Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Ефекти заміщення і доходу

Ефект, обумовлений зміною цін, носить назву ефекту Слуцького-Хікса і включає дві складові: ефект заміщення і ефект доходу. Економічний сенс ефекту заміщення полягає в тому, що при підвищенні або зниженні ціни на певне благо попит на нього відповідно зменшується або збільшується при одночасному зростанні чи скороченні споживання інших благ.
При зниженні ціни на благо X в 2 рази споживач може не тільки збільшити в 2 рази його кількість, але й придбати його додатково за рахунок скорочення споживання блага Y. Очевидно, потреба покупця в
даному благо настільки велика, що він пожертвує навіть частиною блага Y на користь блага X. При зниженні (підвищенні) ціни на те чи інше благо можлива побудова нових бюджетних ліній, які стосуватимуться вже інших кривих байдужості; точки дотику будуть відображати нові реальні можливості споживача.
Ефект доходу від зміни ціни проявляється в адаптації обсягу попиту до загальному зміни реального доходу споживання, що визначається як загальна сума благ, які можна придбати на номінальний дохід. Економічний зміст ефекту доходу визначається можливістю придбати більшу кількість даного блага при зниженні цін на нього і збереженні колишньої величини доходу.
Ефект доходу знаходить свій вияв у трьох формах. По-перше, він може збігатися з ефектом заміщення, якщо весь зекономлений дохід у результаті зниження цін йде на придбання даного блага. По-друге, ефект доходу знижує дієвість ефекту заміщення, якщо тільки частина зекономленого на цінах доходу спрямовується на додаткове придбання благ.
По-третє, ефект доходу породжує негативний ефект, якщо зниження цін на товар супроводжується падінням попиту на нього. Негативний ефект виникає при зниженні цін на низькоякісні товари та послуги, потреба в яких згортається або зовсім відсутній.
Таким чином, ефект доходу полягає в тому, що при підвищенні або зниженні цін на стабільно купується товар купівельна сила доходу падає або зростає, що знаходить своє вираження в скороченні або зростанні кількості придбаних благ.
Висновки
1. Відповідно до теорії корисності, в основі цін товарів лежить їх цінність, обумовлена як судження суб'єктом значущості благ,
знаходяться в його розпорядженні. Корисність благ розглядається з точки зору споживача (покупця). З його позицій товари класифікуються на товари-субститути, тобто товари відносно взаємозамінні, і товари-комплементи, тобто товари, які в процесі споживання взаємно доповнюють один одного.
2. Відповідно до закону спадної корисності, цінність кожного наступного блага при нарощуванні його запасу падає і досягає нульового значення в точці повного насичення (перший закон Госсена). У даному випадку мова йде про граничну корисність блага, тобто корисності, що відноситься до кожної додаткової його одиниці.
3. Враховуючи той факт, що споживачеві необхідні багато блага, виникає завдання оптимізації споживчого вибору. При недостатності запасу благ для повного насичення необхідно призупинити споживання всіх благ на рівнях, де інтенсивність задоволення від їх споживання стає однаковою (другий закон Госсена).

4. З теорії граничної корисності виведений принцип переваги, відповідно до якого здійснюється вибір найбільш переважного набору благ, який знайшов відображення в кривих байдужості. Крива байдужості висловлює індиферентність покупця до різних комбінацій наборів благ, так як втрата отримання додаткової кількості одного блага компенсується отриманням додаткової кількості іншого блага.
5. Криві байдужості (карта кривих байдужості) виражають всілякі бажання покупців придбати найбільш переважну комбінацію благ. Однак бажання кожного покупця обмежені його бюджетними можливостями (доходом). Тому бюджетна лінія є обмежувачем вибору бажаних наборів благ. Точка дотику бюджетної лінією покупця однієї з безлічі кривих байдужості вказує на збіг бажань і можливостей покупця, тобто на рівноважний стан споживача.
6. Ефект заміщення полягає в скороченні (збільшенні) споживання певного блага при одночасному зростанні (скороченні) споживання інших благ, якщо ціна на нього зростає (зменшується). Ефект доходу від зміни цін визначається загальною сумою благ, які можна придбати на номінальний дохід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефекти заміщення і доходу "
 1. Терміни і поняття
  заміщення Правило зменшуваною граничної норми заміщення Зона заміщення Бюджетні обмеження Бюджетна лінія споживача Рівновага споживача Ефект доходу Ефект заміщення (субституції) Товар
 2. Проаналізуємо вплив ефекту заміщення.
