Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

48.5. ТРИ ВАРІАНТИ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА МАЙБУТНІ ДЕСЯТИЛІТТЯ

Можливі, принаймні, три варіанти сценаріїв розвитку системи соціального захисту населення на майбутнє десятиліття:
Збереження сучасної практики . Насправді це означатиме відтворення у все більш розширюється масштабах негативних особливостей нинішньої системи, що виявляються: в недостатності розмірів соціальних допомог для відшкодування заробітків / доходів у зв'язку з настанням страхових випадків, несвоєчасністю їх надання населенню; в постійному виникненні заборгованостей держави перед населенням; в обмеженою доступності та низькій якості соціального обслуговування населення в поєднанні з неефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються для їх забезпечення. Наслідком будуть посилювання недовіри населення до держави, зростання соціальних конфліктів, наростання протестного поведінки громадян.
Повернення до організації системи соціального захисту населення на принципах, що існували в дореформений період (директивне планування, бюджетне фінансування, централізоване управління). Очевидно, що такий підхід малореальний в загальному контексті соціально-політичних та економічних перетворень в країні.
Реформування системи соціального захисту населення. Цей варіант є реальним і практично необхідним для відновлення довіри населення до держави? через створення правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних, кадрових та інших умов, що забезпечують можливості виконання ним соціальних зобов'язань. Процес цей з урахуванням комплексності, складності та витратності вимагатиме досить тривалого часу, прийняття, принаймні на першому етапі, певною мірою непопулярних заходів. Реально говорити про його здійснення, в цілому, протягом принаймні 10 років (2000? 2010 рр..), Вельми сприятливих з позицій майбутніх демографічних зрушень. Реформа повинна здійснюватися в рамках національної програми, підготовленої за широкої участі представників всіх соціальних груп і прошарків суспільства, регіонів країни, всенародно обговореною і що отримала підтримку громадськості.
Стратегічною метою реформування є створення системи соціального захисту, що забезпечує:
- підвищення ефективності надання соціальних допомог (включаючи соціальні виплати та соціальні послуги) з позицій підтримки доходів уразливих груп населення , їх сприятливої соціальної адаптації та інтеграції в суспільство;
- підвищення ефективності використання ресурсів, що виділяються державою на потреби соціального захисту населення (фінансових, матеріальних, людських);
- створення стимулів соціальної активності населення.

Реформованої система соціального захисту населення повинна забезпечувати:
- мінімальну достатність соціальних допомог при відшкодуванні збитку, що виникає внаслідок дії різних соціальних ризиків;
- своєчасність надання та отримання соціальних допомог;
- доступність соціальних допомог, збереження законних прав на їх отримання незалежно від місця проживання людей;
- недискримінаційній, соціальна справедливість надання соціальних допомог незалежно від приналежності реципієнтів до певних демографічних, етнічних, соціальних, професійних і іншим групам населення, а також від місця проживання.
Створювана система соціального захисту населення повинна відповідати наступним принципам:
- правової забезпеченості і стабільності, що досягається за рахунок розробки і прийняття пакета нових законодавчих та інших нормативних правових актів, а також внесення необхідних змін і доповнень до чинної нормативну правову базу надання соціальних допомог;
- фінансової забезпеченості / достатності і стійкості для задоволення основних, базових потреб населення в соціальному забезпеченні, відшкодування втраченого заробітку / доходу, що досягається за рахунок обов'язкової участі всіх членів суспільства у фінансуванні соціального забезпечення (принцип солідарності), розширення переліку суб'єктів здійснення соціальних допомог, зміни умов, принципів і джерел їх фінансування, забезпечення найбільш повного, доцільного та прозорого використання бюджетних коштів, коштів позабюджетних соціальних фондів та інших джерел фінансування як для потреб власне населення, так і в інтересах розвитку економіки країни, надійного і прибуткового інвестування відповідних фінансових ресурсів;
- керованості, що досягається за рахунок чіткого розмежування функцій, повноважень, відповідальності та ресурсного забезпечення різних суб'єктів, створення відповідної матеріальної, інформаційної та кадрової бази, а також участі всіх соціальних партнерів в управлінні системою соціальних допомог;
- наукової обгрунтованості, що досягається за рахунок застосування експериментально відпрацьованих нормативів і стандартів, соціальних технологій, вироблених з урахуванням довів свою ефективність вітчизняного та міжнародного досвіду.
