Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ЧНП)

сумарний обсяг усіх вироблених в країні за певний період, найчастіше за рік, кінцевих товарів і послуг, обчислених у грошовому вираженні (тобто валовий національний, внутрішній продукт) за вирахуванням амортизації основних засобів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ЧНП) "
 1. Ключові терміни
  національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 2. Чистий внутрішній продукт і національний дохід
  чистий внутрішній продукт (ЧВП) і національний дохід (НД). Перший показує розмір доходу постачальників економічних ресурсів за надані ними землю, робочу силу, капітал, підприємницькі здібності і знання, за допомогою яких створений ЧВП. Якщо до ЧВП додати сальдо факторних доходів, то отримаємо чистий національний дохід. Це сума первинних доходів країни. Якщо до них додати
 3. Терміни і поняття
  національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 4. Основні терміни і поняття
  чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція
 5. Терміни і поняття
  національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт
 6. інфляційний розрив
  чистий національний продукт (ЧНП) відповідав рівнем не інфляційного ЧНП, виробленого при повній
 7. Система національних рахунків
  чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). До кінця 1980-х рр.. основним показником, що характеризує сукупний обсяг виробництва, був показник ВНП. У сучасних умовах у зв'язку з інтернаціоналізацією економічних і господарських зв'язків і труднощами підрахунку ВНП через те, що
 8. Валовий внутрішній продукт (ВВП) і чистий національний продукт (ЧНП)
  чистий національний продукт (ЧНП). Чистий національний продукт являє собою ВНП за мінусом нарахування на споживання капіталу (амортизації). Показник ЧНП має істотний недолік: він несе в собі спотворення, які вносить в структуру ринкових цін держава. Без втручання держави сума ринкових цін усіх товарів без залишку розкладається на факторні доходи домашніх
 9. Запитання для самоперевірки
  чистий експорт - (-4); непрямі податки - 5; трансфертні платежі - 2,5. Визначте: чистий національний продукт; національний дохід; особистий наявний дохід. І. Чим відрізняється чистий економічний добробут від валового внутрішнього продукту (ВВП)? 12. Дефлятор ВНП розраховується як відношення: а) реального ВНП до номінального ВНП; б) номінального ВВП до номінального ВВП;
 10. Запитання для самоперевірки
  чистий експорт - (-4) ; непрямі податки - 5; трансфертні платежі - 2,5. Визначте: чистий національний продукт; національний дохід; особистий наявний дохід. І. Чим відрізняється чистий економічний добробут від валового внутрішнього продукту (ВВП)? 12. Дефлятор ВНП розраховується як відношення: а) реального ВНП до номінального ВНП; б) номінального ВВП до номінального ВВП;
 11. Тести
  чистий дохід фірм-експортерів; г) вартість експортованих товарів мінус вартість імпортованих-ванних товарів. 5. Розглядаються фірми, продукт яких враховується у ВВП, тоді величина ВВП дорівнює: а) сумі обсягів виробництва цих фірм; б) сумарною виручці цих фірм; в) сумарною прибутку цих фірм; г) сумарною доданої вартості, створеної цими фірмами. 6. Згідно з методом
 12. Основні поняття Макроекономіка Валовий національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП
  національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП Мікроекономіка Споживання Чистий експорт Дефлятор ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) Інвестиції Номінальний ВВП Глава 22. Як вимірюється національний дохід 493 Питання Поясніть, чому в економіці держави сум-ма загальних доходів має дорівнювати сумі об-щих витрат. Що більше вплине на
 13. 7. СИСТЕМА національне рахівництво
  чистий відсоток і додати особисті доходи, отримані у вигляді відсотка, в тому числі відсоток по державному боргу. Особистий дохід позначається PI. Наявний особистий дохід обчислюється зменшенням особистого доходу на суму прибуткового податку з громадян та деяких неподаткових платежів державі: DI=PI - T, де T - податки. Наявний особистий дохід використовується господарством на споживання і
 14. Просте відтворення
  чистий суспільний продукт як набір продуктів у натуральному вираженні (величина, еквівалентна за вартістю національному доходу) створюється не всіма ланками , а лише II підрозділом (С2 + V2 + M2): Інакше й бути не може, оскільки за відсутності чистих інвестицій чистий суспільний продукт складається виключно з споживчих благ. Відповідно, I підрозділ у цьому випадку
 15. Фонди споживання і накопичення
  чистий національний доход менше ВНП на величину амортизаційних відрахувань. Отже, можна записати ВНД=ВНП, ЧНД=ВНП - Аосн.кап. Так як ВНП в сутності відображає потоки первинних доходів, отриманих резидентами даної країни у зв'язку з їх участю у виробництві її ВВП і ВВП всіх інших країн світу, в СНС 1993 термін «валовий національний продукт» замінений на «валовий національний
 16. Висновки
  чистий внутрішній продукт і національний
 17. Чистий оборотний капітал
  Чистий оборотний капітал - різниця між поточними активами і поточними пасивами. Його часто також називають власними оборотними засобами
 18. 11.3. Макроекономічні показники
  чистий національний продукт, національний дохід і особистий дохід. Чистий національний продукт (ЧНП) - це економічний показник, що застосовується для характеристики чистого обсягу виробництва, більш точно відображає результат функціонування національної економіки. ЧНП дорівнює ВНП за вирахуванням амортизаційних відрахувань, I. Е. тієї частини створеного продукту, необхідної для заміщення коштів
© 2014-2022  epi.cc.ua