Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.7.2. Платіжно-розрахункова система


Однією з основ скоординованості грошово-кредитних і бюджетно-податкових інструментів є платіжно-розрахункова система, що представляє собою організацію розрахунків між суб'єктами господарювання, банками, федеральним і регіональними бюджетами, податковою службою, казначейством , а також окремих ланок цієї системи з населенням.
У платіжно-розрахункової системи всі інструменти грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики проходять як би перевірку на узгодженість і несуперечність, здатність у конкретних ситуаціях реалізувати ті функції, якими їх наділила законодавча влада. Важлива особливість платіжно-розрахункової системи полягає в тому, що в її структурі взаємодіютьсуб'єкти як товаропроізводящей, так і грошово-провідної мереж. Тому якщо товаропровідна мережа нераціональна, веде до зростання витрат, знижує конкурентоспроможність товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках, то ця нераціональність породжує зайвий попит на гроші, здорожує грошово-провідну мережу і може посилювати інфляцію.
В перехідній економіці структура і механізм платіжно-розрахункової системи помітно ускладнилися.
По-перше, число господарюючих суб'єктів зросла приблизно з 45 тис. до 2,5 млн. Це означає, що число товарних угод набагато збільшилася навіть при зниженні обсягів виробництва в 2 рази. Не менш важливо й те, що різко зросла кількість об'єктів оподаткування; це ускладнило весь податковий процес. У виробничих, фінансових та грошово-кредитних відносинах підвищилося значення фактора ризику.
По-друге, правовий статус суб'єктів ринкових відносин, в які вступають представники приватної, акціонерної, муніципальної, державної форм власності, став різноманітним. Жорсткість фінансової та грошово-кредитної політики на макрорівні супроводжується зниженням відповідальності при здійсненні товарних угод, платежів до вищестоящих за ієрархією рівні. Наприклад, з 499 трлн р. простроченої кредиторської заборгованості 82% припадає на суб'єкти недержавного сектора. Слід, звичайно, враховувати, що в загальному товарообігу частка держсектора різко скоротилася. Сума податкової недоїмки склала в 1996 р., як уже зазначалося, більше 100 трлн. р., або 40% до суми податкових надходжень.
Структура багатьох компаній, насамперед у ПЕК, дозволяє переводити значну частину коштів на рахунки різних проміжних структур. У результаті знижується оподатковуваний база. Наприклад, в АТВТ «Нижневартовскнефтегаз» з усієї суми коштів, що надійшли за відвантажену продукцію, лише 1,3% «осіло» на розрахунковий рахунок самого об'єднання, і в АТВТ «Мегионнефтегаз» - 2,3%.
За оцінкою Державної податкової служби, в цілому підприємства паливно-енергетичного комплексу отримують на свої рахунки всього 20-30% о реально надходять від реалізації продукції засобів. Велика частина розрахунків проводиться через «бокові» фірми. Використання таких схем
позбавляє консолідований бюджет сум, порівнянних з його дохідною частиною.
По-третє, єдність платіжно-розрахункової системи порушується через недостатню інтегроване ™ секторів ринкової економіки. Вони слабо пов'язані між собою і працюють за різними критеріями. З реального сектора економіки виділялися: експортні галузі, що працюють за критеріями міжнародного ринку; торгово-посреднічес-кий сектор, орієнтований на норму прибутку, що перевищує в 3-4 рази середню норму прибутку; в кінці ланцюжка - реальний сектор, що працює на внутрішній ринок і знаходиться на межі виживання.
Про те, що ці відмінності носять аномальний характер і відображають умови перехідного періоду, свідчать дані 500 європейських компаній за секторами економіки, які входять до рейтингову оцінку «Файненшл таймі» в 1996 р. Так, прибутковість оптової торгівлі становила 11,6, видобутку нафти -13, фінансових компаній -13,2, роздрібної торгівлі - 19,2, комерційних банків - 19,6, текстильних виробів - 20,8, фармацевтики - 22,5, комп'ютерних послуг - 23 , 1, видавничої справи - 27,9, радіо і телебачення - 3,4,1%>.
По-четверте, бюджетно-податкова частина грошової провідної системи не має необхідного законодавчого забезпечення, окремі її ланки працюють неузгоджено, немає єдиної несуперечливої системи інформації.
По-п'яте, ефективність і безперебійність функціонування платіжно-розрахункової системи - одна з цілей діяльності Центрального банку. ЦБ встановлює правила здійснення розрахунків. У сфері головних цілей ЦБ - розвиток і зміцнення банківської системи РФ, від злагодженості функціонування якої залежить дотримання платіжно-розрахункової дисципліни.
