Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.6.1. Загальна характеристика російського ринку цінних паперів


Російський ринок цінних паперів перебуває в стадії становлення, активно формуються його елементи та інфраструктура.
Основне завдання, яке вирішується на ринку цінних паперів, - забезпечення взаємодії потребують позиковому капіталі і тих, хто може його надати, тобто емітентів та інвесторів. Вирішення цього завдання сприяє перерозподілу ресурсів на найбільш ефективні напрямки на основі ринкових механізмів.
Основними проблемами розвитку ринку цінних паперів в Росії є:
| розширення масштабів ринку за рахунок збільшення числа видів і маси цінних паперів, кількості емітентів та інвесторів, виникнення та розвитку різноманітних сегментів ринку відповідно до інтересів його учасників;
| перехід від переважання первинного розміщення цінних паперів до розвитку вторинного ринку при нарощуванні обсягів і частки публічного розміщення цінних паперів в порівнянні з приватним;
| розвиток професійної діяльності, визначення організаційних форм ринку, формування системи торгівлі акціями, облігаціями та іншими цінними паперами;
| створення інфраструктури фондового ринку, забезпечує чітке ведення реєстрів, депозитарні та розрахунково-клірингові послуги, інформаційне та правове обслуговування;
| налагодження регулювання ринку цінних паперів на основі взаємодії державних органів і організацій професійних учасників.
Російський ринок цінних паперів і взаємопов'язані з ним фінансовий і валютний ринки поступово набувають риси, властиві країнам з ринковою економікою, переслідують ті ж цілі, виконують ті ж функціі.і використовують подібні механізми. Разом з тим ринок відчуває і в осяжній перспективі буде відчувати піт-рясен ^ обумовлені загальним економічним і фінансовим кризою, інфляцією, нестійкістю валютного курсу. Позначатимуться нестабільність політичної та соціальної обстановки, слабкість і корумпованість державного апарату.
Загальний стан справ на фондовому ринку і в його секторах, ділова активність характеризується числом угод з купівлі-продажу цінних паперів, співвідношенням їх ринковою та номінальною вартістю, динамікою цих показників. Для вимірювання динаміки ділової активності на фондовому ринку в західній практиці використовуються індекси ділової активності - Доу-Джонса, Стандарт енд Пурз, Уілшіз-5000 та ін, що базуються на інформації, що існує на ринку цінних паперів. Індекси можуть розраховуватися за місяць, тиждень, день. До числа індексів, що представляють найбільший інтерес, належать: зведений, банківський, виробничий, галузеві виробничі індекси, торговий, страховій, телекомунікаційних та обслуговуючих компаній, інвестиційних компаній і фондів, транспортний. Класифікація секторів, за якими визначаються індекси, виходячи з конкретних потреб може бути детальнішою.

У російській практиці публікуються індекси Інтерфаксу, АК & М, агентства «Фінмаркет» та ін Якість індексів в чому визначається ступенем розвитку ринку, масштабами і регулярністю угод, різноманітністю видів і якістю емітентів, цінні папери яких обертаються на ринку.
Низька частота і нерегулярність угод ускладнюють розрахунок індексів, особливо на тижневої та добової основі, через відсутність бази порівняння і роблять їх недостатньо надійними.
Ринок цінних паперів розвивається у взаємодії з внутрішнім фінансових та валютних ринками. Він є сектором як грошового ринку, так і ринку капіталів, що утворюють разом фінансовий ринок. На цих ринках функціонують різні Категорії емітентів та інвесторів. Державний сектор взаємодіє з недержавним, резиденти - з нерезидентами. У недержавними-ном секторі інтереси реального виробництва відрізняються від інте-
сов банків. Внутрішній фінансовий ринок функціонує у взаємозв'язку з валютним ринком.
Переплетення різноманітних інтересів і сил насилу піддається системному розгляду, як і переплетення основоположних взаємовпливів в їх конкретних проявах. Проте можна сформулювати основні тенденції:
| нормалізація валютного ринку і стабілізація валютного курсу допомагає стабілізації внутрішнього фінансового ринку;
| стабілізація внутрішнього фінансового ринку створює передумови для вирівнювання умов функціонування всіх сегментів кредитно-грошового ринку і ринку капіталів, включаючи ринок цінних паперів;
| пожвавлення виробництва, подолання фінансової кризи, розвиток професійної діяльності та інфраструктури фондового ринку в перспективі створять основу для рівноправного розвитку всіх секторів ринку цінних паперів та їх нормального конкурентного взаємодії.
Масштаби і ніші окремих секторів ринку визначатимуться пропозицією, попитом, прибутковістю, надійністю і ліквідністю окремих видів цінних паперів.
