Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

Балансовий прибуток

загальна, сумарний прибуток підприємства, отримана за певний період від усіх видів виробничої і невиробничої діяльності підприємства, зафіксованих у його бухгалтерському балансі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Балансовий прибуток "
 1. Балансовий метод
  Балансовий метод - спосіб, що дозволяє виробляти балансові зіставлення,
 2. ГЛАВА Гудвіл
  Коли «Exxon» купує нафтову компанію XYZ і платить більше її балансової вартості, перевищення ціни над балансовою вартістю фіксується в балансовому звіті під заголовком «Гудвіл». Купуйте купу компаній за ціною, що перевищує їх балансову вартість, і на вашому балансовому рахунку виявиться величезний гудвіл. У колишні часи гудвіл піддавався поступового автоматичному списанню за рахунок
 3. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
  Прибуток підприємства розділяється на такі види: балансовий прибуток, прибуток від реалізації основної продукції, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток. Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, від іншої реалізації (прибуток від продажу товарно матеріальних цінностей, реалізації
 4. Балансова вартість
  Балансова вартість - вартість майна з оцінки активів, зазначених у бухгалтерському
 5. БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ
  вартість об'єкта, основних засобів підприємства, фірми (довгострокових активів), внесених до її баланс, зафіксованих у балансовій відомості. Обчислюється як первісна вартість придбання, створення об'єкту, за якою він був занесений до балансової відомість, за вирахуванням накопиченого зносу. Балансова вартість компанії, фірми визначається як її чисті активи, власний капітал, тобто
 6. ГЛАВА Акціонерний капітал
  Балансовий звіт / Акціонерний капітал (у мільйонах доларів) Усього зобов'язань 21, Привілейовані акції Звичайні акції 0, Емісійний дохід 7, Нерозподілений прибуток 36, Казначейські акції -23, Інший капітал 0, Загальний акціонерний капітал 21, Усього зобов'язань і акціонерний капітал 43,269 Величина акціонерного капіталу дорівнює різниці активів і зобов'язань компанії.
 7. ГЛАВА Відкладений податок на прибуток, міноритарні пакети та інші зобов'язання
  Балансовий звіт / Зобов'язання (в мільйонах доларів) Усього поточних зобов'язань 13, Довгострокові борги 3, Відкладений податок на прибуток 1, Міноритарні пакети Інші зобов'язання 3, Всього зобов'язань 21,525 Відкладений податок на прибуток - це податок, який вже нараховано, але ще не виплачений. Ця цифра нічого не говорить нам про наявність чи відсутність стійкої конкурентної
 8. 22.2. Аналіз оподатковуваного прибутку
  Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Фактори, що формують її величину. Порядок розрахунку їх впливу. Для податкових органів і підприємства великий інтерес представляє налогооблагамая прибуток, так як від цього залежить сума податку на прибуток, а відповідно і сума чистого доходу. Для визначення величини оподатковуваного прибутку необхідно з балансового суми прибутку відняти: дохід
 9. Питання 53 Концепції прибутку
  Відповідь Різні концепції витрат виробництва зумовлюють і різні концепції прибутку. Виділяють бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток. Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, т. е. платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на
 10. 22.4. Аналіз формування чистого прибутку
  Порядок визначення суми чистого прибутку. Методика її факторного аналізу. Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою балансового прибутку і сумою внесених у бюджет податків з прибутку, економічних санкцій, відрахувань до благодійних фондів і
 11. 20.2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
  Показники прибутку, використовувані в АХД. Аналіз складу, динаміки і виконання плану балансового прибутку. Фактори, що формують балансовий прибуток підприємства. Нейтралізація інфляційного чинника при аналізі фінансових результатів. Вплив облікової політики підприємства на розмір прибутку. У процесі аналізу господарської діяльності використовуються такі показники прибутку: балансовий прибуток,
 12. ПРИБУТОК
  перевищення доходів від продажу товарів і послуг над витратами на виробництво і продаж цих товарів. Це один з найбільш важливих показників фінансових результатів господарської діяльності підприємства та підприємців. Прибуток обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукту господарської діяльності і сумою витрат факторів виробництва на цю діяльність у грошовому вираженні.
 13. Питання 58Концепціі прибутку.
  ВІДПОВІДЬ Різні концепції витрат виробництва зумовлюють і різні концепції прибутку. Виділяють бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток. Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, тобто платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на
 14. Стаття 10. Балансовий прибуток Банку Росії визначається як різниця між доходами від операцій, передбачених статтею 45 цього Федерального закону, та витратами, пов'язаними із здійсненням Банком Росії своїх функцій, встановлених статтею 4 цього Закону
  Стаття 10. Балансовий прибуток Банку Росії визначається як різниця між доходами від операцій, передбачених статтею 45 цього Закону , та витратами, пов'язаними із здійсненням Банком Росії своїх функцій, встановлених статтею 4 цього
 15. ГЛАВА Огляд фінансової звітності: де приховано золото
  Фінансова звітність - це ті жили, де Уоррен відшукує «золото» - компанії зі стійким конкурентною перевагою. Саме фінансові звіти повідомляють йому, чи йде мова про пересічної компанії, яка приречена на більш ніж скромні фінансові показники, або про компанію, що володіє надійним конкурентною перевагою, яка зробить будь-якого інвестора багатієм. Фінансова звітність поділяється
 16. ГЛАВА Нематеріальні витрати: вимірювання невимірного
  Балансовий звіт / Активи (в мільйонах доларів) Усього поточних активів 12, Будинки, обладнання, засоби виробництва 8,493 Гудвіл, чистий 4, Нематеріальні активи, чисті 7,863 Довгострокові інвестиції 7, Інші довгострокові активи 2, Усього активів 43,059 Нематеріальні активи неможливо помацати руками. До них відносяться патенти, авторські права, товарні знаки, франшизи, бренди і
 17. Питання 66. Статистичне вивчення джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів
  Фінансовими ресурсами називаються власні та залучені грошові кошти господарюючих суб'єктів, які знаходяться в їх розпорядженні і призначені для виконання фінансових зобов'язань і здійснення витрат для виробництва. Одним з найважливіших показників джерела формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток. Прибутком називається економічна категорія, яка
© 2014-2022  epi.cc.ua