Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

11.3. Макроекономічні показники

Збільшення випуску товарів і послуг національною економікою нахо-III г відображення у зростанні обсягу виробництва. У системі показників обсягу виробництва центральне місце займає валовий національний продукт (I i 11П), що представляє собою сукупну вартість всього обсягу звичайно-I про 11 роизводства товарів і послуг, створених не тільки всередині країни, а й за і ч межами за один рік. Для вимірювання національного обсягу виробництва використовуються також валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий показник кінцевої продукції, виробленої всередині країни та з викорис-Юван факторів виробництва цієї країни. Оскільки ВВП не враховуються-іаст надходжень від міжнародних операцій, то цей показник широко використовується в порівняльному аналізі рівня економічного розвитку різних країн. Крім ВНП і ВВП існує ряд інших важливих показників системи національних рахунків, які характеризують результати функціонування національної економіки.
До них відносяться чистий національний продукт, національний дохід і особистий дохід.
Чистий національний продукт (ЧНП) - це економічний показник, що застосовується для характеристики чистого обсягу виробництва, більш точно відображає результат функціонування національної економіки. ЧНП дорівнює ВНП за вирахуванням амортизаційних відрахувань, I. Е. тієї частини створеного продукту, необхідної для заміщення засобів виробництва, які були зношені в процесі випуску продукції. Існує різниця між цінами, за якими купують товари споживачі, і цінами, за якими фірми реалізують свої товари. Ця різниця являє собою непрямі податки на бізнес (податок на додану вартість, акцизні збори, імпортні мита і т.д.). Після вирахування з ЧНП непрямих податків на бізнес утворюється національний дохід (НД), що показує, у що обходиться створення ЧНП з точки зору витрат ресурсів.
Матеріально-речовий зміст НД включає, по-перше, потік товарів і послуг, призначених для споживання, по-друге, додаткові інвестиційні кошти, фінансовані
з прибутку. Ще одним важливим показником системи національних рахунків є особистий дохід (ЛД), який виходить, якщо до залишку національного доходу після виплат податків і платежів додати транс фертние платежі, тобто особистий дохід є сукупний дохід, отриманий індивідуумом і сім'ями до сплати ними прибуткового податку державі. Дохід після сплати податків є розташовуваним доходом, за допомогою якого вимірюється величина доходів сімей та індивідів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Макроекономічні показники "
 1. Контрольні питання
  макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як пояснити сутність методу розрахунку ВВП потоком витрат? 9. Які пов'язані з ВВП макроекономічні показники ви знаєте? 10. Які макроекономічні індикатори та індекси цін вам
 2. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  макроекономічних показників може бути представлена на рис. 12.3. Дана схема чітко ілюструє головний висновок даної теми - будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 3. 1. Поняття Системи національних рахунків
  макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР була
 4. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  макроекономічних проблем присвячено 9 лекцій (з 13-ї по 21-ю). У лекції 13 розглядаються: - роль і значення макроаналізу; - система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 5. § 1. Новий тип макроекономічних показників
  макроекономічних
 6. Інструменти макроекономічної стабілізації
  макроекономічної стабілізації є: 1) скорочення (у кращому випадку ліквідація) дефіциту консолідованого державного бюджету до рівня нижче 5% ВВП; 2) проведення жорсткої грошово-кредитної політики (припинення пільгового кредитування центральним банком дефіциту держбюджету, встановлення процентних ставок за кредитами центрального банку комерційним банкам вище рівня інфляції та
 7. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики.
 8. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
 9. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  макроекономічних процесів і явищ необхідна система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчені-економісти тим чи іншим способом оцінювали
 10. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  макроекономічної рівноваги пронизані психологічної забарвленням: «схильність», «перевагу» , «очікування», «прагнення» та ін Це відображення тієї реальності, в якій живуть люди з притаманними їм пристрастями і
© 2014-2022  epi.cc.ua