Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Економічний результат


Економічний результат більш повно відображають наступні показники: виручка, валовий дохід, прибуток, чистий прибуток.
Виручку від реалізації можна визначити, виходячи з ціни медичної послуги. Якщо виявляються різні види послуг, то в цілому виручку можна розрахувати за формулою:
В=Ц * К, де В-виручка;
Ц-ціна однієї послуги певного виду;
К-кількість послуг цього ж виду.
Прибуток виступає у вигляді різниці між виручкою і витратами і можна визначити за формулою:
П=В - З, де П - прибуток;
В - виручка;
З - витрати (витрати).
За умови, що медична послуга реалізована за плановою ціною, медичний заклад отримало прибуток у запланованому обсязі (бухгалтерський прибуток).
Але більш важливим є визначення економічного прибутку, яка залежить не просто від виручки і витрат, а й від валового доходу і витрат втрачених можливостей.
Валовим доходом діяльності медичної установи є вартість додана, у вигляді заробітної плати і прибутку, які виникають на момент виконання медичної послуги. Витрати втрачених можливостей - це різниця між можливими і фактичними витратами (зміна розміру оплати праці, підвищення тарифів на енергоносії тощо).
Чистий прибуток - це прибуток після сплати податків, відсотків за кредит. Чистий прибуток може бути використана на цілі, передбачені Статутом медичного закладу, колективним договором - на придбання нового обладнання, на створення фондів матеріального заохочення та соціального розвитку та інше.
Всі наведені показники є абсолютними і повинні мати тенденцію до зростання, причому досягатися це зростання має за рахунок збільшення кількості, надаваних послуг (прибуток) і за рахунок зниження витрат.
Відносним розрахунковим показником при визначенні економічного результату є рентабельність, яка визначається:
Р=(Пч: Сср) * 100%, де Р - рентабельність;
Пч - прибуток (чистий);
Сср - балансова вартість основних і оборотних засобів.
Практика показує, що успішною вважається діяльність при показнику рентабельності не менше 10%. Але при цьому слід враховувати, що рентабельність окремої медичної послуги може бути і 20%, що і рекомендується нормативними документами МОЗ РФ.
Рентабельність окремої медичної послуги можна визначити за формулою:
Р=(П: С) * 100%, де Р - рентабельність окремої послуги;
П - прибуток (бухгалтерська);
С - собівартість цієї послуги.
Виходячи з міжнародних стандартів рентабельність 20-30% - це досить високий показник очікуваного прибутку, оскільки для цього потрібно багато засобів для зміцнення матеріально-технічної бази медичної установи на матеріальне стимулювання праці медичних працівників та обслуговуючого персоналу установи в умовах обмеженого фінансування з коштів бюджету і ФОМС.
Таким чином, показник рентабельності через собівартість має вплив на розмір ціни окремої медичної послуги.
Повертаючись до прикладу, розглянутому в темі «собівартість медичної послуги» з урахуванням прийнятого відсотка рентабельності, ціна на медичну послугу з акушерському відділенню патології вагітних визначиться наступним чином:
- 2143,0 руб. (Собівартість) + 428,6 руб. (Рентабельність 20%)=2517,6 руб.;
- 60 пацієнтів займають 60 ліжок, отже, ціна одного пацієнтів-дня=2516,7: 60=42,86 руб.;
- тривалість перебування у відділенні 10 днів, отже, ціна лікування складе 42,86 * 10=428,6 руб.
Розрахунок рентабельності - це один з видів оцінки прибутковості або збитковості діяльності медичного закладу в рамках надання платних послуг населенню.
При наданні платних послуг діяльність установи стає прибутковою тільки у випадку якщо сума оплати за послугу буде перевищувати витрати, пов'язані з реалізацією цієї послуги. Але тому не всі види витрат пропорційні кількості наданих послуг, необхідно оцінити вигідно очікувана кількість надаваних послуг.
Рентабельну діяльність буде тоді, коли мінімальна оплата буде дорівнює середнім витратам на одиницю послуги.
Кількість послуг, при якому діяльність установи стає беззбиткової, називають точкою мінімального граничного обсягу, точкою рівноваги або точкою рентабельності.
Розглянемо на прикладі вищевказані вимоги, що пред'являються до економічної доцільності виконання найбільшої кількості платних послуг в охороні здоров'я.
Виконання хірургічної операції вимагає наступних витрат:
- медикаменти та витратні матеріали 600 у.о.;
- оплата медичному персоналу (бригада) 800 у.о.;
- післяопераційний період перебування в стаціонарі 120 у.о.;
- непрямі витрати щомісяця складають 10000 у.о..
Виникає питання, скільки в місяць потрібно зробити таких операцій, щоб забезпечити беззбитковість і друге питання, як домогтися рентабельності установи.
Для відповіді на перше питання необхідно визначити точку рентабельності, після чого можна розраховувати можливу прибутковість установи.
Точка рентабельності визначається витратами - 600 + 800 + 120 + 10000/30=1853,3 у.о., т.е ціна повинна бути не менше 1853,3 у.о. за одну операції з урахуванням виконання однієї операції на місяць (30 днів).
