому міжнародному економічному порядку в 1974 р.
З цього часу як сама проблема, так і стратегічні завдання модернізації міжнародних економічних відносин на справедливій основі стали головною сферою роботи ЕКОСОР, її органів і організацій. Раді доручено розробляти багато важливі документи, в яких досліджуються економічні тенденції. Зокрема, розробляються і висуваються досить конструктивні пропозиції про реформу світової валютної системи, про програму «термінових заходів» на користь країн, що постраждали від економічної кризи, про шляхи ліквідації їх заборгованості Заходу, про проблему міжнародної заборгованості країн в цілому. Не випадково в рамках діалогу «Північ-Південь» західні країни визнали за необхідне піти з цього питання на певні поступки. Тут роль ради значна.
З початку 90-х років ЕКОСОР став приділяти більше уваги країнам Східної Європи, колишнім республікам СРСР - новим державам СНД, Балтії, окремим новим державам, видавати дослідження з їх проблематики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) і органи, що діють під його егідою "
 1. Допоміжні органи ЕКОС
  рада, Комітет з новим і поновлюваних джерел енергії. Крім них в системі ЕКОСОР створено безліч експертних та консультативних органів, що діють на індивідуальній основі. Всі ці органи готують доповіді і розробляють рекомендації для подання в Раду і Генеральну Асамблею
 2. Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО
  соціальному розвитку, статистикою, народонаселення , транспорту, судноплавству та зв'язку, а також допоміжні органи. Ці органи та організації здійснюють роботу, по-перше, з аналізу ситуації по конкретних галузевим проблемам в цьому гігантському регіоні та розробки ідей та рекомендацій, по-друге, з організації та проведення численних нарад , симпозіумів з метою відпрацювання проектів,
 3. Регіональні економічні комисси
  економічних комісій: Європейська економічна комісія (ЄЕК), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО) , Економічна комісія для Африки (ЕКА), Економічна комісія для Латинської Америки (ЕКЛА), Економічна комісія для Західної Африки
 4. СПИСОК найбільш уживаних скороченого
  економічне співтовариство ВВП - валовий внутрішній продукт ВНП - валовий національний продукт ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я СОТ - Світова організація торгівлі (наступниця ГАТТ) ГАТТ - Генеральна угода з тарифів і торгівлі (нині - див СОТ) ЄАК - Європейська економічна комісія ЄС - Європейський союз ЄЕС - Європейське економічне співтовариство ІКАО -
 5. 12. Державне мито
  органи, органи місцевого самоврядування, інші органи та (або) до посадових осіб, які уповноважені згідно з законодавчими актами РФ, законодавчими актами суб'єктів РФ і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, за вчиненням стосовно цих осіб юридично значимих дій за винятком дій, скоєних консульськими установами РФ. Видача
 6. Програма розвитку ООН (ПРООН
  діють кілька автономних добровільних фондів допомоги; найбільш великий з них - це фонд ООН в області народонаселення
 7. Стаття 65. Компетенція ради директорів (наглядової ради) товариства
  ради директорів (наглядової ради) товариства входить вирішення питань загального керівництва діяльністю
 8. Стаття 64. Рада директорів (наглядова рада) товариства
  рада) товариства здійснює загальне керівництво діяльністю
 9. Система управління компаніями
  економічний устрій базується на сильній децентралізованій федеральній системі, яка дає велику владу 16 землям, і формах політики, побудованих на згоді, при яких рішення приймаються, наскільки можливо , з мовчазної згоди головних партій - християнських демократів і
 10. Тема III.3. Класифікація країн за макроекономічними показниками
  економічному розвитку або надають їх несвоєчасно. Наприклад, з класифікації МВФ випадають Куба, КНДР і деякі інші країни - не члени МВФ, а також Сан-Марино з числа розвинених і Еритрея з числа країн, що розвиваються. Кожна міжнародна організація класифікує країни за своїми критеріями, тобто виходячи з цілей і завдань самої організації. Наприклад , ООН звертає більше уваги на
 11. Регіональні економічні інтеграційні угруповання
  економічні утворення, що ставлять своєю метою поступове об'єднання їхніх господарств шляхом зближення і зміни господарських механізмів насамперед у зовнішньоекономічній сфері. Регіональні інтеграційні об'єднання включать територіально близькі країни з приблизно однаковим рівнем соціально-економічного розвитку. Майже всі вони знаходяться на нижчих рівнях господарського єдності.
 12. Система управління Е
  економічній силі, і рішення в ньому приймаються кваліфікованою більшістю (але на практиці намагаються домагатися одностайного голосування). Європейська рада (Евросовет), до його складу входять глави держав і урядів країн-членів ЄС. Тут обговорюються питання принципового характеру і рішення приймаються на основі консенсусу. Комісія європейських співтовариств (Комісія, КЄС) -
 13. 2.1.1. Система органів управління охороною здоров'я
  соціальних прав людини і громадянина - право на охорону здоров'я та медичну допомогу. На території РФ основні функції охорони здоров'я населення виконує система охорони здоров'я. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), система охорони здоров'я - це сукупність взаємопов'язаних заходів, які сприяють зміцненню здоров'я і проводяться на дому, в навчальних
 14. Програма з навколишнього середовища (ЮНЕП
  економічні аспекти енергетики, містобудівні проблеми, співпрацю в галузі освіти та обміну інформацією з охорони навколишнього середовища, організація міжнародних нарад, симпозіумів та семінарів з даної проблеми, розробка і реалізація проектів, що забезпечують практичне втілення в життя завдань екологічної безпеки. Одним з важливих документів, що є
 15. 17. Земельний податок
  органи муніципальних утворень (законодавчі (представницькі) органи державної влади міст федерального значення Москви й Санкт -Петербурга) визначають податкові ставки в межах, встановлених НК, порядок та строки сплати податку. При встановленні податку нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви
 16. РЕЗЮМЕ
  економічну діяльність, ООН залишається перш за все політичної Організацією, що проявляється, в чому, у сфері економічної. Економічну діяльність координує та спрямовує ГА ООН, ЕКОСОР і Секретаріат - основні структурні підрозділи системи органів економічного співробітництва. Безпосередньо економічне співробітництво здійснюється в рамках регіональних економічних
 17. 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ООН
  економічного співробітництва в рамках ООН є три із шести головних органів, зазначених у Статуті, а саме: Генеральна Асамблея, Економічна і Соціальна Рада та Секретаріат. Генеральна Асамблея, згідно відповідних статей Статуту, несе відповідальність за виконання функцій Організації в галузі міжнародного співробітництва і керівництво конкретною діяльністю у цій сфері
© 2014-2022  epi.cc.ua