Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РОЗРАХУНКИ АКТУАРНІ

система математичних і статистичних закономірностей, що встановлюють взаємовідносини між страховиком і страхувальником. Вони відображають у вигляді математичних формул механізм утворення і витрачання страхового фонду в довгострокових страхових операціях, пов'язаних із тривалістю життя населення.
До них також відносять розрахунки тарифів по будь-якому виду страхування, включаючи страхування від нещасних випадків, майна, працездатності. Методологія актуарних розрахунків використовує теорію ймовірностей, дані демографії та довгострокові статистичні дані, фінансові обчислення.
За допомогою останніх в тарифах враховується дохід, який отримує страховик від використання в якості кредитних ресурсів акумульованих внесків страхувальників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЗРАХУНКИ АКТУАРНІ "
 1. Програма курсу« Страхування »
  Тема 1. Сутність страхування. Основні поняття: страхування, страховик, страхувальник. Класифікація у страхуванні: за формою організації, формою проведення, об'єктах страхування, видами страхових виплат, балансовий класифікації. Форми проведення страхування: обов'язкове, добровільне. Тема 2. Правові основи страхових відносин. Нормативно-правова основа страхових відносин.
 2. Лімітного ЧЕК
  чек з лімітованої чекової книжки на обмежену суму, що видається банком для розрахунку за товари та послуги у випадках, коли інші способи розрахунку утруднені, наприклад при розрахунку на місці з постачальниками товару, підрядниками
 3. акцептувати ДОРУЧЕННЯ
  платіжне доручення платника своєму банку по депонуванню і акцепту певної суми на окремому рахунку та проведення розрахунків з постачальником за рахунок цих коштів. Застосовується при розрахунках з підприємствами зв'язку, при разових розрахунках з транспортними
 4. Ставлення до ризику
  Різниця між кардинальної корисністю певної ис ходу в умовах визначеності (її прийнято позначати v (x)) і у вус ловиях ризику (і (х)=f [v (x) \) має велике теоретичне значення. Воно є непрямим показником ставлення даного індивіда до ризику. Правда, фон Нейман і Моргенштерн що не розробили цю проблему і виводили дане відмінність лише з спадної корисності грошей (нагадаємо, що
 5. РОЗРАХУНОК ПЛАНОВОЇ ПОТРЕБИ підприємства в оборотних коштах
  в плановій економіці: розрахунок, що складається банком спільно з підприємством на основі вивчення потреби в грошах для утворення запасів і формування витрат у сфері
 6. 1. Національні та світова валютні системи
  Національна валютна система - це форма організації грошових відносин, яка охоплює не тільки внутрішнє грошовий обіг, але і сферу міжнародних розрахунків країни. По мірі розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами,
 7. Корисність: воскресіння кардиналізма
  Що стосується корисності, то насамперед слід відзначити, що теорія Неймана-Моргенштерна вдихнула нове життя в концепцію кардинальної корисності (див. гл. 10) після того, як неможливість кількісного виміру корисності стала загальним місцем в економічній теорії і саме поняття «корисність» було визнано анахронізмом. Дійсно, підхід з позицій теорії очікуваної корисності дозволяє
 8. СВІФТ
  автоматизована система здійснення міжнародних грошових розрахунків і платежів з використанням комп'ютерів і міжбанківських телекомунікацій. Створена в 1973 р. в Брюсселі представниками 240 банків 15 країн з метою спрощення та уніфікації междунаролних розрахунків. Працює з 1977
 9. РОЗРАХУНОК ЦІНИ
  1) процес ціноутворення, в якому враховують виробничі та інші витрати; 2) документ, в якому наведено розрахунок, калькуляція
 10. жирорасчетов
  вид проведених банками безготівкових розрахунків, здійснюваних шляхом перерахування грошових сум з одного рахунку за дорученням його власника на інший рахунок. Іноді жирорасчетов називають будь-які види безготівкових
 11. РОЗРАХУНКОВА ПАЛАТА
  1) орган, що входить до складу товарної або фондової біржі, що здійснює розрахунки по операціях і контролюючий їх виконання; 2) спеціальна міжбанківська організація, що здійснює безготівкові розрахунки за чеками та іншими платіжними документами шляхом заліку взаємних
 12. розрахунків платіжними вимогами
  форма безготівкових розрахунків, при якій одержувач коштів представляє в обслуговуючий його банк на інкасо розрахунковий документ, що містить вимогу до платника про сплату певної суми через банк; застосовуються переважно в іногородніх розрахунках, іноді
 13. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
  взаємні платежі і розрахунки між країнами, між організаціями та громадянами, які перебувають на території різних країн. Такі розрахунки здійснюються, як правило, безпосередньо через комерційні банки країн або за допомогою міжнародних платіжних
 14. РОЗРАХУНОК ЗБИТКУ
  1) розрахунок розміру страхового відшкодування при ліквідації збитку в різних видах страхування ; 2) документ, в якому відповідно до визначеного порядку зазначаються сума заявленої страхувальником претензії і суми, що підлягають виключенню з страхового відшкодування відповідно до умов
 15. СВІНГ
  (від англ. swing - коливання) 1) встановлюваний фірмами, що здійснюють клірингові взаємні розрахунки за двосторонніми угодами, верхня межа клірингового кредитування таких розрахунків, що обчислюється у відсотковому відношенні до обсягу товарообігу сторін, 2) коливання курсу валют і цінних паперів на біржі, 3) в США - кредитна лінія, що відкривається банками для своїх
 16. 1.13.4. Облік зобов'язань
  Це 3-й розділ ЕПСБУ. Облік ведуть на рахунку 300. Рахунок 302 застосовують для відображення розрахунків установи з постачальниками та підрядниками, а також нарахування та виплата з / пл з нарахуванням за виконані роботи та послуги. Аналітичний облік ведуть журналах у розрізі операцій за видами розрахунків і в картці обліку коштів і розрахунків. Операції оформляють: Д 401 01 - До 302 01 на нараховану з / пл; Д
 17. 1. Визначення обсягу виручки, що забезпечує покриття всіх витрат
  Для розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно використовувати таку величину, як сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію з тим, щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток. Поняття середньої величини покриття використовується, коли мова йде не про виручку
 18. ФІФО
  1) метод бухгалтерського обліку товарних запасів, відповідно до якого вони фіксуються в грошовому вираженні за ціною перший надійшла партії цих товарів; 2) метод розрахунку відсотків при достроковому вилученні частини ощадного вкладу з банку, що полягає в тому, що розрахунок ведеться в припущенні вилучення всієї першої суми, прийнятої на
 19. МЕТОД ФІФО
  1) метод бухгалтерського обліку товарних запасів, відповідно до якого вони фіксуються в грошовому вираженні за ціною першої партії, що надійшла цих товарів; 2) метод розрахунку відсотків при достроковому вилученні частини ощадного вкладу з банку, що полягає в тому, що розрахунок ведеться в припущенні вилучення всієї першої суми, прийнятої на
© 2014-2022  epi.cc.ua