Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

характер зміни економічних показників у часі, визначається шляхом складання та аналізу рядів таких показників.
Подібні ряди, іменовані динамічними, представляють сукупність значень показників в різні послідовно зростаючі роки (місяці).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ "
 1. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  Порівняльний аналітичний баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року; -
 2. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  Чисельністю населення називається загальна кількість населення, яке проживає на певній території. Чисельність населення на початок кожного року можна визначити за допомогою балансового рівняння: St +1=St + Nt - Mt + Пt - Bt, де St і St +1- чисельність населення на початок року t і року t +1 відповідно; Nt - число народжених в році t; Mt - число померлих у році t; Пt - число
 3. ЕКОНОМІЧНІ БАРОМЕТРИ
  показники, що пророкують зміну кон'юнктури, динаміки попиту та пропозиції і
 4. БАЗА
  (від франц. base, грец. basis) 1) економічні дані, показники, що відносяться до певного періоду часу (базисного року), використовувані як основи для порівняння з іншими аналогічними показниками. Звичайно як бази приймається вихідний рівень, від якого і ведеться відлік економічних показників і по відношенню до якого фіксується їх зміну. Наприклад, при аналізі
 5. ІНДЕКС БІДНОСТІ
  статистичний показник, який характеризує динаміку середньозваженої величини "порога
 6. Питання 3. Розробка методології статистичного показника . Система показників економічної статистики
  Розробка методології - це визначення змісту статистичного показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів
 7. Індекси цін
  Індекси цін - відносні показники, що відображають динаміку цін, але не дають уявлення про їх
 8. ІНДЕКС РИНКУ
  загальний показник динаміки ринку, що включає відношення цін до випущених в обіг
 9. Економічний ріст і його вимір
  У зв'язку з труднощами виміру процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку. Економічне зростання є складова економічного розвитку. Він виражається безпосередньо в кількісному збільшенні ВВП і його складових. На макроекономічному рівні провідними показниками кількісної
 10. Продуктивність праці
  Показником ефективності використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна
 11. 6.2. Вимірювання темпів економічного зростання
  Вище було вже сказано, що вимірювання економічного розвитку в цілому являє собою важке завдання, тому найчастіше аналізують його складову - економічне зростання. Він виражається безпосередньо в кількісному збільшенні ВВП і його складових. Провідними показниками кількісної динаміки економічного зростання є: | річні темпи зростання (приросту) обсягу ВВП; | річні темпи
 12. ІНДЕКС ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  показник динаміки, збільшення або зниження середньомісячної заробітної плати робітників і службовців за певний
 13. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  Собівартість продукції є узагальнюючим показником витрат виробництва, за допомогою якого можна проаналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185}
 14. ІНДЕКСИ АКЦІЙ
  зведені показники , що характеризують динаміку курсів окремих акцій, що котируються на біржі; допомагають робити прогнози про зміну їх
© 2014-2022  epi.cc.ua