Стратегія реформи системи соціального захисту населення, розроблена стосовно до цих цілей і принципів, передбачає поетапно:
- переведення системи соціальних допомог переважно на страхові принципи з урахуванням розміру страхових внесків / стажу роботи застрахованих осіб;
- перехід до міжнародно визнаним:
а) класифікації видів страхових ризиків,
б) видам відповідних посібників;
в) умовам їх надання та
г) нормами надання допомог;
- підвищення розмірів соціальних допомог з метою їх доведення до рівнів, передбачених міжнародним правом;
- скорочення обсягів і питомої ваги прямих бюджетних витрат у фінансуванні соціальних допомог при одночасному збільшенні масштабів їх фінансування з позабюджетних джерел, включаючи залучення коштів самих громадян на основі створення механізму фінансової зацікавленості ;
- перехід від безкоштовного до переважно платного надання соціальних послуг;
- перехід від натуральної до переважно грошовій формі надання допомог;
- перетворення існуючих посібників нестрахового характеру в допомогу з бідності; розвиток ринку соціальних послуг, що грунтується на конкуренції підприємств і організацій? виробників різних форм власності, та створення відповідної інфраструктури (фінансової, інформаційної, сервісної та пр.
);
- зміна умов і розмірів надання окремих посібників (допомог по материнству на тих же умовах і в тих же розмірах, що і допомога з тимчасової непрацездатності, їх ув'язка з розміром допомоги по безробіттю; заміна допомоги по інвалідності III групи на допомогу з бідності, об'єднання допомоги по інвалідності I і II груп у єдине посібник зі скасуванням порядку обов'язкового виходу на пенсію та ін.)
Реалізація цієї стратегії, цілей реформи передбачає необхідність здійснення протягом 2000? 2100 рр.. програми, що включає комплекс заходів, до розгляду яких ми і переходимо.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 48.5. ТРИ варіанти сценаріїв РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА майбутні десятиліття "
 1. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  розвиток. Зайнятість і безробіття. Соціальний захист населення Головна мета теми - розкрити структуру народонаселення і закономірності його розвитку, найважливіші причини і структуру безробіття, а також з'ясувати проблему соціального захисту
 2. Ортодоксальний і гетеродоксний сценарії макроекономічної стабілізації
  сценарій являє собою сукупність макроекономічних заходів, що включає: усунення або зведення до мінімуму дефіциту державного бюджету; жорсткий контроль за об'ємом грошової пропозиції і підвищення облікової ставки понад рівень інфляції; встановлення «монетарного якоря». Гетеродоксний сценарій передбачає проведення жорсткої грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики в
 3. Система соціального захисту (страхувальна мережа)
  система програм велфері, покликаних забезпечувати бідних посібниками в розмірах, що залежать від ступеня їх бідності. Як зрозуміло з назви, програми системи соціального захисту існують для захисту тих, хто по тійабо іншої причини не заробляє в умовах ринкової економіки досить для поддержаніяопределенного рівня життя, нормативи которогоустанавліваются даними програмами. Система
 4. Як зауважив відомий економіст Роберт Солоу: «Комп'ютери змінили з нашого життя все, окрім
  тричества пройшло не одне десяти-річчя, перш ніж воно кардинально вплинуло на збільшення зростання виробниц-ства і підвищення рівня життя, оскільки людям потрібен час для есознанія його можливостей і найкращих способів їх використання. Поет-му не виключено, що результати комп'ютерної революції проявляться лише через якийсь час. Більш песимістичний сценарій заснований на
 5. 2.1.2. Функції охорони здоров'я
  розвитку РФ. Згідно Указу Президента РФ від 09.03.04г. № 314, Постанови Уряду РФ від 06.04.04г. та Постанови Уряду РФ від 30.06.04. № 321, воно є Федеральним органом виконавчої влади. Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку РФ здійснює такі функції: - з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері
