Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

4.13. Цінова політика підприємства


В умовах ринку ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Підприємство прагне, щоб ціна товару була оптимальною з точки зору відповідності інтересам виробника і покупця. Рівень установлюваної підприємством ціни на роботу (послугу) багато в чому визначається тим, які цілі ставить підприємство на найближчий час і на перспективу. В умовах ринкової економіки найбільш поширеними є такі цінові стратегії підприємства:
* збереження стабільного положення на ринку при помірній рентабельності;
* отримання надприбутку шляхом «зняття вершків» з ринку ;
* витіснення конкурентів;
* забезпечення виживання в умовах ринку і запобігання банкрутства;
* впровадження на ринки нової послуги;
* завоювання лідерства за показниками якості та ін
Кожна цінова стратегія має сукупністю як позитивних, так і негативних характеристик. У реальній дійсності діяльність підприємства орієнтується на змішані стратегії ціноутворення.
Процес ціноутворення на підприємстві можна представити наступними основними етапами: *
визначення прямих і непрямих витрат на кожен вид послуг; *
визначення рівня попиту на даний вид послуг, можливий обсяг виробництва; *
визначення вартості послуг; *
аналіз цін і товарів конкурентів; *
встановлення остаточної ціни.
Суб'єктами, що встановлюють ціни, можуть бути:
а) власник.
Б) засновник.
В) вищестоящий орган.
Г) колегіальний орган (для ФОМС).
Д) самостійне медичний заклад (повинно бути в статуті).
За способом встановлення:
а) розрахунковий (калькулювання витрат).
Б) ціннісне ціноутворення (за рахунок оптимального співвідношення: ціна=цінність).
В) середньоринковий (приймаються середні ціни на ринку на відповідний вид послуг).
Г) лідерних (орієнтуючись на цінову політику лідерів на ринку медичних послуг).
По терміновості:
а) звичайні (на планові терміни).
Б) термінові (вони вищі, тому що пов'язані вищою інтенсивністю праці, використовується спеціальне обладнання).
За способом розрахунку:
а) сумарний (загальні витрати діляться на обсяг наданих послуг).
Б) поелементний (визначаються значення кожної з статей витрат на надання одиниці послуги, які в наслідок сумуються).
За ступенем диференціації:
а) індивідуальні (ціна для кожної послуги).
Б) групові (для групи медичних послуг, згрупованих за певною ознакою).
В) єдині (для всіх медичних послуг певної території, відомчої приналежності).
По платникам:
а) бюджет (бюджетні оцінки).

Б) страхові організації.
В) фонди (якщо в регіоні реалізується ОМС без участі страхової організації).
Г) підприємства (при укладенні прямих договорів з медичними установами).
Д) населення (надання платних медичних послуг).
По періоду дії:
а) поточні (рівень цін в конкретний період часу).
Б) зіставні (ціни, наведені до єдиної бази з метою вимірювання обсягів реально надаваних послуг через їх вартісні показники).
В цілому, ціна являє собою грошовий вираз вартості, ринковий параметр якої характеризує економічні відносини між продавцями і покупцями з приводу купівлі-продажу товарів і послуг.
Забезпечення виживаності підприємства. Це головна мета підприємства, що здійснює свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції, коли на ринок насичений аналогічними послугами. Цю мету підприємство вибирає в наступних випадках:
- ціновий попит споживачів еластичний (Коефіцієнт еластичності> 1);
- підприємство бажає домогтися максимального росту збуту і збільшення сукупності прибутку шляхом деякого зниження доходів з кожної одиниці товару;
- підприємство припускає, що збільшення обсягу реалізації скоротить відносні витрати виробництва і збуту;
- низькі ціни відлякують конкурентів;
- існує великий ринок споживання.
Для захоплення більшої частки ринку і збільшення обсягу збуту використовуються занижені ціни - проникнення.
Ціль, заснована на максимізації прибутку. На максимізації прибутку можуть бути засновані такі цілі:
- встановлення підприємством стабільного доходу на ряд років, відповідного розміру середнього прибутку;
- розрахунок зростання ціни, а, отже, і прибутку в зв'язку із зростанням вартості капіталовкладення;
- прагнення до швидкого отримання початкової прибутку, так як підприємство не впевнене в сприятливому розвитку бізнесу або йому не вистачає грошових коштів.
Вибираючи мету, засновану на максимізації прибутку, підприємство дає оцінку попиту і витрат стосовно до різних умов цін і зупиняється на таких цінах, які забезпечують у майбутньому максимальний прібиль.да
Ціль, заснована на утриманні ринку, складається в збереженні підприємством положення на ринку або сприятливих умов для своєї діяльності. Підприємство вживає всіх можливих заходів для запобігання спаду збуту і загострення конкурентної боротьби. Працюючи в таких умовах, воно ретельно стежить за ситуацією на ринку: динамікою цін, появою нових товарів, діями конкурентів; не допускає надмірного завищення або заниження цін на свою послугу і прагне знижувати витрати при наданні послуги.
Визначення попиту - наступний етап встановлення ціни. Не можна усунути або відкласти цей важливий етап, оскільки абсолютно неможливо розрахувати ціну, не вивчивши попит на даний товар.
Проте слід мати на увазі, що висока або низька ціна, призначена підприємством відразу, не відіб'ється на попиті на товар. Залежність між ціною і відповідним їй рівнем попиту відбита кривими попиту рис.10.1

Рис.10.1-Залежність між ціною і рівнем попиту для більшості послуг.

