Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.11.3. Аналіз витрат з урахуванням міжнародних стандартів

Розглянута нами раніше класифікація за статтями витрат або за елементами в основі своїй має об'єкти, на фінансування яких направлялися кошти. Однак, крім поелементної, у світовій обліковій практиці прийнята і широко використовується в аналітичних цілях інша класифікація витрат. В основі її лежить уявлення про те, що частина витрат можна прямо і цілком віднести до конкретної одиниці виробленої продукції (наприклад, кількість металу, яке пішло на виготовлення деталі, або заробітна плата робітника за час роботи саме над цією деталлю), а частина належить до партії товару, продукції або виробництва в цілому. Ці витрати залежать скоріше не від обсягу виробленої за одиницю часу продукції, а від тривалості цієї одиниці часу, і їх слід відносити на вироблену продукцію згідно з деякими правилами.
У структурі витрат кожного підприємства виділяють кілька складових залежно від того, як їх величина залежить від обсягу випуску. За цією ознакою всі витрати діляться на чотири групи.
1. Першою групою є постійні витрати, які не залежать від обсягу випуску. До них відносяться: заробітна плата адміністративного персоналу, амортизація (за умови, що вона нараховується лінійним або одним з прискорених методів), витрати на охорону, ремонт, підтримання обладнання в робочому стані і т.п.
2. Витрати змінні, суворо лінійно залежать від обсягу випуску, - це основні матеріальні витрати, заробітна плата виробничих робітників, амортизація (якщо вона нараховується пропорційно виробленої продукції) і т.д.
3. Умовно-змінні витрати, величина яких знаходиться в пропорційній залежності від обсягу випущеної продукції, але, можливо, нелінійно і не так швидко, як це має місце у змінних витрат. Прикладом тут можуть служити витрати на утримання будівель та обладнання, ремонт, оплату праці допоміжного персоналу (якщо заробітна плата їм нараховується почасово) і т.п.
4. Витрати, що збільшуються обернено пропорційно обсягу виробленої продукції, - це, наприклад, оплата простоїв і деякі види цехових витрат. У переважної більшості підприємств і виробництв частка таких витрат у загальній їх сумі мізерно мала, і при аналізі їм зазвичай не приділяють великої уваги. Однак варто знати, що такі витрати існують, і якщо такі виявляться в структурі витрат аналізованого підприємства, не приймати їх як щось ненормальне.
При розробці аналітичних алгоритмів дуже часто припускають, що типів витрат всього два - змінні і постійні. Умовно-змінні ж відносяться до одного з двох цих типів на тому чи іншому підставі.
Розподіл витрат на змінні і постійні істотно при аналізі беззбитковості (ми розглядали його в розділі 3.5) і виробничого левериджу підприємства. Під виробничим (операційним) левериджем підприємства розуміється співвідношення його постійних і змінних витрат за певний період. Рівень виробничого левериджу є характеристикою ризикованості підприємства, більш докладно ми розглянемо цей показник в розділі 4.12.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.11.3. Аналіз витрат з урахуванням міжнародних стандартів "
 1. Ключові терміни
  Золотий стандарт Три правила золотого стандарту Вільно плаваючі обмінні курси валют (вільне флоатинг) Регульовані курси Доларовий стандарт Міжнародні резерви Втручання держави Стерилізація Переливи (потоки) капіталу Реальне знецінення (здешевлення) Паритет купівельної спроможності (ПКС) Керований («брудний») флоатинг Європейська валютна система
 2. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 3. Основні поняття
  - Міжнародна валютна система - Золотий стандарт - Золотовалютний стандарт Мультивалютний стандарт Біметалічний стандарт Золотий паритет Золоті точки Автоматичні регулятори Бреттон-Вудська система Проблема довіри Проблема асиметрії Спеціальні права запозичення (СДР) Смітсонівського угоди Ямайська угода Європейський валютний союз «Валютна змія» Європейська валютна
 4. 71. Золотомонетний стандарт
  Перша світова валютна система стихійно сформувалася в XIX столітті після промислової революції на базі золотого монометалізму у формі золотомонетного стандарту. Юридично вона була оформлена міждержавною угодою на Паризькій конференції в 1867 р., що визнало золото єдиною формою світових грошей. В умовах, коли золото безпосередньо виконувало всі функції грошей,
 5. 38.4. Кругообіг доходів і витрат З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  До цих пір ми розглядали ізольовану національну економіку. Для того щоб ще більше наблизити модель до реальності, необхідно врахувати зв'язку національної економіки зі світовою економікою. Тепер спробуємо інтегрувати міжнародний (інтернаціональний) сектор в нашу модель. Для цілей нашого аналізу припустимо, що фірми і домашні господарства залучені в міжнародний економічний обмін
 6. 72. Золотодевізний стандарт
  Безпосередньою причиною появи золотодевізного стандарту стали Перша світова війна та її наслідки. Для фінансування військових витрат поряд із податками, позиками, інфляцією використовувалося золото як світові гроші. Були впроваджені валютні обмеження, а валютний курс став примусовим і тому нереальним. З початком війни центральні банки воюючих країн припинили розмін банкнот на золото і
 7. Терміни і поняття
  Світова валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот»
 8. 2.5.2. Витратний підхід
  Витратний підхід - це сукупність методів оцінки, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення або заміщення об'єкта оцінки з урахуванням накопиченого зносу. Базується на припущенні, що покупець не заплатить за готовий об'єкт більше, ніж за створення об'єкта аналогічної корисності. При застосуванні цього підходу враховуються витрати інвестора, а не підрядника. В
 9. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  У попередніх розділах підручника для спрощення аналізу не враховувалися обставини, пов'язані з міжнародними економічними відносинами. Економіка розглядалася як закрита. Насправді національна економіка кожної країни є частиною світового господарства. Тут розглядаються економічні проблеми з урахуванням міжнародних економічних відносин (тобто проблеми відкритої економіки).
 10. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  У попередніх розділах підручника для спрощення аналізу не враховувалися обставини, пов'язані з міжнародними економічними відносинами. Економіка розглядалася як закрита. Насправді національна економіка кожної країни є частиною світового господарства. Тут розглядаються економічні проблеми з урахуванням міжнародних економічних відносин (тобто проблеми відкритої економіки).
 11. ПЕРЕДМОВА
  У підручнику розглядаються основи сучасної економічної статистики - одного з найбільш важливих розділів статистичної науки і виду діяльності органів державної статистики, покликаних забезпечувати урядові установи і громадськість інформацією про розвиток економіки та пов'язаних з нею соціальних процесах. Економічна статистика надає цифрову інформацію, необхідну
© 2014-2022  epi.cc.ua