Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДОКУМЕНТАЦІЯ

сукупність офіційно визнаних документів, складених за певною формою і містять передбачену інформацію.
Розрізняють бухгалтерську, технічну, проектну, конструкторську, технологічну, товарну (товаросупровідних) документацію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОКУМЕНТАЦІЯ "
 1. КАНЦЕЛЯРИЯ
  (від лат. cancelarius - письмоводитель) підрозділ, відділ установи, організації, що відає діловодством, службової листуванням, оформленням
 2. 59. ПОДАТКОВА БАЗА ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ
  Податкова база визначається: 1) щодо транспортних засобів, що мають двигуни, - як потужність двигуна транспортного засобу в кінських силах; 2) щодо водних несамохідних (буксирувані) транспортних засобів, для яких визначається валова місткість, - як валова місткість в реєстрових тоннах; 3) щодо інших водних та повітряних транспортних засобів, - як одиниця
 3. Ноу-хау
  Ноу- хау - сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і
 4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ (від лат. identificare - ототожнювати)
  встановлення відповідності реального об'єкта, товару представленої на нього документації, його назві, щоб уникнути підміни одного об'єкта
 5. ПРИБУТОК НОРМАЛЬНАЯ
  витрати підприємця, не включені у витрати, не відображені в підприємницьких витратах відповідно до бухгалтерської документації, умовно включені в бухгалтерську
 6. Метод бухгалтерського обліку
  Сукупність способів, яка забезпечує контроль за збереженням і рухом господарських засобів, їх джерел в процесі кругообігу господарських засобів називають методом бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку
 7. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації означає єдність правової бази, грошової системи, форм бюджетної документації, принципів бюджетного процесу в Російській Федерації, санкцій за порушення бюджетного законодавства Російської
 8. § 8.10. Податкова документація та звітність. Податкові розрахунки, декларації та сповіщення податкові органи
  Податкова документація - документація для цілей оподаткування, яка фіксує процес обчислення податку, суму податку, а також розмір податкового зобов'язання. Ведення спеціальної податкової документації є формально-технічним прийомом методології податкового обліку. До податкової документації належать чотири різновиди документів: 1) звітно-розрахункова податкова документація; 2)
 9. Стаття 67. Права та обов'язки учасників господарського товариства або товариства
  1. Учасники господарського товариства або товариства мають право: брати участь в управлінні справами товариства або товариства ... отримувати інформацію про діяльність товариства або товариства та знайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому установчими документами порядку; брати участь у розподілі прибутку; отримувати у разі ліквідації
 10. § 6.3. Склад та порядок підготовки проектної документації
  Підготовка проектної документації здійснюється у відповідності зі СНиП 11-01-95 "Інструкція про порядок розробки, узгодження, затвердження і склад проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд". Проектну документацію розробляють проектні, проектно-будівельні організації та інші юридичні і фізичні особи, які мають ліцензію на право виконання проектних
 11. § 6.1. Проектна підготовка будівництва
  Під проектом в широкому сенсі розуміється комплекс дій (робіт, послуг, придбань, управлінських операцій і рішень), спрямованих на досягнення сформульованої мети. У більш вузькому значенні проект можна розглядати як комплект документів, що містять формулювання мети майбутньої діяльності та визначення дій, спрямованих на її досягнення. Інвестиційний проект визначається як
 12. 4.3 Проектування виробничого процес а
  Початком проектування процесу виробництва зазвичай служить закінчення проекту-вання виробу або отримання від замовника готового (у тому числі стандартного) проекту . Розробники в якості бази для проектування виробничого процесу використовують такі дані: - технічну характеристику виробу в цілому і його частин; - відповідність характеристики виробу за проектом чинним
 13. Організаційна забезпеченість ІПП
  Форма реалізації ІПП. Визначення форми реалізації ІПП проводиться на підставі аналізу даних підприємства-заявника за ІПП, а також його фінансового стану. Можливі такі форми здійснення ІПП: в складі діючого підприємства-заявника, що має велику заборгованість перед федеральним і регіональним бюджетом: на знову створюваному підприємстві, в тому числі у формі СП; в складі
 14. § 8.3. Порядок підготовки та проведення підрядних торгів
  Підрядні торги є досить поширеною в ринкових умовах формою розміщення замовлень на будівництво. Система торгів дозволяє замовнику створити конкурсні умови для претендентів на будівництво, вибрати найкращого підрядника та укласти з ним договір підряду на найбільш вигідних умовах по найважливіших критеріям мінімальної договірної ціни та терміну будівництва. Торги проводяться у
 15. 6.2. Структура ринку послуг
  Поняття «послуга» включає в себе комплекс різноманітних видів економічної діяльності людини. До числа послуг можна віднести все, що не пов'язано з видобутком корисних копалин, промисловим і сільськогосподарським виробництвом. Таке узагальнене визначення призводить до різних класифікацій видів послуг. МВФ поділяє цю торгівлю тільки на чотири види - фрахт, інші транспортні послуги,
© 2014-2022  epi.cc.ua