За оцінкою Рахункової палати РФ, самі серьезние.сбоі в податковому та бюджетному процесах нині відбуваються у банківському обслуговуванні податкових платежів, банківська сфера стала одним з головних каналів приховування доходів та ухилення від сплати податків. Центральний банк Російської Федерації не в змозі ефективно контролювати систему комерційних банків, що беруть участь в обслуговуванні податкових платежів.
Таким чином, інституційні структури, що забезпечують проходження грошей у системі товарного обміну, податковий процес, використання бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів, будучи частиною державної системи управління, діють розрізнено, без достатньої координації і не виконують своїх основ-

них цілей і функцій. Тому будь-яка додаткова грошова маса, життєво необхідна для економіки, для нормалізації платоспроможного попиту, створення імпульсу інвестиційної активності, представляє велику проблему для платіжно-розрахункової системи. Ці гроші можуть піти «в пісок», на «запасні аеродроми» спекулятивних угод, дестабілізувати валютний ринок і т.д. Іноземні інвестори також побоюються брати участь у прямих інвестиціях, оскільки вони не впевнені в здатності грошово-провідної системи діяти ефективно і нести відповідальність за повернення кредитів.
Для створення єдиної платіжно-розрахункової системи потрібно здійснити комплекс заходів. У рамках сформованої системи необхідно насамперед налагодити систему просування бюджетних коштів, встановити жорсткий контроль за надходженням податків. У законодавчому порядку потрібно чітко розмежувати функції Казначейства, Центрального банку, Державної податкової служби. Потрібно вивчити питання про створення платіжно-розрахункової палати, яка об'єднала б діяльність ЦБ, Казначейства, Державної податкової служби, великих комерційних банків і забезпечила єдність і прозорість інформації про реальний стан платежів і розрахунків, на основі якої можна було б розробляти заходи з ліквідації вузьких місць.
Інший варіант організаційного забезпечення вирішення проблеми неплатежів полягає в серйозній зміні і перерозподілі функцій окремих відомств. Враховуючи, що Закон про ЦП покладає саме на нього завдання забезпечення ефективного та безперебійного функціонування системи розрахунків, і беручи до уваги провідну роль бюджету в нормалізації найважливіших сторін економічного і соціального життя суспільства, доцільно було б істотно підвищити роль ЦБ у виконанні бюджету. ЦБ сьогодні при всіх недоліках його функціонування в рамках всього простору Федерації представляє єдину систему управління. Він має широку мережу територіальних управлінь. Можна було б зміцнити його територіальні органи, розширити їх функції, зробити їх головними провідниками коштів федерального і територіальних бюджетів. У цих умовах комерційні банки зосередять свою діяльність на використанні дійсно вільних коштів, а не на «прокручуванні» бюджетних коштів.
Основною метою функціонування ЦБ є захист і забезпечення стійкості рубля. І це не тільки мета ЦБ, а й мета всієї банківської системи. Без створення передумов для стійкості рубля економіка не може вийти на траєкторію відновлення зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.7.2. Платіжно-розрахункова система "
 1. платіжних систем національними? Чи можливий перехід в Росії до подібної локально-замкнутої платіжній системі?
  Для клієнтів банків немає необхідності обмежувати себе рамками виключно російської електронної платіжної системи. Поки подібна перспектива не виглядає
 2. 3.10.2. Розрахункова тарифна валюта
  Розрахункової тарифної валютою для оплати перевезень транзитом є швейцарський франк. Порядок оголошення курсу розрахункової тарифної валюти для відомостей відправників та одержувачів вантажів визначається внутрішніми законами і правилами країн, залізниці яких беруть участь у
 3. 40. Форми міжнародних валютних і платіжно-розрахункових відносин
  Валютні відносини являють собою форму міжнародних економічних відносин. До них відносяться: - валютні операції між учасниками валютного ринку; - валютний арбітраж, що дозволяє використовувати різницю в котируваннях валют на міжнародних та національних валютних ринках; - здійснення валютних обмежень і використання валютних клірингів; - інші операції. Міжнародні
 4. Питання 80 Платіжний баланс
  Відповідь Платіжний баланс країни відображає співвідношення грошових надходжень, отриманих даною державою з за кордону, і всіх платежів, здійснених даною країною за кордон за певний період (звичайно за рік). При складанні платіжного балансу використовується бухгалтерський принцип подвійного запису: кожна операція враховується під знаком «плюс» і «мінус». У підсумку сальдо платіжного балансу
 5. Ключові терміни
  Структура торгівлі Імпорт Експорт Країни, що розвиваються Нові індустріальні країни Баланс по поточних операціях Активне (позитивне) сальдо і дефіцит поточного платіжного балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 6. Питання 45 Платіжний баланс
  Відповідь Платіжний баланс країни відображає співвідношення грошових надходжень, отриманих даними державою з за кордону, і всіх платежів, здійснених даною країною за кордон за певний період (звичайно за рік). Якщо надходження перевищують платежі, то можна говорити про активне, позитивному сальдо, профіцит платіжного балансу. Інакше країна має пасивне, негативне
 7. Запитання для закріплення матеріалу
  1. Що таке платіжний баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6.