Іншими словами, точка рентабельності відображає ситуацію, коли виручка дорівнює витратам, при цьому прибуток немає, але немає і збитку.
Враховуючи, що непрямі витрати в сумі 333,3 у.о. (10000/30) будуть відноситься на всі виконані послуги за місяць, то чим більше операцій, тим менше непрямих витрат буде віднесено на одну операцію.
За умови, що виконується 10 операцій за вартістю 1853,3 у.о., виручка установи складе 18533,0 у.о. при витратах рівних 15533,0 у.о. (600,0 +800,0 + 120,0 у.о. + 333,3 / 10) * 10, т.е з бухгалтерським прибутком 3000,0 у.о. (18533,0 - 15533,0).
За умови, що виконується 15 операцій при виручці 27799,5 у.о., витрати складуть 23133,0 у.о. (600,0 + 800,0 + 120,0 + 333,3 / 45) * 15, тобто з бухгалтерським прибутком 4666,5 у.о.
При цьому, якщо замість 15 виконувати 10 операцій, то витрати втрачених можливостей в місяць становитимуть 1666,5 У.Н. (4666,5 -3000,0 у.о.).
Рентабельність установи в першому випадку складе 19,2%, виходячи з розрахунку: (18533,0 / 15553,0) * 100%, у другому випадку 20,2%.
Таку оцінку діяльності необхідно передбачати, попередньо визначивши для себе процедуру та критерії поставленого завдання.
Процедура може складатися з наступних кроків:
- складання переліку альтернативних рішень;
-оцінка витрат і результатів по кожній альтернативі;
- розгляд невизначеностей;
- вибір кращого варіанту.
Критерії повинні бути визначені ступенем досягнення поставленої мети і забезпечені показниками, які дозволять оцінити досягнення результату. До них можуть бути віднесені:
- число надаваних послуг;
- перелік послуг;
- час очікування лікування;
географічна доступність;
платоспроможність потенційних пацієнтів і т.д.
Запитання для самоконтролю: 1.
Дати визначення виручки медичної установи. 2.
Дати визначення бухгалтерської, економічної та чистого прибутку. 3.
Дати поняття рентабельності медичного закладу та окремої медичної послуги. 4.
Обгрунтувати економічну доцільність виконання платних медичних послуг
1.6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічний результат "
 1. Оцінка діяльності
  Премії керівництва фірми залежать від того, як вимірюються фінансові результати діяльності фірми. А це зазвичай досягнення короткострокових (квартальних або річних) результатів, які не враховують усіх факторів, що впливають на ефективність компанії, вони не порівнюються з результатами конкурентів. Успіх керівника зазвичай оцінюється з точки зору фінансових результатів, а не результатів
 2. 1.13.5. Облік фінансового результату
  Відображення результату фінансової діяльності установи проводиться на рахунку 400. Рахунок 401 застосовують для обліку фінансового результату поточної діяльності установи, де зіставляються суми нарахованих доходів та витрат: К-й залишок визначає суму прибутку, Д-й суму збитку. Операції за доходами: Д 100 - До 401, 300 на суму визнаних доходів; Д 401 04 (доходи майбутніх
 3. Біологія і трейдинг
  Розуміння і вивчення основних біологічних факторів, впливаю-щих на ваші результати в торгівлі, має надзвичайну важливість. Подібною інформацією володіють лише дуже небагато трейдери. З її допомогою ви можете змінюватися ментально і фізично, замет-но покращуючи свою стару модель і результати. Давайте досліджуємо кілька біологічних факторів, що впливають на нас як на трей-дерів і агресивних
 4. Опції економічної науки
  . 1. Пізнавальна. Полягає в тому, що економіка як наука допомагає людині пізнавати відбуваються явища і навколишній світ. 2. Світоглядна. Полягає в тому, що на основі економічних знань формується нове економічне світогляд людини. 3. Практична. Полягає в застосуванні результатів наукових досліджень на практиці і в прогнозуванні процесів і явищ,
 5. 2. Закон віддачі
  Кількісна визначеність результату, викликаного економічною благом, щодо благ першого порядку (споживчих благ) означає наступне: кількість причини а приносить одноразово або частинами протягом певного проміжку часу кількість а результату. Щодо благ більш високих порядків (благ виробничого призначення) це означає: кількість причини b дає
 6. № 46. Результати та наслідки Тридцятилітньої війни в Європі
  . Тридцятирічна війна йшла з 1618 по 1648 . У ній Габсбургам протистояли німецькі протестантські князівства, Данія, Франція, Швеція, які фінансували амстердамські банкіри. В результаті цієї війни гегемоністським планам Габсбургів здійснитися не вдалося, а в Європі склався баланс сил католицизму і протестантизму. Німеччина була розорена, її міста остаточно втратили домінуючу
 7. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  Як діє ринковий механізм попиту та пропозиції? Що станеться, якщо попит на який-небудь товар зміниться в результаті впливу нецінових чинників? Припустимо, що попит на якийсь товар А підвищився, так як цей товар став більш модним. Підвищення попиту на графіку (рис. 6.6) відіб'ється як зсув кривої попиту вправо (з положення D у положення D1). В результаті встановиться нова рівноважна
 8. ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ. ЗАКОНИ, МОДЕЛІ
  Першим відносно простим результатом є відкриття і визначення економічних категорій. Економічна категорія - це наукове поняття для позначення тих чи інших властивостей елементів економічної системи суспільства. Самі терміни або запозичені з буденного розмовної мови, яким надається строго певний сенс (такі поняття - товар, ціна, гроші, заробітна плата тощо),
 9. Математичне сподівання
  Цей показник розглядався в розділі 2 у зв'язку з темою позитивного і негативного математичного очікування. При використанні для оцінки надійності статистичних даних математичне сподівання - непостійна величина, вона змінюється від однієї угоди до іншої. Однак цей показник може дозволити вам порівняти стійкість результатів вашого методу з іншими . У торгівлі я віддаю перевагу
 10. № 30. Визрівання елементів ринкової економіки на «лотарінгськой осі».
