Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДАНІ

1) факти, не пов'язані один з одним: імена, дати, числа; 2) відомості, оброблені спеціальним чином для прийняття рішень, інформація.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДАНІ "
 1. ОБ'ЄКТИВНІ ДАНІ
  (від лат. objectivus - предметний) дані, зміст яких не залежить, не пов'язане з думкою, твердженням окремих осіб, а носить загальновизнаний
 2. РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ
  (від лат. requisitum - необхідне) 1) обов'язкові дані, відомості, які повинен містити акт, документ (наприклад, контракт, вексель, чек), щоб володіти справжньої юридичною силою, служити підставою здійснення операцій (наприклад, назва документа, сума, що підлягає оплаті, найменування платника, його банк і номер рахунку), 2) адресні дані, телефони, які одна з договірних
 3. Розподіл багатства
  Дані про розподіл багатства також суті-ють, але менш надійні, ніж дані про распределе-ванні доходів. Ці дані показують обсяги багатий-ства (за винятком оцінки людського капіта-ла), якими володіють приватні особи, і свідок-обхідних про виняткових масштабах диспропорції-цій в його розподілі. Згідно із дослідженням, проведеним в1986 р. Об'єднаним економічним
 4. XXIII. ДАНІ РИНКУ
  XXIII. ДАНІ
 5. КАДАСТР
  (від франц. Cadastre - лист, реєстр) систематизований, офіційно складений на основі періодичних або безперервних спостережень зведення основних відомостей про економічні ресурси країни, держави (реєстр). Кадастр містить дані про розташування ресурсних джерел та об'єктів, їх величині, якісних характеристиках, що містять оцінку вартості та прибутковості об'єктів. Найбільш відомий
 6. ОПЕРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ
  поточна звітність, оперативні дані про діяльність
 7. РОЗРАХУНКИ АКТУАРНІ
  система математичних та статистичних закономірностей, що встановлюють взаємовідносини між страховиком і страхувальником. Вони відображають у вигляді математичних формул механізм утворення і витрачання страхового фонду в довгострокових страхових операціях, пов'язаних із тривалістю життя населення. До них також відносять розрахунки тарифів по будь-якому виду страхування, включаючи страхування від
 8. НЬЮС-РЕЛІЗ
  (від англ. News release) дані про товар або компанії, використовувані при укладенні
 9. 26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє
  26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє зробити три досить оче-видних виводу. По-перше, в складі робочої сили переважають чоловіки, одна-ко показники рівня безробіття представників обох статей приблизно одина-кови. По-друге, чорне населення, в порівнянні з білим, має більш нізкук частку в складі робочої сили
 10. ОРДЕР вантажно
  підписаний відправником вантажу первинний вантажний документ, що містить необхідні дані про
 11. Деякі дані про обеспеченностіфакторамі виробництва та структуреторговлі
  З попереднього аналізу випливає, що країни, име-ющие надлишок капіталу в порівнянні з працею, будуть експортувати товари, виробництво кото -яких вимагає відносно більшої кількості ка-питала, чим товари, які вони імпортують. Нарис 37-3 представлені деякі дані в пользуетой теорії. Горизонтальна вісь показує капіталовоору-женность одного робітника в тисячах доларів СШАдля
 12. 19.3. Аналіз собівартості окремих видів продукції
  Аналіз динаміки та виконання плану по рівню собівартості найважливіших виробів. Фактори першого порядку, що формують рівень собівартості виробу. Методика розрахунку їх впливу. Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості аналізують звітні калькуляції по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і по
 13. ЛИСТКИ РОЖЕВІ
  спеціальні видання Національного котирувального бюро США, на яких друкуються дані про цінні папери (крім
 14. ЕМІСІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
  публікація інформації про всі деталі майбутньої емісії нових акцій, включаючи дані про фірму, її баланси, звіти і
 15. ТАБЛИЦЯ
  (пол. tablica від лат. tabula дошка, таблиця) відомості, дані, представлені у вигляді впорядкованої сукупності, розділені по рядках і
 16. ДОСЛІДНИЦЬКІ РОБОТИ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  комплекс економічних і технічних досліджень, що дозволяють обгрунтувати доцільність і місце розташування будівництва та представляють необхідні дані для
 17. ЗВІТ
  складені за певною формою відомості, дані про діяльність організації, підприємства за певний минулий
© 2014-2022  epi.cc.ua