Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Великі цикли та інноваційна діяльність

В економічній системі визначальним моментом саморуху є інвестиційна діяльність. Зниження рівня рентабельності загрожує перенакопиченням капіталу.
У рамках великих циклів вихід з такої ситуації пов'язаний із структурними зрушеннями в народному господарстві, супроводжуваними видозміною господарського механізму. Це обумовлює активізацію інноваційної діяльності, використання нових
технологій в традиційних виробництвах і галузях, відмирання тих з них, які зберегли застарілий технічний базис, а також вдосконалення форм і методів організації та управління виробництвом на рівні як окремих підприємств та їх об'єднань, так і галузей і народногосподарських комплексів.
Технологічні зрушення викликають наповнення ринку безліччю нововведень, які охоплюють буквально всі елементи економічних відносин та їх взаємодію. У результаті поступово формується більш місткий ринок спочатку для факторів виробництва, а потім і для всього спектру відповідних новим вимогам продукції та послуг. Чим ефективніше нові технології, тим ширше вони поширюються у виробництві, і чим більше ємний ринок кінцевої продукції і сильніше імпульс, що задається інноваціями всій економіці, тим успішніше процес накопичення реального капіталу, вищий рівень його ефективності чи продуктивності. У цьому полягає підсумок стадії розвитку, в цілому забезпечує зростання економіки та її благополуччя на десятиліття. З такою логікою розвитку, втіленої в довгих хвилях, ув'язується весь процес циклічної динаміки.

На закінчення звернемо увагу на те, що довгі хвилі існують (статистично це доведено), але в теоретичному плані більше постулатів, ніж доказів цього. Н.Д. Кондратьєв пов'язував великі цикли з рухом основних капітальних благ, зміна яких нібито здійснюється поштовхами. Але питання про плавності або скачкообразности залишається відкритим, бо неясна причина «поштовхів».
Висновки
1. Економічному розвитку притаманна циклічність, яка характеризується повторюваністю спадів і підйомів виробництва. Середньострокові, або промислові цикли охоплюють період від 7 до 12
років. Промисловий цикл включає в себе фази кризи, депресії, пожвавлення і піднесення. Криза характеризується згортанням господарської діяльності у всій економіці або переважної її частини, а також перевиробництвом капіталу в тій чи іншій формі. Для депресії характерна застійність господарської діяльності. Пожвавленню властива деяка активізація цієї діяльності, супроводжувана поступовим «розсмоктуванням» товарних запасів і ресурсів. Стадія пожвавлення продовжується до тих пір, поки економіка не досягне обсягу виробництва, соответствовавшего передкризового періоду. Потім починається економічний підйом, що супроводжується зростанням попиту як на товари і послуги, так і на ресурси.
2. Розрізняють такі види економічних криз: циклічний, проміжний, структурний, частковий, галузевої. Циклічна криза висловлює повторювані спади суспільного виробництва. Проміжний криза відбувається в рамках промислового циклу і на час перериває або фазу пожвавлення, або фазу підйому.
Структурна криза характеризується невідповідністю сформованої структури суспільного виробництва змінених умов ефективного використання ресурсів. Частковий криза охоплює окремі сфери господарської діяльності (наприклад, фінансова криза, криза банківської системи). Галузеві кризи характеризуються спадом виробництва в одній з галузей промисловості, народного господарства. Особливе місце займають світові кризи, що охоплюють як окремі галузі і сфери господарської діяльності у світовому масштабі, так і все світове господарство.
3. Для кожного етапу історичного розвитку ринково-капіталістичної економіки характерні певні особливості як протікання самих економічних циклів, так і економічних криз. Це можуть бути мляві підйоми й різкі, глибокі спади і, навпаки, мляво поточні спади і інтенсивні, тривалі підйоми. Так само і кризи можуть характеризуватися перевиробництвом то товарного, то продуктивного капіталу (виробничих потужностей).