  Так звана «Лотарингська вісь» - це території, що перейшли Лотарю в результаті Верденского розділу 843 р. На півдні «лотарінгськой осі» розташовувалося місто-держава Генуя, на півночі - Нідерланди. З міст Фландрії вивозилося сукно з англійської вовни. Між північчю Італії та Фландрією розвивалася сухопутна торгівля (особливого поширення набули ярмарки, на яких вперше став широко
 11. 14.ОПТІМІЗАЦІЯ
  Може здатися, що ця тема є недоречною в книзі з управління капіталом. Проте непрямим чином вона тісно пов'язана з питаннями, розглянутими в цьому виданні . Управління капіталом без методу або системи торгівлі просто марно. Крім цього, використання в торгівлі методу з негативним математичним очікуванням теж марно. Таким чином, метод чи торгова система
 12. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  Результати суспільного виробництва і його ефективність. Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства,
 13. Інфляційна спіраль
  Вона виникає в результаті поєднання непередбаченої інфляції попиту і інфляції витрат. Механізм інфляційної спіралі наступний: якщо центральний банк несподівано збільшує пропозицію грошей, то це веде до зростання сукупного попиту і, отже, породжуючи інфляцію попиту, обумовлює зростання рівня цін (наприклад, від Р 1 до Р 2). Оскільки ставка заробітної плати залишається колишньою (наприклад, W
 14. № 216. ОПЕК в 70-ті роки
    . ОПЕК - це організація країн експортерів нафти, заснована в 1960 г з метою захисту інтересів основних нафтовидобувних держав Азії, Африки та Латинської Америки від свавілля нафтових монополій. Членами ОПЕК є 13 країн. У кінці 60 - початку 70 років вдалося зламати монополію низьких цін на нафту, нав'язану нафтовими ТНК і домогтися зміни договорів на свою користь. В результаті їх
 15. Витратний підхід
    Витратний підхід представлений насамперед методом оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на
 16. № 31. Передумови та економічні наслідки Великих географічних відкриттів
    . Передумови: 1. У 15 столітті турки, завоювавши Візантію, перерізали торговий шлях з Європи на Схід. 2. Недолік золота як грошового металу. 3. Розвиток науки і техніки, особливо суднобудування і навігації. Наслідки: 1. «Революція цін». Внаслідок того, що в Європу хлинув потік дешевого золота і срібла, вартість цих металів різко впала, а ціни на товари різко зросли. У
 17. У точності її умовами не задовольняє жодна реальна економіка; жодна з них не досягає результатів ідеальної
    У точності її умовами не задовольняє жодна реальна економіка; жодна з них не досягає результатів ідеальної економіки - даний феномен извес-тен як «фіаско ринку». На мою думку, однак, ступінь досконалий-ства ринку в американській економіці куди менше «фіаско політики» - до Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринку ЗЕРЬТЕ СЕБЕ-u ті способи | \ \ ш
 18. Стаття 7. Державний контроль у сферах природної монополії
    2. Органи регулювання природних монополій здійснюють контроль за: якими угодами, в результаті яких суб'єкт природної монополії набуває право власності на основні засоби або право користування основними засобами, не призначеними для виробництва (реалізації) товарів, інвестиціями суб'єкта природної монополії у виробництво (реалізацію) товарів .. . продажем,
 19. Висновки
    1. Особливим чином упорядкована система зв'язків між виробниками і споживачами матеріальних і нематеріальних благ і послуг становить економічну систему. Одночасно економічна система являє собою сукупність механізмів та інститутів для прийняття та реалізації рішень у господарській діяльності. 2. Найважливішими елементами економічної системи є господарська
 20. Середня торгівля
    Це резервний показник. Середня торгівля - це просто загальний чистий прибуток, поділений на кількість укладених угод. Тому кожен раз, коли ви укладаєте тортовую угоду, ваш результат буде відповідати середньому результату. Краще всього використовувати цей показник для вимірювання резерву для помилки. Якщо система дає за п'ять років 100.000 доларів і для цього треба 1.000 угод, то
© 2014-2022  epi.cc.ua