Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Бюджетний дефіцит і інфляція

Іншою причиною інфляції є дефіцит державного бюджету - перевищення витрат уряду над доходами держави. Він серйозно впливає на інфляційні процеси. Тут головні два моменти: сама величина бюджетного дефіциту і методи його покриття. Інфляція розгортається в тому випадку, якщо починається його фінансування інфляційними методами. Йдеться насамперед про грошову емісію, про використання державою друкарського верстата. Найбільш легко здійсненно це там, де грошова система знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні виконавчої влади, а не законодавчої (парламенту). Зростання інфляції провокують і позики уряду під цінні папери та боргові зобов'язання, які воно отримує від центрального банку.
Однак якщо уряд поширює позику серед населення, підприємницьких кіл, то це в значно меншій мірі впливає на інфляцію. Але сприяє інфляційним процесам, так як такого роду позики виснажують фінансові ресурси приватного сектора, що веде до зростання процентних ставок, які в свою чергу можуть знизити інвестиційну активність. Стиснення інвестиційного процесу призведе до небажаного скорочення потенційного виробництва, що надалі не може не позначитися на пропозиції товарів і послуг, а отже, і ціни.
Наочним прикладом такої ситуації в Росії можуть служити державні короткострокові зобов'язання (ДКО), ринок яких до середини 1995 р. досяг 165 трлн руб. Надмірне розвиток цього ринку при зростаючому дефіциті федерального бюджету вимагало все нових і нових випусків ГКО, так як необхідно було не тільки фінансувати витрати бюджету, але й платити за старими боргами, включаючи і величезні відсотки.
Небачена прибутковість на ринку ГКО (до 187% річних) зумовила те, що цей ринок, подібно виру, став всмоктувати грошові ресурси всіх секторів економіки, «обезкровлюючи» їх. Мало того, бюджетні гроші,
направляються через банки для кредитування реального сектора економіки, використовувалися для придбання ДКО. У кінцевому підсумку все це лягло непомірною ношею на плечі населення, економіку в цілому, що не могло не провокувати інфляційні процеси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Бюджетний дефіцит і інфляція "
 1. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  бюджетним дефіцитом та інфляцією. Віназа інфляцію покладається на дефіцит дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної для
 2. Основні терміни і поняття
  бюджетна система, фіскальний федералізм, бюджетний дефіцит, бюджет «повної зайнятості», структурний бюджетний дефіцит, циклічний бюджетний дефіцит, «ефект витіснення», державні цінні папери, внутрішній державний борг, зовнішній державний
 3. Фіскальна політика та інфляція
  бюджетним дефіцитом та інфляцією: фіскали-ная політика зростання збільшує як рівень цін, так і дефіцит. Однак ця теорія припускає зв'язок між де-фіціта повної зайнятості та інфляцією, а не між-ду фактичним дефіцитом та інфляціей5. Фактіче-ський дефіцит може бути високим або в резуль-Таті значного за масштабами дефіциту повноїзайнятості, або тому, що економіка знаходитьсяна спаді
 4. Бюджетний дефіцит і профіцит
  бюджетним дефіцитом. Він є наслідком незбалансованості державних фінансів. Перевищення дохідної частини державного бюджету над його видатковою частиною називається бюджетним профіцитом. Зростання бюджетного дефіциту до величезних масштабів, його хронічний характер свідчать про розлад в тій чи іншій мірі фінансової системи держави, що загрожує негативними
 5. ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит? Що краще для економіки: бюджетний профіцит або дефіцит? 2. Чому виникає дефіцит і які відомі методи боротьби з ним? 3. Як ви можете визначити державний борг? З соціально-економічних позицій державний борг є тягарем для кожної країни. Чому? 4. Яким чином державний борг впливає на економіку? 5. Чи можна уникнути
 6. ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит? Що краще для економіки: бюджетний профіцит або дефіцит? 2. Чому виникає дефіцит і які відомі методи боротьби з ним? 3. Як ви можете визначити державний борг? З соціально-економічних позицій державний борг є тягарем для кожної країни. Чому? 4. Яким чином державний борг впливає на економіку? 5. Чи можна уникнути
 7. Види бюджетного дефіциту
  бюджетний дефіцит. Циклічний дефіцит - результат настання фази спаду виробництва, який обумовлює скорочення надходження доходів до бюджету в зв'язку з звуженням сфери оподаткування і збільшенням витрат на соціальні потреби (наприклад, допомоги по безробіттю), підтримання суспільно необхідних секторів економіки. Структурний дефіцит - це перевищення витрат над доходами, викликане
 8. Основні терміни і поняття
  дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, наявний дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції,
 9. 5. Монетаризм
  бюджетні витрати і тим самим проводити політику дефіцитного фінансування, в умовах, що змінилися виявлялися непридатними. Бюджетні маніпуляції тільки могли посилити інфляцію, що і
 10. Терміни і поняття
  бюджетні фонди Цільові бюджетні фонди Бюджетний дефіцит Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) Реструктуризація (консолідація) зовнішнього боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова система Прямі податки Непрямі податки Прибутковий податок з фізичних осіб Податок на прибуток підприємств (фірм, корпорацій)
 11. Глава 15. Фінанси в системі економічних відносин
  бюджетної та податкової системи, структуру витрат держави в розвинених країнах світу, Росії, а також причини виникнення та засоби погашення державного
 12. 39. Бюджетно-податкова політика ДЕРЖАВИ
  бюджетний дефіцит - перевищення витрат над доходами; 2) профіцит бюджету - перевищення доходів над витратами. Причинами виникнення бюджетного дефіциту служать: - спад виробництва; - невиправдана емісія; - значні соціальні програми; - зростання ролі держави в різних сферах життя, розширення його економічних і соціальних функцій. До способів покриття бюджетного
 13. Глава 34.
  Бюджетного дефіциту іноді акцентують увагу громадськості на обмеженості тимчасових рамок державного боргу, однак у дійсності вони відрізняються високою розтяжністю. Так само як банк, оцінюю-щий заяву про надання позики, порівнює борги індивіда з його доходом, так і ми судимо про тягаря державного боргу за його відношенню до національ-ному доходу. Зростання
 14. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 15. Тести
  бюджетного дефіциту; б) виявити роль державного бюджету в структурній перебудові економіки; в) відокремити витрати з обслуговування державного боргу від інших державних витрат. г) виявити вплив фіскальної політики на стан бюджету. 7. Бюджетний дефіцит може призвести до інфляції, коли він фінансується за рахунок: а) продажу ДЦП приватному сектору; б) продажу ДЦП
© 2014-2022  epi.cc.ua