Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

одноосібним ПІДПРИЄМСТВО

підприємство, що знаходиться у власності однієї особи або однієї сім'ї. При такій формі господарювання власник підприємства, з одного боку, отримує весь прибуток від його діяльності за вирахуванням податків, а з іншого боку, приймає на себе весь ризик, відшкодовує всі збитки. Зазвичай одноосібними є невеликі підприємства, зайняті бізнесом, фермерські господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Одноосібним ПІДПРИЄМСТВО "
 1. Стаття 69. Виконавчий орган товариства. Одноосібний виконавчий орган товариства (директор, генеральний директор)
  1. Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом суспільства (директором, генеральним директором) або колегіальним виконавчим органом суспільства (правлінням, дирекцією) ... 2. До компетенції виконавчого органу товариства належать усі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної
 2. № 8. Геоекономічні передумови виникнення імперій
  . 1. Розкладання рабовласницького суспільства і початок формування феодальних відносин. 2. Становлення феодального суспільства. 3. Необхідність сильної одноосібної
 3. Які відмінні ознаки мікроекономіки?
  Мікроекономіка має однаковими рисами, які властиві всім видам господарської діяльності. Зараз нашу увагу привертають ті особливості, які відрізняють мікроекономіку від інших господарських утворень (табл. 3.2). Таблиця 3.2 Відмінні ознаки мікроекономіки {foto21} Як видно з табл. 3.2, мікроекономіка має такі особливості: 1. Найбільш характерними
 4. 13.1. ПРАВОВІ ФОРМИ БІЗНЕСУ: одноосібне володіння; ТОВАРИЩЕСТВО (ПАРТНЕРСТВО); КОРПОРАЦІЯ
  Бізнес виступає в трьох правових формах: 1) одноосібне володіння; 2) товариство (партнерство), 3) корпорація (див. табл. 13.1). Одноосібне володіння? це ведення справ в особистих інтересах, тобто власник має матеріальні ресурси і особисто контролює діяльність підприємства. До таких підприємств належать намети, кафетерії, ресторани, питні заклади, заправні станції, аптеки,
 5. 12 ХАРАКТЕРИСТИКА ІП
  Індивідуальний підприємець має право діяти без оформлення статусу підприємства, фірми, однак за умови державної реєстрації систематичної діяльності, підприємець діє при цьому як фізична особа. Якщо подібне підприємництво приносить доходи в сумі вище неоподатковуваного мінімуму, то з доходів від індивідуальної підприємницької діяльності необхідна сплата
 6. Висновки
  1. Організаційно підприємництво виступає у вигляді підприємства. Підприємство - це самостійна господарська одиниця, в якій відбувається з'єднання факторів виробництва для виготовлення продукції і надання послуг з метою отримання прибутку. Основними ознаками підприємства є його техніко-виробнича, організаційна та економічна відособленість. Підприємство виступає як
 7. Коли і як виникла мікроекономіка?
  У першу чергу важливо з'ясувати вихідний питання: коли і як історично вперше виникла мікроекономіка? Мікроекономіка має наступні історичні корені. Вона виникла в Європі в XV-XVI ст. Тоді на зміну феодалізму з його кріпосним правом прийшов капіталізм. Останній затвердив громадянські свободи і нову економічну основу суспільства: приватну власність і підприємництво. Саме з
 8. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке підприємство? Які його основні риси? 2. Що собою представляє підприємство в правовому відношенні? 3. За якими ознаками можна охарактеризувати кожне підприємство? 4. Які критерії малого підприємства? Які його функції в ринковій економіці? Як і чому держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 5. На підставі Закону «Про державну підтримку малого
 9. Стаття 91. Управління у товаристві з обмеженою відповідальністю
  1. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний і (або) одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його
 10. 2. Організаційні форми підприємницької діяльності
  У Сполучених Штатах існують три основнихтіпа підприємницьких фірм: одноосібні вла-дення (підприємства, засновані на особистій власності власника), партнерства і корпора-ції. Малюнок 7-2 показує, що в СоедіненнихШтатах в 1982 р. з 16,5 млн. фірм переважнабільшість були одноосібними володіннями ичто в середньому річні доходи одноосібних владе-ний становили тільки 42 400
 11. Загальна міра: прибуток
  Чи дійсно ми можемо сподіватися на те, щобуде розроблена теорія предпринимательскогоповедения, застосовна до всіх фірмам - будь томагазін здорової їжі, організований за принципом одноосібного володіння, юридична фірма, що має форму партнерства, або гігантська кор -пораціі, виробляє автомобілі? Так, посколькупредпріятія всіх цих трьох типів мають одну об-щую рису: всі вони є
 12. № 28. Виникнення абсолютних монархій
  . Абсолютні монархії утворювалися і функціонували в початковий період занепаду і розкладання феодалізму і виникнення в надрах феодального суспільства зачатків капіталізму. Вони були останньою формою існування феодальних держав. Існування абсолютної монархії відповідає періоду завершення процесу формування високоцентралізованих феодальних держав. Абсолютна монархія
 13. Терміни і поняття
  Фактор виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний , фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна
 14. Терміни і поняття
  Фактор виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна
 15. Резюме
  1. Введення в сферу пропозиції починається в даннойглаве з розгляду галузей і фірм у економікеСША. Майже 90% продукції виробляється в Сполуче-наних Штатах приватним сектором. Послуги (оптова ірознічная торгівля, фінанси, страхування і недвижи-тість, а також інші послуги) складають більше поло-вини випуску приватного сектора. Їх частка зросла збігом часу за рахунок сільського господарства і поз-же
 16. 45. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА
  Можна виділити три основні організаційно-правові форми підприємства. 1. Індивідуальне підприємство - це невелика фірма, власник якої одночасно є і її службовцям (наприклад, бухгалтером, директором). Індивідуальне підприємство належить одному власникові. Він управляє ним самостійно і на свій розсуд. По всіх виникаючих зобов'язаннями підприємець несе особисту
© 2014-2022  epi.cc.ua