Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Банківська система в регулюванні грошового обігу

Особливе місце в регулюванні грошового обігу займає банківська система, яка має в своєму розпорядженні власним набором
інструментів: операції з цінними паперами, облікова ставка, банківські резерви, адміністративні заходи.
Найважливішим інструментом стабілізаційної грошової політики є операції на відкритому ринку цінних паперів. У даному випадку мова йде про відкритість для всіх суб'єктів грошового ринку. Крім того, об'єктом угод, як правило, є короткострокові боргові зобов'язання держави або короткострокові позикові зобов'язання - облігації. Відповідно з виникає необхідністю стиснення кредитної маси центральний банк приймає рішення про продаж певної кількості державних облігацій, які були придбані під час підписки на відповідні позики.
Купуючи облігації, нові власники розраховуються за них за допомогою виписки чеків на відповідні комерційні банки або інші фінансово-кредитні установи. Центральний банк тут же пред'являє отримані чеки до оплати банкам, які тим самим втрачають частину своїх резервів-депозитів у центральному банку. Скорочення резервів позначиться на скороченні грошової маси. Наприклад, зосередження чеків на суму 1 млрд руб. при нормі банківських резервів 20% приведе до п'ятикратного скорочення депозитів комерційних банків.
При необхідності збільшення грошової маси в обігу центральний банк повинен замість продажу короткострокових облігацій приступити до їх скуповування. У цьому випадку відбувається збільшення депозитів комерційних банків, тобто зростання кредитних грошей, що може призвести до зниження процентних ставок і розширенню інвестиційного процесу.
Наступним інструментом регулювання грошового обігу є дисконтна політика, або політика регулювання облікової ставки. Знижуючи облікову ставку, центральний банк тим самим заохочує облік векселів, підвищуючи ж її, він дестимулює облік векселів. На відміну від операцій на відкритому ринку облікова ставка - менш активний засіб
центрального банку, так як він не може нав'язати обсяг обліку векселів на бажаному рівні. Тому дисконтна політика досить часто використовується як додатковий захід до більш сильнодіючого засобу.
Найбільш сильнодіючим антиінфляційним засобом є збільшення норми банківських резервів. Враховуючи серйозність даного заходу, центральний банк зобов'язаний звернутися до законодавчого органу за дозволом на підвищення норми банківських резервів, тобто надати йому право підвищити резервні вимоги понад встановлені межі. У разі необхідності пониження норми резервів з метою стимулювати кредитні відносини, полегшити умови кредитування центральний банк також повинен представити обгрунтування даного заходу і отримати дозвіл законодавчого органу.
Таким чином, збільшення або скорочення норми резервів обумовлює або посилення, або пом'якшення ситуації на ринку кредитних грошей. Жорсткість кредитної політики за допомогою норми банківських резервів досягається через механізм стиснення або розгортання системи формування банківських грошей за допомогою вже відомого нам з гол. 14 грошового мультиплікатора. Стимулювання або ускладнення умов отримання банківських позичок негайно позначається, з одного боку, на стані грошового ринку, з іншого - на інвестиційному процесі, а отже, на рівні пропозиції товарів і послуг у перспективі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Банківська система в регулюванні грошового обігу "
 1. Терміни і поняття
  Гроші Міра вартості і масштаб цін Засіб обігу Засіб утворення скарбів, накопичень і заощаджень Засіб платежу Грошова система Кількість грошей в зверненні Грошова маса Кредитна мультиплікація Банки Готівкові гроші (монети і банкноти) Безготівкові гроші (рахунки в центральному банку) Електронні засоби платежу Кредит Позичковий капітал Кредитна
 2. 7.1. Пропозиція готівки центральним банком. Грошова база
  Виконуючи функції емісійного центру, центральний банк здійснює емісію законних платіжних засобів (банкнот), які на сучасному етапі являють собою боргові зобов'язання центрального банку, що не мають золотого забезпечення. Ці банкноти утворюють грошову базу економіки. Грошова база - загальний запас готівки (банкнот і монет) в економіці. Також називається запасом грошей
 3. Суперечка грошової і банківської шкіл
  Релі в часи Сміта і Торнтона головним завданням було з'ясування самих механізмів грошового обігу в умовах змішаної паперово-металевої системи, то до середини XIX ст. центр уваги змістився в бік практичних питань регулювання грошового обороту. Навколо цих питань і розвернувся відомий суперечка між грошової і банківської школами, що проходив в Англії в 30-40-ті роки XIX ст.