4. Циклічний характер розвитку ринкової економіки об'єктивно зумовлює необхідність її антициклічного регулювання, яке передбачає використання цілої системи способів і методів впливу на господарську кон'юнктуру, активізацію або деактивизации економічної діяльності. Антициклічне регулювання включає кошти як безпосереднього, так і непрямого прямого впливу на економіку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Великі цикли та інноваційна діяльність "
 1. Інноваційна діяльність
  інноваційної економіки фактором подолання обмеженості ресурсів виступає інноваційна діяльність як пошук інноваційних ідей, створення нововведень, реалізація інноваційної стратегії і тактики. У результаті інноваційної діяльності суб'єкти економічних відносин, її застосовують, вивільняють інноваційний потенціал, закладений в економічних системах. Це, в свою чергу,
 2. Уряд.
  Більшою мірою застосовувати прогнозування і планування. Уряд повинен створювати максимально можливі умови для реалізації інноваційного потенціалу всіх економічних суб'єктів у суспільстві. Крім того, використовуючи своє монопольне становище в країні, уряд зобов'язаний і повинно займатися здійсненням інноваційної діяльності з метою уникнення негативних наслідків свого
 3. Інтелектуальний тренінг і практикум
  інноваційної економіки в відношенні підвищення якості продукції та економії виробничих витрат? 2. Як в інноваційній економіці взаємопов'язані між собою фактори економічного зростання: а) інформаційні технології; б) утворення; в) прогрес фундаментальних наук; г) відтворення висококваліфікованої робочої сили; д) зростання соціальних витрат держави? 3. Які нові джерела
 4. Економічна свобода
  інноваційної діяльності, будучи одночасно метою здійснення будь-якої економічної та інноваційної діяльності. У той же час без високого ступеня економічної свободи немислима і політична, і особиста свобода кожного окремого
 5. Е. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій ? 2. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення ефективності взаємовідносин регіональної адміністрації з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями? 3. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення інноваційного потенціалу регіональної адміністрації,
 6. Типи циклів
  цикли, тривалість яких за оцінками становить 40 міс., Тобто трохи більше 3 років, обумовлені нібито коливаннями світових запасів золота. Цей висновок був зроблений стосовно до умов панування золотого стандарту. Середньострокові, або промислові цикли, як показала більш ніж 150-річна світова практика, можуть мати тривалість в рамках 7-12 років, хоча класичний їх тип охоплює
 7. 26.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  інноваційних процесів можуть бути наступними: 1) акумуляція коштів на наукові дослідження та інновації; 2) координація інноваційної діяльності, тобто визначення загальних стратегічних орієнтирів інноваційних процесів; 3) стимулювання інновацій; 4) створення правової бази інноваційних процесів; 5) формування науково-інноваційної інфраструктури; 6) інституційне забезпечення
 8. 10. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій, що співпрацюють з регіональною адміністрацією і економічними суб'єктами, розташованими в регіоні. 2. Основні заходи, спрямовані на підвищення ефективності взаємодії регіональної адміністрації та економічних суб'єктів з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями. 3 Основні заходи,
 9. Модель кругообігу в інноваційній економіці
  більша частина ресурсів, що вкладаються в процеси виробництва та споживання, повертається в систему в тому чи іншому вигляді відходів ". * * Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс. М.: Республіка, 1993. Т.1. С.59. У сучасних економічних системах існує проблема знаходження таких механізмів та видів діяльності, які не призводять до виснаження людської енергії і поглинанню матеріальних
 10. Ідеологічна функція
  більшу плутанину породжують спроби застосувати її на практиці, коли незабаром декларовані нею розмежувальні лінії не існує в реальному житті ". ** Маршалл А. Указ . соч.
 11. Соціальні гарантії у сфері освіти
  інноваційної діяльності передбачається підготувати програму науково-інноваційної діяльності у сфері освіти до 2005 р.; розширити використання програмно-цільового планування наукових досліджень; провести комплекс заходів щодо державної акредитації наукових організацій; інтенсифікувати створення федеральних дослідницьких університетів; здійснити пріоритетне
 12. В. Стратегія
  інноваційних стратегій дотримується (керується) регіональна адміністрація загалом і по кожному окремому напрямку діяльності? 2. Наскільки обгрунтовано застосування на даному регіональному рівні тих чи інших підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій? 3. Наскільки оптимально розподілені ресурси регіональної економічної системи між різними товарами,
© 2014-2022  epi.cc.ua