Рис. 10.2. - Залежність між ціною і рівнем попиту для престижних послуг.
Крива попиту (рис.10. 1) показує, що, чим вище ціна, тим нижче попит. За інших рівних умов пацієнт з обмеженим бюджетом відмовиться від медичних послуг за високою ціною, якщо йому буде запропонований вибір альтернативних товарів.
Однак це співвідношення буде іншим, якщо мова йде про престижних послугах (див. рис.10.2).
Жодне підприємство не може проігнорувати зміну попиту. Відмінності в підходах до визначення попиту обумовлюються типом ринку. В умовах ринку чистої монополії, де на ринку всього один продавець, крива попиту показує назад пропорційну залежність між попитом і ціною, а також обгрунтованість попиту при тій ціні, яку встановило підприємство. З появою конкурентів крива попиту буде мінятися під впливом цінової політики інших фірм.
Визначаючи величину попиту на послугу, підприємство повинно провести його оцінку при різних цінах і спробувати з'ясувати причини його зміни.
На величину попиту впливають різні фактори, серед яких виділяються: потреба в товарі, відсутність заміни або конкурентів, платоспроможність потенційних покупців, купівельні звички і переваги і т.п.
Встановлення остаточної ціни - заключний етап ціноутворення.
Зупинивши свій вибір на одній з перерахованих методик, підприємство може приступити до розрахунку ціни, яка повинна враховувати психологічне сприйняття споживачем послуги підприємства. Наприклад, для багатьох споживачів єдина інформація про якість послуги (роботи) укладена в ціні, і вона служить показником якості. Призначувана ціна має відповідати цінового образу підприємства і його ціновій політиці. Необхідно також враховувати реакцію конкурентів на передбачувану ціну.
Останнім часом все частіше перед підприємствами постає завдання страхування ринкової ціни. Це підказує необхідність введення ще одного етапу коригування ціни для прогресивних керівників, який полягає у страхуванні остаточної ціни. З цією метою в договори купівлі-продажу або в договори поставки вводиться ряд застережень. Необхідність їх введення викликана тим, що на ринок і рівень збуту товарів впливає чимало постійно мінливих факторів (політична нестабільність, загальноекономічні фактори, виснаження природних ресурсів, зміна екологічної обстановки, демографічна ситуація і т.д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.13. Цінова політика підприємства "
 1. ВВП І ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
  цінових індексів. Принципова модель цінового індексу: Існує безліч цінових індексів, найбільш загальним з них є дефлятор
 2. Заможні студенти готові заплатити за обу-чення більш високу ціну, ніж потребують однокурсники. Встановлюючи
  цінову дискримінацію. 344 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ригч ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Наведіть два приклади цінової дискримінації. Як досконала цінова дискримінація впливає на споживчий надлишок, надлишок виробника і загальний надлишок? Оптові ЗНИЖКИ. До цих пір в наших прикладах цінової дискримінації мо: - ПОЛІСТОМ призначав різну ціну для різних
 3. Арбітраж завадить видавничої ком-панії здійснювати цінову дискримінацію, оскільки ніхто в Австралія не буде
  цінову дискримінацію, оскільки ніхто в Австралії не купуватиме книги за вищою ціною. ~ Ава 15. Монополія ~; етій висновок з нашої історії, мабуть, самий несподіваний: у деяких ~ чаях цінова дискримінація сприяє зростанню економічного добробуту - |.: | | | - .. Згадайте, що безповоротна втрата виникає в тому випадку, коли видавець ганавлівает єдину ціну в $ 30. У цих
 4. 11. Цінова дискримінація з боку покупця
  ціновою дискримінацією. Для появи на вільному ринку цінової дискримінації з боку монопольного покупця потрібно одна умова: повне невігластво продавця щодо стану ринку. Оскільки малоймовірно, що неуцтво може тривати протягом досить тривалого часу, то цінова дискримінація може здійснюватися тільки у випадку державного втручання.
 5. Умови ринкової адаптації підприємств
  цінового контролю і регулювання, характером і послідовністю антимонопольної
 6. Терміни і поняття
  цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 7. Серединна Лінія
  цінового коливання . Середину між цими першими двома точками потрібно розрахувати. Діапазон між максимумом і мінімумом ділиться на два і результат додається до значення мінімуму. Те ж саме робиться для часу між максимумом і мінімумом. На графіку нижче, щоб провести Серединну Лінію, використовується середина між розворотне точками В і С. Потім вибирається третя разворотная точка,
 8. Зб'ем виробництва монополіста, який прагне - найбільшого прибутку, лежить нижче рівня, мак-.