 4. Грошовий мультиплікатор
  Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що банки своєю діяльністю зумовлюють появу ефекту мультиплікатора пропозиції грошей, тобто множать наявні у них гроші. Мультиплікатор грошової пропозиції - величина, обернено пропорційна нормі банківських резервів. Його формула: {foto44} де Мд - мультиплікатор грошової пропозиції; R'б - норма обов'язкового банківського резерву. Знаючи
 5. Елементи грошової системи
  Грошова система включає в себе наступні елементи: грошову одиницю, яка виступає в ролі міри вартості; види грошей, що мають законну платіжну силу, - кредитні та паперові гроші, розмінні монети; порядок емісії та обігу грошей; державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу. Залежно від того, в якій формі звертаються гроші: як товар (товарні гроші) або
 6. Типи грошових систем
  До першого типу належить металеве звернення, при якому «товарні »гроші безпосередньо виконують всі функції. При цьому необхідно розрізняти три різновиди золотого монометалізму: золотомонетний, пов'язаний із зверненням золотих монет, тобто товарних грошей; золотослітковий, що допускає обмін паперових грошей на золото тільки при пред'явленні певної суми банкнот (наприклад, в Англії -
 7. Висновки
  1. Гроші є особливим товаром, службовцям загальним еквівалентом. Вони виконують функції міри вартості, засобу обігу, накопичення, заощадження і утворення скарбів, платежу. 2. Грошовий обіг складається з готівкових і безготівкових грошей. Під готівкою розуміються монети і банкноти, під безготівковими - кошти на безготівкових рахунках у банках, а також вклади в депозитні
 8. 4. Грошова система
  Потреби товарного обігу та забезпечення безперервного процесу відтворення викликали необхідність в упорядкуванні грошового обміну і централізації випуску грошей шляхом створення грошової системи. Грошова система - це форма організації грошового обігу в країні, що склалася історично і закріплена національним
 9. Суперечка грошової і банківської шкіл
  Якщо за часів Сміта і Торнтона головним завданням було з'ясування самих механізмів грошового обігу в умовах змішаної паперово-металевої системи, то до середини XIX в, центр уваги змістився в бік практичних питань регулювання грошового обороту. Навколо цих питань і розвернувся відомий суперечка між денежной20 і банківську школами, що проходив в Англії а 30-40-ті роки XIX в.
 10. Стаття 2. Банківська система Російської Федерації та правове регулювання банківської діяльності
  Банківська система Російської Федерації включає в себе Банк Росії, кредитні організації, а також філії та представництва іноземних
 11. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  Предметом вивчення статистики грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і
 12. 39. СУЧАСНА КРЕДИТНО- ГРОШОВА СИСТЕМА
  Кредитно-грошова система - це сукупність кредитних відносин, форм і методів кредитування, здійснюваних кредитно-фінансовими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на умовах терміновості, платності і зворотності. Сучасна кредитно-грошова система держави складається з банківської системи (Центробанк і
 13. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  Пропозиція грошей на грошовому ринку визначає кредитно-банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним
 14. Стаття 55. Банк Росії є органом банківського регулювання та нагляду за діяльністю кредитних організацій
  Банк Росії здійснює постійний нагляд за дотриманням кредитними організаціями банківського законодавства, нормативних актів Банку Росії, зокрема встановлених ними обов'язкових нормативів. Головна мета банківського регулювання і нагляду - підтримка стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Банк Росії не втручається в оперативну діяльність
 15. Терміни і поняття
  Гроші Загальний еквівалент Ліквідне засіб Функції грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші Масштаб цін Формальна можливість економічних криз Неповноцінні, паперові, кредитні, електронні гроші Кількість грошей, необхідних для звернення Форми скарбів Вексель,
© 2014-2022  epi.cc.ua