Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Динаміка економічних структур в умовах НТР

Динаміка суспільного розвитку нерозривно пов'язана зі структурними перетвореннями економіки, які є наслідком еволюційних (повільних, поступових) і революційних (корінних, якісних) змін в технічному базисі суспільства.
У період індустріального розвитку економіка промисло-повільно розвинених країн була орієнтована на прискорене зростання виробництва засобів виробництва порівняно з виробництвом предметів споживання. Така орієнтація вважалася фактором поступального економічного розвитку. Знайшла відображення в дослідженнях К. Маркса і В. І. Леніна. В. І. Леніним було сформульовано закон переважного зростання виробництва засобів виробництва, який визначав наукову основу розглянутих процесів. Як цілком очевидно, він відбивав умови і відповідав індустріального періоду економічного розвитку.
Разом з тим у другій половині XX в. в результаті науково-технічної революції відбулися докорінні якісні зміни в технічному базисі суспільства, що зумовили значні зміни структури суспільного виробництва.
При цьому виявилися дві тенденції:
Перша - пов'язана з появою цілого ряду нових наукоємних галузей і виробництв, яким немає аналогів в
природі.
Результатом першого етапу НТР стало розвиток атомної енергетики, полімерної хімії, засобів автоматизації та обчислювальної техніки і т. д.; друге - створення якісно нових поколінь ЕОМ, роботокомплексов, повністю автоматизованих виробництв, поява якісно нових композиційних матеріалів і т. д. Вони серйозно трансформували структуру виробництва, визначивши його високотехнологічний рівень.
Друга - пов'язана з руйнівним впливом НТР на розвиток макроекономіки, проявляється у згортанні і занепаді традиційних галузей, які не можуть конкурувати з новітніми видами наукомістких виробництв. До них відносяться: торф'яна, вугільна промисловість, чорна металургія та ряд інших. Їх вимирання загострює соціальні проблеми, породжує безробіття.
Інтегрований підсумок-модифікація традиційних виробництв, "виштовхування" значної частини виробничих робітників у сферу послуг зумовили перехід від індустріального до постіндустріального розвитку.
Наслідком НТР з'явилися значні технологічні та радіаційні відходи, що забруднюють навколишнє середовище, руйнують екологічну рівновагу, що порушують нормальну взаємодію людини і біосфери, не тільки виступаючі результатом сучасного високотехнологічного виробництва, але і потребують сучасних способів їх дозволу.

Таким чином, науково-технічна революція, з одного боку, значно змінила традиційну структуру макроекономіки, з іншого - призвела до появи нових галузей і виробництв, які почали не тільки впливати, але і цілком визначати динаміку сучасних макроекономічних процесів.
З переходом до постіндустріального розвитку, який представляє високотехнологічний рівень виробництва, зникають підстави і необхідність в переважному зростанні виробництва засобів виробництва. Стрімкий розвиток сфери послуг, перелив не тільки капіталу, але і праці в цю сферу зумовили необхідність більш швидкого зростання виробництва засобів (предметів) споживання.
Зазначена тенденція проявилася в західних країнах в середині 60-х рр.., В Росії - наприкінці XX сторіччя. Вона визначила особливості розвитку та специфіку перетворень на Заході і в Росії.
Сучасний динамічний процес обумовлює постійне "висунення вперед" то однієї, то іншої структури. Це вимагає активної реакції держав на структурні коливання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Динаміка економічних структур в умовах НТР "
 1. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні - динаміка структури балансу - вплив
 2. Запитання до теми
  динаміку капіталовкладень у світовій економіці в цілому і по підсистемах. 4. Які фактори впливають на динаміку накопичення? 5. Чи існують відмінності в обсяг і динаміку заощаджень і накопичень у світовому господарстві і його підсистемах? 6. Яка структура накопичення за джерелами його формування в промислово розвинених країнах і країнах? 7. Яка суть концепції циклу
 3. 18.6. Динаміка внутрішніх цін
  структура і стан виступають однією з найважливіших причин зміни внутрішніх цін. Ціноутворення відбувається на рівні первинних господарських одиниць, завдяки якому складається сукупна цінова структура. Загальний рівень цін формується в сфері грошового обігу національного
 4. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, ведуча до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю виробництва на
 5. Глава 14. Трудові ресурси
  динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої, професійно-кваліфікаційної, демографічної), тобто в суспільному розподілі праці, а також мобільність робочої сили, масштаби і динаміку безробіття. Не менш важливим компонентом сфери праці є кадрова робота на підприємствах (фірмах), мотивація праці та трудові відносини. Саме на мікрорівні відбувається безпосереднє
 6. Рекомендована література
  динаміки. М.: Економіка, 1989. Кондратьєв Н.Д. Основні проблеми економічної статики і динаміки. М.: Наука, 1991. Kondratiev N.D. Collected works. Vol. 1-4. L.: Pickering Chatto, 1998. До 100-річчя з дня народження Н.Д. Кондратьєва / / Питання економіки. 1992. № 10. Довготривалі тенденції в капіталістичному відтворенні, i М.: ИНИОН,
 7. ЛІТЕРАТУРА
  динаміки. М.: Економіка, 1989. Кондратьєв Н.Д. Основні проблеми економічної статики і динаміки. М.: Наука, 1991. Kondratiev N.D. Collected works. Vol. 1 - 4. L.: Pickering Chatto, 1998. До 100-річчя з дня народження Н.Д. Кондратьєва / / Питання економіки. 1992. № 10. Довготривалі тенденції в капіталістичному відтворенні. М.: ИНИОН,
 8. Динаміка ВВП
  динамікою ВВП тієї чи іншої країни. Зв'язок між динамікою ВВП і попитом на гроші відіграє центральну роль в кількісної теорії грошей. В принципі звідси випливає, що курс валюти має підвищуватися в країні, де спостерігаються більш високі темпи економічного зростання і попиту на різні види
 9. Запитання до теми
  динамікою світових цін і економічним розвитком РФ? 4. Охарактеризуйте соціально-економічну структуру господарства, чи робить вона вплив на економічний розвиток країни? 5. Розкрийте характер участі РФ у світовій торгівлі. 6. Покажіть особливості участі РФ у міжнародному русі капіталу. 7. Охарактеризуйте роль і місце РФ в світовому
 10. Фактори економічного зростання
  динаміки. Вони повністю підтвердили зроблені в Протягом 2000 р. оцінки фахівців. Розрахунки структури приросту ВВП у 2000 р. виконані одним з провідних статистиків країни, головним науковим співробітником Інституту економіки РАН Ігорем Погосову. Якщо прийняти весь приріст ВВП за 100%, то за елементами його кінцевого використання він буде характеризуватися наступній
 11. Питання 63. Завдання і система показників статистики цін
  динаміки як фактора рівня життя і як індикатора інфляційних процесів; 3) завдання вивчення ціни з позиції виробника і продавця для виявлення рентабельності, визначення структури ціни і частки податків у ній; 4) завдання міжнародних та міжрегіональних зіставлень. В економіці існує наступна система цін і тарифів: 1) роздрібні ціни; 2) тарифи на послуги; 3) оптові
© 2014-2022  epi.cc.ua