У 1995 р. уряду і Центробанку вдалося реалізувати заходи щодо відносної стабілізації і зниження прибутковості валютного та підвищенню привабливості внутрішнього фінансового ринку, і насамперед державних цінних паперів. Росія практично стала на шлях управління валютним курсом і використовує цей інструмент у зовнішній і внутрішній економічній політиці. Оволодівши методами регулювання валютного ринку, ЦБ РФ в 1996 р. вирішив проблему фіксації курсу рубля на основі щоденних котирувань Центробанку на міжбанківському ринку.
Введення ковзаючого валютного курсу означало, що ЦБ РФ взяв на себе більш жорсткі зобов'язання, а валютний ринок став більш передбачуваний.
У результаті у ЦБ РФ з'явився ще один інструмент управління валютним ринком: можливість зрушувати і розсовувати курси купівлі та продажу, жорстко фіксуючи валютний курс або розширюючи зазор між курсами купівлі та продажу і впливаючи таким чином на можливості банківської спекулятивної гри і на динаміку курсу.

На внутрішньому фінансовому ринку у зв'язку з інституційними змінами в країні, виникненням комерційних банків та розвитком ринку цінних паперів відбулися кардинальні зміни в співвідношенні основних каналів перерозподілу коштів між секто-

рами економіки - бюджету, банківських кредитів і ринку цінних паперів. Частка державного бюджету у видатках на господарство і інвестиції різко знизилася. Змінився характер фінансування дефіциту бюджету. На зміну кредитах ЦБ РФ прийшли внутрішні боргові зобов'язання і зовнішні позики. Основними кредиторами господарюючих суб'єктів стали комерційні банки. Активний розвиток комерційних банків з скороченням темпів інфляції і зниженням прибутковості валютних угод змінилося кризою довіри по міжбанківських кредитах, стриманістю й обережністю у їх видачі. Зміни на валютному ринку, крах сумнівних фінансових компаній, наявність вільних коштів банків і населення створили умови для масованого випуску державних цінних паперів. В умовах триваючої інфляції і небезпеки перетікання коштів на валютний ринок державі довелося погодитися на високий рівень прибутковості своїх боргових зобов'язань.
Найбільш істотним підсумком 1996 стало зниження інфляції до 21,8%. На цій базі стало можливим знизити ставку рефінансування, довідкові межбанковс-кі ставки, прибутковість державних цінних паперів і почати налагоджувати систему взаємопов'язаних фінансово-кредитних показників.
Перемикання надмірної частини грошових ресурсів на покриття дефіциту бюджету означає певні обмеження можливостей фінансування модернізації виробництва при формуванні сприятливої обстановки для інвестицій. Враховуючи обмеженість ресурсів, можливих до перерозподілу, бюджет, ринок цінних паперів і кредитний ринок об'єктивно виступають як конкуренти. Збільшення надходжень до бюджету, наприклад за рахунок податків, веде до зменшення ресурсів для реалізації цінних паперів і на кредитному ринку Активний випуск державних цінних паперів звужує можливості залучення коштів в комерційні банки і виробництво.
Перетоки ресурсів змінюють ситуацію попиту, пропозиції та прибутковості окремих сегментів. Переплетення і взаємовплив різних факторів породжують тенденцію до скорочення розривів у прибутковості різних секторів ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.6.1. Загальна характеристика російського ринку цінних паперів "
 1. Портфель цінних паперів
  Портфель цінних паперів - набір цінних паперів, що забезпечує задовільні для інвестора якісні характеристики входять до нього фінансових інструментів. Критеріями якості цінних паперів є їх прибутковість, ліквідність, надійність і рівень
 2. ЛІТЕРАТУРА
  Алексєєв М.Ю. Ринок цінних паперів. М: Фінанси і статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий будинок
 3. Контрольні питання
  1. Назвіть основні сектори ринку цінних паперів в Росії. 2. Які основні завдання вирішують Органи дер жавної влади, випускаючи свої боргові зобов'язання? 3. Назвіть основні види державних цінних папері Росії. 4. У чому основні проблеми розвитку ринку державних цінних паперів? 5. Що ускладнює розвиток сектора корпоративних цінних паперів? 6. У чому причини
 4. Бик
  Бик - учасник ринку цінних паперів, що приймає певні заходи для підвищення курсу цінних паперів. Для цих цілей він спочатку купує цінний папір за нижчою ціною, а згодом продає її за більш
 5. Контрольні питання
  1. Які функції ринку ви знаєте? 2. Що таке конкуренція? Які її основні види? 3. Чим відрізняється монополія від монопсонии? 4. Що таке економічний ризик і економічна невизначеність? 5. У чому полягають основні недосконалості ринку? 6. Що таке економічні блага? 7. Що таке інвестиції і заощадження? 8. Що таке попит і пропозиція на ринку праці? 9. Що таке
 6. Ведмідь
  Ведмідь - учасник ринку цінних паперів, робить певні заходи для зниження курсу цінних паперів. Для цих цілей він спочатку продає цінний папір за вищою ціною, в подальшому викуповує її за більш