 8. 1.13.4. Облік зобов'язань
  Це 3-й розділ ЕПСБУ. Облік ведуть на рахунку 300. Рахунок 302 застосовують для відображення розрахунків установи з постачальниками та підрядниками, а також нарахування та виплата з / пл з нарахуванням за виконані роботи та послуги. Аналітичний облік ведуть журналах у розрізі операцій за видами розрахунків і в картці обліку коштів і розрахунків. Операції оформляють: Д 401 01 - До 302 01 на нараховану з / пл; Д
 9. Електронні засоби платежу
  Гроші як засіб платежу все більше приймають електронну форму, стаючи « електронними грошима ». Які поширені з другої половини 70-х рр.. електронні пристрої та системи зв'язку, що використовуються для переказу грошових коштів, здійснення кредитних і платіжних операцій за допомогою передачі електронних сигналів, мають наступні переваги в порівнянні з паперовими грошима:
 10. Платіжний оборот
  Платіжний оборот - сукупність всіх грошових платежів в економіці
 11. Стаття 5. Банківські операції та інші угоди кредитної організації
  До банківських операцій належать: 1) залучення коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк) ... 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 4) здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку; 5) інкасація коштів,
 12. 90. Регулювання платіжного балансу
  Платіжний баланс є одним з об'єктів державного регулювання. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, платіжним балансам властива неврівноваженість, що виявляється в тривалому і великому дефіциті в одних країн і надмірному активному сальдо - у інших. Нестабільність балансу міжнародних розрахунків впливає на динаміку валютного курсу, міграцію капіталів, стан
 13. Глава 38. Платіжний баланс
  Взаємозв'язок міжнародного руху товарів, послуг, знань, капіталів і робочої сили з макроекономічними параметрами розвитку окремих країн знаходить своє відображення в їх платіжних балансах. Платіжний баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом
 14. Зовнішні платіжні надходження
  Зовнішні платіжні надходження - надходження (власної або іноземної) валюти окремим особам, фірмам і уряду однієї країни з інших країн як плата за продані ними товари та послуги, доходи від інвестицій, різного роду грошові перекази і приплив
 15. 9.5. Торговий, розрахунковий і платіжний балан-си
  Міжнародні розрахунки, що здійснюються між країнами в рамках торгівлі товарами і послугами, руху капіталу, робочої сили, вимагають складання декількох видів балансів. Основні з них - торговий, розрахунковий і платіжний баланси. Торговий баланс - це співвідношення вартості експорту та імпорту країни. Розрахунковий баланс - це співвідношення між усіма борговими вимогами, які має країна
 16. Платіжний баланс
    Платіжний баланс - це рахунок міжнародних операцій - вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв'язків країни у формі співвідношення надходжень і платежів. Він уявлення систематичні записи всіх економічних угод між резидентами країни і рештою світу протягом певного періоду часу (звичайно
 17. Питання 56 Платіжні системи РФ
    Відповідь Платіжна система являє собою сукупність дій і пов'язаних з ними комп'ютерних мереж, що використовуються для проведення фінансових операцій. У РФ найбільшого поширення набули платіжні системи, пов'язані з розрахунками за банківськими картками. В даний час найбільш популярними російським системами міжбанківських розрахунків на основі пластикових карток є: «Золота
 18. ГЛАВА 43. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС І ЙОГО СТРУКТУРА
    Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 19. 12.2. Платіжний баланс
    Платіжний баланс - співвідношення між загальною сумою платежів іноземним державам та загальною сумою надходжень від іноземних держав протягом певного періоду. Структура платіжного балансу («плюс» - приплив валюти, «мінус» - відтік валюти): I. Баланс по поточних операціях:? Торговий баланс: - експорт товарів (+); - імпорт товарів (-). ? Баланс послуг: - експорт послуг (+); -
© 2014-2022  epi.cc.ua