  Цінової дискримінації веде до збільшення економічного добробуту, так як товар придбають ті покупці, які в інших умо-вах відмовилися б від його покупки. В особливому випадку досконалої цінової дискримінації без-поворотні втрати відсутні. У більш загальному випадку недосконалої цінової дискримінації вона може призвести як до збільшення, так і зменшення добробуту в порівнянні
 9. Порівняно:? випадком монополії, яка призначає єдину ціну, недосконала цінова дискримінація може збільшити
  цінова дискримінація може збільшити загальний ринковий надлишок, бути може, зменшить -. то. а можливо, виявиться нейтральною. Єдиний очевидний висновок укладаючи-340 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринтч i Рис. 15.10 ВПЛИВ ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА РІВЕНЬ ДОБРОБУТУ На графіку (а) юбражен ринок, 1 якому монопо-ICT призначає одну ту ж ціну
 10. Частина 2 Графіки барів і розворотні точки
  цінової бар. У цій книзі ми будемо часто згадувати разворотную точку ціни - пивот (pivot). Півот-точка, де цінові бари змінюють напрямок. На графіку нижче є відмітка "Верхня Розворотна точка" ("Top Pivot") і відмітка "Нижня Розворотна точка" ("Bottom Pivot"). Ними представлені прості приклади розворотних точок. Малюнок нижче показує окремий цінової бар. Бар має відкриття,
 11. Ми маємо справу з формою цінової дискримінації, так як звичайний покуг: ті ль платить за першу куплену одиницю товару більше, ніж за
  цінової дискримінації, так як звичайний покуг: ті ль платить за першу куплену одиницю товару більше, ніж за дванадцяту; Оптові знижки зарекомендували себе як досить вдалий спосіб крімінаціі. Висновок: поширеність монополії Монополії встановлюють обсяг виробництва на рівні нижче еффектівнс: обсягу, призначаючи ціну вище граничних витрат, що призводить до безповоротної
 12. Контрольні питання і завдання
  цінова конкуренція? 3. У чому відмінності між добросовісною і недобросовісною конкуренцією? Якими методами може здійснюватися недобросовісна конкуренція? 4. Охарактеризуйте ринок досконалої конкуренції. Чому конкурентна фірма не може впливати на ринкову ціну продукту? 5. Чи існують сьогодні ринки «чистої», «ідеальної» конкуренції? Що порушує умови існування таких ринків?
 13. 6.4. Сигнали, що подаються легкими середніми
    цінового графіка. 95 Тому вибір порядку ковзної залежить від того, на який проміжок часу трейдеру потрібно прогноз: чим більше час прогнозу, тим більше порядок ковзної, і навпаки. Важливо пам'ятати про те, що ковзна дуже маленького порядку буде давати багато хибних сигналів, а великого порядку - мати маленьку чутливість, тобто давати занадто мало сигналів. Боротися
 14. Висновки
    цінові та якісні характеристики продукції фірми, які вигідно відрізняють її від конкурентів і забезпечують стійке положення на ринку. 5. Підприємства, як правило, групуються по ряду істотних ознак: формами власності, розмірами, характером діяльності, галузевої приналежності, домінуючому фактору виробництва, правовому статусу. 6. Найбільш розвиненою формою підприємства
 15. Тема 6 Підприємництво і підприємство
    підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 16. Ринкове свідомість
    ціновим Моментум. Потім їм пропонують визна-лити напрямок наступній серії цінових рухів барів і ви-сказати щодо нього свої припущення. Це одне з Прикінцевих вправ в системі тренувань біомеханічного трейдера. Через кілька місяців, коли підготовка закінчує-ся, результати виявляються просто неправдоподібними. У більшості випадків біомеханічний
 17. Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
    цінова еластичність пропозиції=Припустимо, що ціна 1 л молока зросла з $ 3,00 до $ 3,30, а місячний | б'ем виробництва збільшився з 10 тис. л до 11,5 тис. л. Ми розраховуємо зміна ціни, виражене у відсотках, як зміна ціни=Аналогічно розраховуємо зміна обсягу пропозиції, виражене в про-центах зміна обсягу пропозиції=В цьому випадку цінова еластичність
 18. Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв- ня обсягу попиту при зміні ціни това- ра.
    Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра. Еластичність попиту за ціною збільшується при русі від товарів першої необхідності (нееластичний попит) до предметів розкоші в разі існування близьких товарів-субст-Тутов; в разі вузького визначення ринку або якщо покупці мають великий запас часу для того, щоб
 19. У рік). Джерело: * The Washington Post », October 24, 1996, p. El. Еластичність пропозиції за ціною і визначають її фактори
    цінову еластичність пропозиції на більшості ринків, - розглянутий часовий період. Пропозиція зазвичай більш еластично в довгостроковому періоді, ніж в короткотерміновому. Компаніям требу-"лава 5. Еластичність та її застосування -. Я деякий час на розширення або скорочення виробничих потужно-тей. Таким чином, у короткостроковому періоді обсяг пропозиції слабо реагує-л зміни
 20. Терміни і поняття
    Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
© 2014-2022  epi.cc.ua