 7. Інвестиційна політика. Курс на формування ринку цінних паперів
  Руйнування значної частини виробничого потенціалу, збереженні-няющая структурні деформації зумовили необхідність структурних перетворень економіки, активної інвестиційної політики. У західних країнах значну роль у вирішенні цих проблем відіграє ринок цінних паперів (фондовий ринок). Як зазначалося, роль фондового ринку в формується економіці надзвичайно велика. Через продаж
 8. Фондові індекси
  Сьогодні західні країни розраховують фондові індекси, за якими оцінюється динаміка попиту - пропозиції на ринку цінних паперів, що дає уявлення про ділову активність. Найбільш відомими є: - індекс Доу-Джонса - розроблений в 1897 р. Ч. Доу і Е. Джонсом в США, розраховується для промислових і транспортних акцій, що обертаються на Нью-Йоркській фондовій біржі, синтезує інформацію про
 9. 5. Види операцій на ринку цінних паперів
  При класифікації угод з цінними паперами можна виходити з декількох критеріїв. Найбільш важливим є поділ на касові і термінові операції. Розрізняють також арбітражні операції, засновані на перепродажу цінних паперів на різних біржах, коли є різниця в їх курсах, і пакетні угоди, є угодами з купівлі-продажу великих партій цінних
 10. Державне регулювання операцій на ринку цінних паперів
  В умовах ослаблення втручання держави в господарське життя, що спостерігається в більшості країн, відмови від державного регулювання цінних паперів ніде не сталося. Це було б не тільки небажано, а й навіть нереально. Можна бачити об'єктивний процес розростання грошового капіталу, зростання біржової діяльності, значно перевищує приріст обороту реального капіталу, а
 11. Ринок цінних паперів - сутність, система взаємозв'язків на ринку цінних паперів
  Обіг цінних паперів відбувається на специфічному ринку цінних паперів - фондовій біржі й у позабіржовому обороті. Як і інші види ринків, його можна визначити як сукупність економічних відносин між виробниками і споживачами, в даному випадку специфічного товару-цінних паперів, з приводу їх залучення і розміщення. На ринку цінних паперів діють: а) емітенти - юридичні особи,
 12. Стаття 9. Центральний банк Російської Федерації як орган валютного регулювання
  1. Центральний банк Російської Федерації є основним органом валютного регулювання в Російській Федерації. 2. . Центральний банк Російської Федерації в рамках цього Закону: а) визначає сферу і Порядок звернення до Російської Федерації іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті; б) видає нормативні акти, обов'язкові до виконання в Російській Федерації резидентами
 13. Глава 16. Ринок цінних паперів, економічна роль, механізми
  16.1. Ринок цінних паперів, обумовленість формування, роль в економіці 16.2. Сутність і види цінних паперів 16.3. Механізми ринку цінних паперів Хоча теоретично фондова біржа приватна організація, насправді вона виконує суспільну функцію величезної національної значимості Отто Кан На обсяг інвестицій впливають два види ризику ... Перший - це ризик перед-прінімателя або позичальника,
 14. Контрольні питання
  1. Яке економічне призначення і зміст державного внутрішнього боргу? 2. Поясніть призначення державних цінних паперів. 3. Розкажіть про структуру державного боргу Російської Федерації. 4. Дайте характеристику методам управління внутрішнім державним боргом. 5. Охарактеризуйте основні види емісії державних боргових зобов'язань Російської
 15. Які особливості ринку похідних цінних паперів?
    Два фондових ринку цінних паперів, з одного боку, взаємопов'язані, а з іншого боку вони сильно розрізняються. Яка взаємозв'язок цих ринків, видно на рис. 16.1. {Foto96} Рис. 16.1. Ринки первинних і вторинних цінних паперів Давайте проведемо порівняльний аналіз двох ринків цінних паперів. 1. Зв'язок з реальною економікою Зазвичай курс первинних цінних паперів залежить від динаміки виробництва,
 16. 54 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, УЧАСНИКИ
    Під ринком цінних паперів розуміється система, сукупність організаційних структур, всередині і поза яких реалізуються функціональні процеси і циркулюють інформаційні потоки. Включає в себе: 1) нормативну базу ринку; 2) інструменти ринку (це всі види цінних паперів); 3) способи організації торгівлі цінними паперами; 4) учасників ринку. До основних макроекономічних функцій ринку цінних
 17. Ринок цінних паперів
    Ринок цінних паперів тісно взаємопов'язаний з ринком капіталу, бо він представляє реально існуючий капітал у титулах власності - акції, облігації, векселі. Фактично відбувається роздвоєння капіталу на реальний і фіктивний, кожен з яких, незважаючи на взаємну зумовленість, отримує самостійний рух, звернення. Реальний капітал - це фонди підприємств (будівлі та споруди,
© 2014-2022  epi.cc.ua