  Ефекту заміщення. Коли процентна ставка повели-чивается, споживання в старості стає менш дорогим у порівнянні з по-требления в молодості. Отже, ефект заміщення спонукає Сема біль-ше споживати у старості та менше - у молодості. Іншими словами, ефект заміщення стимулює зростання заощаджень. Розглянемо дію ефекту доходу. При збільшенні відсоткової ставки віз-
 3. Ефект заміщення
  ефекту заміщення вільного часу робочим часом. Згідно ефекту заміщення, кожну годину вільного часу працівником оцінюється як упущена можливість отримання додаткового заробітку. Це виникає при недостатній насиченості потреб працівника. Тому при підвищенні заробітної плати працівник прагне до виконання більшого обсягу робіт, що знаходить відображення в нижній від
 4. Взаємозамінні ресурси
  ефект заміщення і ефект обсягу виробництва впливають на попит на замінний ресурс в прямо протилежних напрямках. Тому напрямок зміни попиту на ресурс в результаті зміни ціни на ресурсозаменітель залежить від співвідношення ефекту заміщення і ефекту масштабу виробництва. Якщо переважаюче вплив на стороні ефекту заміщення, то попит на ресурс змінюється
 5. Ефект доходу та ефект заміщення
  ефект доходу полягає в тому, що якщо ціна на який-небудь товар знижується, то у споживача вивільняється частина доходу для покупки додаткових одиниць даного або якого-небудь іншого товару. Падіння ціни навіть одного товару впливає, нехай незначне, на загальний рівень цін і робить споживачів щодо багатшими. Згідно ефекту заміщення споживач купуватиме більше
 6. 61. ЕФЕКТ ДОХОДУ І ЕФЕКТ ЗАМІЩЕННЯ
  ефект доходу від зниження ціни на овочі обов'язково проявиться в попиті на даний товар. Попит обумовлений зростанням купівельної спроможності доходу в результаті падіння ціни на овочі. Необхідно пам'ятати, що зростання доходів стимулює попит на нормальні товари і зменшує попит на товари низької якості. Під нормальним товаром розуміється такий товар, на який попит збільшується при зростанні доходу
 7. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 8. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 9. Основні поняття Лінія обмеження бюджету Повна взаємозамінність Нижчий
  ефект доходу і ефект заміщення вплинуть на вимірюв-ня споживання? 7. Чи може зростання ціни сиру змусити споживе-ля купувати його у великих кількостях Дайте свої пояснення. 'Лава 21. Теорія споживчого вибору 475 Завдання для самостійної роботи Дженніфер витрачає всю свою зарплату на каву та
 10. Ефект заміщення - зміна обсягів споживання як результат зміни цін, що змушує споживача переме-щаться по
  ефектом доходу та ефектом заміщення. Щоб краще зрозуміти зміст кожного з них, розглянемо можливі реакції по-споживача на звістку про зниження ціни на Pepsi. Наведемо два варіанти його міркувань. - «Відмінна новина! Тепер, коли ціна на Pepsi знизилася, я маю змогу купувати більше Pepsi і більше піци »- (Ефект доходу.) -« Оскільки ціна на Pepsi знизилася, я зможу купувати
 11. Додаткова тема для відмінників Рис.
  Ефектами доходу і заміщення. На нашому графіку ефект доходу відображається переме-щением уздовж кривої байдужості /, з точки А в точку S, характеризуемую новим значенням граничної норми заміщення. Ефект доходу проявляється в переході від точки В на кривій безраз-личия /, в точку С на кривій байдужості I2. маємо можливість умовно уявити це переміщення як
 12. Ефект доходу
  ефекту заміщення приходить ефект доходу. Ефект доходу починає діяти в умовах, коли досягається високий ступінь насичення потреб працівника і цінність вільного часу ставиться вище додаткового доходу. З досягненням певного рівня достатку пов'язана зміна відносини до вільного часу. Якщо раніше вона розглядалася як втрата потенційної можливості отримання
 13. 2. Сукупний попит
  ефект доходу і ефект заміщення. Для сукупного попиту ситуація ускладнюється, бо на рівні національного ринку вступають у взаємодію багато змінні. Перш за все не можна вважати заданість доходу. Сукупний дохід змінюється. Неприйнятним є використання і ефекту заміщення, тому що мова йде не про вибір між товарами, а про попит на всі товари, що не дозволяє робити
 14. Ключові терміни
  заміщення Закон попиту Товар Гіффена Надлишок споживача (споживчий надлишок) Вигоди чи втрати в результаті зміни
© 2014-2022  epi.cc.ua