Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

З іншого боку, більш високий рівень прибутку змен-щує потреба в заощадженнях: домашнє господарство

З іншого боку, більш високий рівень прибутку змен-щує потреба в заощадженнях: домашнє господарство може зберігати менше, щоб досягти будь-якого рівня споживання в майбутньому, тобто ефект доходу підштовхує до зменшення накопичень. Якщо ефекти заміщення і доходу при-мірно рівні, як припускають результати деяких досліджень, то збережемо-ня байдужі до зниження податків на доходи з капіталу. Відомі й інші, крім надання податкових пільг забезпеченим громадянам, способи збільшення національних заощаджень. Національні сбе-реження є сума приватних і громадських заощаджень. Замість того щоб змінювати податковий кодекс, політики мають можливість збільшити обсяг про-суспільних заощаджень, скорочуючи бюджетний дефіцит.
Зменшення дефіциту державного бюджету без збільшення податків на багатих преставляет прямий спосіб збільшення національних заощаджень в благо майбутніх поко-лений. Дійсно, якщо ми розглядаємо не тільки приватні, а й громадські заощадження, виявляється, що податкове законодавство, стимулюючий Ощад-вання, загрожує несподіваними результатами. Зміни податків і зменшення податків на доходи з капіталу скорочують бюджетні надходження і, отже, збільшують дефіцит бюджету. Для того щоб національні збережемо-ня дійсно зросли, зміни в податковому кодексі мають стимулиро-вать приватні заощадження так, щоб бюджетний дефіцит принаймні не змінився.
В іншому випадку так зване стимулювання лише погіршить ситуацію. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Наведіть три приклади того, як суспільство ^ відбиває охоту * громадян до заощаджень. Які негативні сторони зміни такої ситуації? 762 Частина 13. Підсумкові роздуми Висновок У цьому розділі ми розглянули п'ять основних питань макроекономічної полі-тики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " З іншого боку, більш високий рівень прибутку змен-щує потреба в заощадженнях: домашнє господарство "
 1. Глосарій
  інший економічний суб'єкт. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Gross domesticproduct (GDP). Сукупний обсяг продукції, вироблений-ної усіма факторами виробництва, розташованими в гра-ницах національної економіки, незалежно від їх належності. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП). Grossnational product (GNP). Ринкова вартість товарів іпослуг, вироблених протягом даного
 2. Глосарій
  іншої власності і одержує за надання цих послуг винагороду у вигляді комісійних Бухгалтерський прибуток - різниця між валовою виручкою і витратами фірми Бюджет розширеного уряду - консолідований бюджет плюс державні позабюджетні фонди Бюджетна лінія - графічне зображення всіх можливих поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена
 3. § 18. Сутність і структура ринку
  інший банк, що «прив'язує» позичальника до банку. Якщо кредити надаються під заставу, то банк отримує право розпоряджатися закладеним майном. Найбільш низькою процентною ставкою за банківські кредити є базова ставка («прайм рейт») за незабезпечені довгострокові кредити для першокласних позичальників. Інші ставки (наприклад в Англії), як правило, на 1-5% вище базової. Їх шкала
 4. Коментарі
  іншої продукції сільського господарства (головним чином шляхом високих ввізних митних зборів). У XIX в. відміна хлібних законів стала гаслом фритредерів. Скасовано в 1846 р. [36] релігія є опіум народу Релігійне убозтво є в один і той же час вираження дійсного убозтва і протест проти цього дійсного убозтва. Релігія це зітхання пригнобленої тварі, серце безсердечного
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  інший німецький буржуазний економіст Вернер Зомбарт, ко-торий писав досить образно і порівнював вчених з пожежа-ної командою. На його думку, Німеччини потрібно мати відра, щоб загасити можливий пожежа, тобто загрозу соціалістичних ської революції. Конкретна програма катедер-соціалістів була вкрай скромною. Вона вимагала лише деяких дуже незначитель-них заходів. Зокрема
 6. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  інший. Потребами та прагненням до їх задоволення зумовлені економічні відносини між людьми, країнами. В економічній теорії розрізняють абсолютні, дійсні та фактичні потреби. Абсолютні економічні потреби визначаються максимально можливим обсягом матеріальних благ і послуг, які могли б бути спожиті суспільством. Дійсні економічні потреби
 7. § 32. Сутність товару робоча сила і її вартість
  інший товар, вона вимагає суспільно необхідних витрат на своє відтворення в певних умовах. Мінімальна межа цих витрат - вартість життєвих засобів, необхідних працівникові для підтримки фізичного існування (так званий фізичний мінімум). Водночас для відтворення робочої сили потрібні великі витрати, ніж для створення фізично необхідних робітникові життєвих
 8. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  сторона ринкової структури. Воно визначається обсягом випущеної продукції, рівнями витрат виробництва і цін, станом продуктивності праці, розвитком НТП, спрямованістю державного внутрішньополітичного курсу. Його обсяг і зміст залежать і від ступеня монополізації економіки. Адже монополія реалізує, перш за все, свої інтереси як виробника. Тому з метою отримання
 9. 1.3. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  інший. Але коли аналізується економіка в цілому, мікроекономічна заміна одного ринку іншим неможлива. Щоб зрозуміти негативний нахил кривої сукупного попиту і позитивний кривої сукупного-позиції, необхідна макроекономічна теорія. Почнемо аналіз з сукупного попиту, який на відміну від ринкового є більш складною категорією і в масштабах суспільства складається з
 10. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  іншого боку, ми прирівнюємо в цьому від-існіі між собою всі види праці без відмінності? Чому ми вва-| всі види праці людини порівнянними між собою і з'єднуємо їх в \ iy загальну масу, одне загальне поняття суспільної праці? Віз сумніви, тому, що ми мовчазно виходимо з керуючи-| й етичної ідеї політекономії - верховної цінності, і пото-| раіноценності людської особистості »'1. »I. I i
© 2014-2022  epi.cc.ua