 6. ГЛАВА 25. Витрати на соціальне забезпечення та соціальний захист населення
  соціальне забезпечення та соціальний захист
 7. Терміни і поняття
  трічность
 8. Соціальна орієнтація економіки в перехідний період
  розвитком галузей, орієнтованих на споживчий ринок; 3) збереження бюрократичних традицій управління, що ведуть до значної ролі в економічній політиці галузевих інтересів на шкоду соціальним завданням: 4) переважання в суспільній поведінці пасивних форм соціальної адаптації (утриманські настрої деяких соціальних шарів); 5) необхідності при поновленні
 9. ГЛАВА 48. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  чати заходи щодо стабілізації фінансування соціальної сфери? 17. Чому державне централізоване регулювання соціальної підтримки населення досі носить фрагментарний, безсистемний характер? Що необхідно
 10. «Економічний прогноз на 2009 рік»
  сценарієм (закладена ціна - 50 $) складуть 2,4%, а обсяг промислового виробництва скоротиться на 3%, зростання реальних доходів населення очікується на рівні 2,5%. При цьому, як повідомляє «Коммерсант», офіційний прогноз інфляції на 2009 рік становить 10-12%. Василь Колташов, керівник Центру економічних досліджень Інституту глобалізації та соціальних рухів
 11. Стаття 44. Банк Росії щорічно ... представляє ... не пізніше 1 грудня - основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік ...
  Розвитку економіки Російської Федерації; основні орієнтири, параметри та інструменти єдиної державної грошово-кредитної
 12. 82. Поняття соціального захисту
  тріального виробництва; 4) забезпечення екологічної безпеки членів суспільства; 5) захист громадян від злочинних посягань; 6) захист цивільних і політичних прав і свобод, що відповідають принципам правової, демократичної держави; 7) створення умов, що виключають збройні соціальні і міжнаціональні конфлікти; 8) захист від політичного переслідування і
 13. 1. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики
  розвиненого суспільства, в якому відсутні різкі соціальні контрасти, досягнутий соціально прийнятний рівень життя, є достатня ступінь суспільної злагоди та суспільної солідарності, а соціальні протиріччя вирішуються без гострих конфліктів. В якості основних функцій соціальної політики виділяють стимулюючу і стабілізуючу. Реалізація першої функції припускає
 14. Контрольні питання
  система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 15. Загальна ситуація у світі з продовольчим забезпеченням населення
  тріальних країн капіталістичного світу. І хоча споживання продовольства в цілому в післявоєнні десятиліття зростає у всіх регіонах, воно нерівномірно розподілене по континентах і по окремих державах. До того ж зростання виробництва майже врівноважується відповідним зростанням населення. Так, за останні 30 років збір зернових зріс майже в 2 рази, а населення Землі - в 1,8 рази. В
 16. 13.2. Зростання населення та економічне зростання
  розвитком.
 17. Питання 11. Таблиці смертності
  соціальних груп; 5) таблиці смертності для окремих етнічних груп; 6) таблиці смертності, побудовані умовним, прямим або непрямим методом; 7) таблиці смертності реального або гіпотетичного покоління. У таблиці смертності для кожного віку x (x=0? 100) містяться показники: 1) lx - число доживають до віку x років, визначається за даними перепису; 2) dx - число
 18. Тести
  розвитку людського потенціалу: а) середня тривалість життя; б) розміри тіньової економіки; в) валовий продукт на душу населення; г) рівень освіти населення; д) стан навколишнього середовища; е) рівень смертності населення? 4. Державна система соціального захисту населення - це характерна риса: а) чистого капіталізму; б) змішаної (соціальної) ринкової
© 2014-2022  epi.cc.ua