Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДОХІД ДЕРЖАВИ

дохід, стосовно до держави в цілому. Дохід держави утворюють в основному податки, платежі, відрахування, рента, що надходять у скарбницю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОХІД ДЕРЖАВИ "
 1. БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИТРАТ
  доходів і витрат протягом певного періоду часу і встановлено їх відповідність або перевищення однієї з частин балансу над іншою. Баланси доходів і витрат складаються стосовно до держави в цілому (баланс доходів і витрат держави і населення), підприємству (баланс доходів і витрат фірми - фінансовий план), сім'ї (баланс доходів і витрат сім'ї - сімейний бюджет). Баланс
 2. ЧИСТИЙ ДОХІД СУСПІЛЬСТВА
  доходу; в його складі виділяють чистий дохід підприємств і централізований чистий дохід
 3. § 1. Бюджетна політика держави та її функціональна роль
  доходів і витрат на певний строк, затверджений! ная в законодавчому порядку. Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд,; акумульованих за допомогою перерозподілу національного доходу і споживаний державою для здійснення своїх функцій. У державному бюджеті знаходять органічну ув'язку всі основні фінансові операції -
 4. ДОХІД
  дохід "застосовне до держави в цілому (національний дохід), до підприємства, фірмі (валовий дохід, чистий дохід підприємства), до окремих осіб (грошові доходи населення, реальні доходи громадян, особистий дохід). До валового доходу підприємства прийнято включати виручку, грошові надходження від продажу товарів і послуг, виконання робіт, від продажу майнових цінностей, відсотки, одержувані за рахунок
 5. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  доходів та витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна в різні періоди історії. При цьому досить чітко можна виділити два етапи. У початковий період розвитку капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в провідних країнах через державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18%
 6. ІНДЕКСАЦІЯ
  доходи, збільшують грошові доходи і заощадження громадян відповідно із зростанням цін на споживчі товари і послуги. Тим самим підтримується купівельна спроможність населення і середні реальні доходи людей. Однак, в умовах спаду виробництва споживчих товарів і послуг, держава, державний бюджет не володіють можливістю здійснити повну індексацію, яка здатна
 7. Субсидія іноземної держави (союзу іноземних держави)
  дохід держави (в тому числі шляхом надання податкових кредитів) , за винятком випадків звільнення експортованого товару від податків або зборів, які стягуються з аналогічного товару, призначеного для внутрішнього споживання, або повернення таких податків або мит у розмірах, що не перевищують фактично сплачених сум; пільгового або безоплатного надання товарів або послуг, за
 8. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  доходи населення та їх джерела; - рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 9. 9.5. кругообіг доходів і витрат У ЗМІШАНОЮ ЕКОНОМІЦІ
  доходи у вигляді податків і витрачає його на закупівлі товарів і послуг. Узагальнена таким чином діаграма кругообігу доходів і витрат у змішаній економіці представлена на рис. 9.2. Рис. 9.2. Кругообіг доходів і витрат у змішаній економіці {foto32} Згідно малюнку домогосподарства розпоряджаються своїми доходами трьома способами: вони купують споживчі товари і послуги, роблять
 10. ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ
  доходів у одних осіб з метою їх передачі іншим особам або добровільна передача доходів одними особами іншим, більше в них має потребу. Перерозподіл доходів може мати місце в масштабі держави і регіонів за допомогою податків, в масштабі галузей - за допомогою перерозподілу коштів через бюджет, в масштабі сімей - шляхом розподілу загального доходу сім'ї між її
 11. СТІЙКІСТЬ (ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ)
  доходам та відповідності доходів і
 12. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  доходів між різними верствами населення. З метою пом'якшення цієї нерівності держава проводить соціальну політику, головним змістом якої є перерозподіл доходів між окремими категоріями
 13. 2. Модель кругових потоків. Суб'єкти кругообігу. Ринки товарів, ресурсів і фінансів, державний сектор.
  доходів; з цих доходів знову фінансуються витрати економічних агентів, які знову повертаються у вигляді доходу до власників факторів виробництва і т.д. Причина і наслідок міняються місцями, і модель кругових потоків приймає вид кругообігу. Ринки товарів, ресурсів і фінансів, державний сектор. Сучасна дійсність дає чимало приводів для аналізу місця і ролі
 14. По-третє, ми обговоримо різні методи підтримки найбідніших верств населення державою.
  доходів з постановки чотирьох пи-: ов: - Наскільки велике суспільну нерівність? - Скільки людей живуть у бідності? - Які проблеми виникають при кількісному визначенні нерівності? - Як часто люди переходять з групи з одним рівнем доходу в іншу? Нерівність у доходах в США Існує кілька способів опису розподілу доходів в економіці. Один з них - розрахунок
 15. Контрольні питання
  доходів суб'єктів економічних відносин і податкових доходів держави. 2. Що таке податкоємність валового внутрішнього продукту або податковий тягар економіки і які їхні показники в різних країнах? 3. Розкрийте сутність податку як економічної та правової категорії. 4. Які відмінні ознаки податку від інших обов'язкових платежів та умови його реалізації в правовому
 16. 2.1. Принцип справедливості
  доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 17. Основні види витрат і доходів державного бюджету
  доходів і витрат держави, основний фінансовий план країни, який після його прийняття законодавчим органом влади (парламентом, Державною Думою, конгресом і т. п.) набуває чинності закону і обов'язковий для виконання. При виконанні своїх функцій держава несе численні витрати. Залежно від цілей витрати держави можна розділити на такі види: 1) витрати на
© 2014-2022  epi.cc.ua