Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н.І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

3.6.7. Єдиний соціальний податок (ЄСП)


Платники податків. Об'єкт оподаткування
ЄСП введений II частиною НК, глава 24 з 1.01.2001 р. і передбачає надходження в державні позабюджетні фонди: ПФ, ФСС, ФОМС.
Платниками податків даного податку є:
- роботодавці (організації, установи);
- індивідуальні підприємці;
- селянські, фермерські господарства;
- родові та сімейні громади нечисленних народів півночі.
Об'єктами оподаткування є: виплати, винагороди та інші доходи, зараховані на користь працівників, а для індивідуальних підприємців і вартість патенту.
При обчисленні оподатковуваної бази враховуються будь-які доходи, нараховані роботодавцем у грошовій або натуральній формі.
Оподатковуваний база визначається по кожному окремому працівнику щомісяця наростаючим підсумком.
Доходи, отримані в натуральній формі, враховуються у складі доходів як вартість цих товарів на день отримання доходу (за ринковою ціною), включаючи ПДВ, акцизи, податок з продажу.
Крім основного доходу враховують такі види додаткових матеріальних вигод:
1) оплата комунальних послуг, харчування, відпочинку, навчання;
2) економія на відсотках при отриманні позикових коштів на пільгових умовах;
3) отримання страхових внесків за договорами добровільного страхування;
4) доходи від авторства, ліцензування, винагороди та інші.
Оподаткуванню не підлягають:
1) державні допомоги, допомоги по тимчасовій непрацездатності, по безробіттю, пологів та догляду за дитиною;
2) компенсаційні виплати, пов'язані з відшкодуванням шкоди, що спричинило пошкодження здоров'я (в межах норм);
3) компенсація за звільнення працівників, у тому числі за невикористану відпустку;
4) відшкодування витрат, пов'язаних з підвищенням професійного рівня;
5) оплата за виконання трудових обов'язків, у тому числі переїзд в іншу місцевість на роботу;
6) витрати на відрядження (добові, проїзд, житло - в межах норми);
7) суми одноразової матеріальної допомоги у зв'язку зі стихійним лихом, смертю, а також компенсації постраждалим від терористичних актів;
8) повна або часткова компенсація вартості путівок на території РФ, лікування;
9) компенсації за лікування та медичне обслуговування за наявності документів, що підтверджують фактичні витрати;
10) доходи членів селянського господарства від реалізації сільськогосподарської продукції (перші 5 років з моменту реєстрації);
11) сума страхових платежів, що сплачуються добровільним страховим товариствам по страхуванню життя і здоров'я;
12) вартість форменого одягу та обмундирування;
13) суми матеріальної допомоги, що виплачуються фізичним особам за рахунок бюджетних джерел організаціями, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів, які не перевищують 3000 рублів на одну фізичну особа за податковий період.

Порядок обчислення.
Податкові ставки встановлені на кожного окремого працівника наростаючим підсумком з початку року.
Відрахування до ЄСП встановлені від мінімальної ставки (якщо дохід до 280 тисяч рублів на рік) і передбачають відрахування:
- в ПФ - 20%;
- до ФСС - 2,9%;
- в ФОМС - 3,1% (у тому числі: 2,0% - територіальний, 1,1% - федеральний фонд) .
ЄСП становить від доходів до 280 000 рублів 26%.
Якщо дохід від 280001 рубля до 600000 рублів - сплачується 56600 рублів + 7,9% від суми, що перевищує 280000 рублів.
Якщо дохід понад 600.001 руб. - Сплачується 81280 руб. + 2% з перевищує суми.
Наведені податкові ставки застосовують для всіх організацій і підприємств, зайнятих у виробництві, перепродажу, виконання послуг, крім сільськогосподарських і перераховують податок у федеральний бюджет.
Також застосовуються регресують ставки для обчислення податків, що у ФОМС і в ФСС (ст. 241 НК РФ)
Платники податків сплачують авансові платежі щомісяця не пізніше 15 числа наступного місяця у вигляді податкових повідомлень.
Якщо не представлені платіжні доручення на перерахування цього податку, то банк має право відмовити своєму клієнтові у видачі коштів на оплату праці.
Додатково до ФСС подаються відомості:
- про нарахований податок;
- про засоби, використаних на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності;
- про суми, спрямованих на санаторно-курортне обслуговування працівників та їхніх дітей;
- про витрати, які підлягають заліку.
У Пенсійний Фонд платники податків подають відомості про індивідуальному обліку державного пенсійного страхування.
Якщо фактичні доходи перевищили більш ніж на 50% авансові відрахування, то податковий орган протягом 5 днів виробляє перерахунок раніше поданих авансових платежів.

Якщо авансові платежі перевищили фактичне нарахування податків, то вони зараховуються в рахунок майбутніх податкових платежів або підлягають поверненню.
Запитання для самоконтролю.
1. Назвати об'єкти оподаткування для обчислення ЕСН.
2. Назвати додаткові доходи, що враховуються в якості матеріальної вигоди.
3. Перерахувати види грошових виплат, що не підлягають оподаткуванню при обчисленні ЕСН.
5. Назвати одержувачів відрахувань ЄСП і вказати податкові ставки цих відрахувань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.6.7. Єдиний соціальний податок (ЄСП) "
 1. Єдиний соціальний податок
  соціальний податок призначений для мобілізації коштів для реалізації права громадян на державне пенсійне і соціальне забезпечення (страхування) і медичну допомогу. Платниками податків податку визнаються: 1) особи, що виробляють виплати фізичним особам: - організації; - індивідуальні підприємці; - фізичні особи, які не визнані індивідуальними підприємцями;
 2. 8. Єдиний соціальний податок і страхові внески у позабюджетні фонди
  соціальний податок і страхові внески у позабюджетні
 3. Запитання для самоконтролю
  єдиний сільськогосподарський податок між різними рівнями бюджетної системи? 9. Яким чином розподіляється єдиний податок при спрощеній системі оподаткування між різними рівнями бюджетної системи? 10. Яким чином розподіляється єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності між різними рівнями бюджетної
 4. 19. Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок)
  єдиний сільськогосподарський податок) встановлюється главою 26.1 НК РФ і застосовується поряд із іншими режимами оподаткування, передбаченими законодавством РФ. Дана система не вимагає прийняття на рівні регіонів прийняття додаткових правових актів. Організації та індивідуальні підприємці мають право добровільно перейти на сплату єдиного сільськогосподарського податку (ЕСХН).
 5. Запитання для самоконтролю
  податок ". 2. Перерахуйте платників єдиного сільськогосподарського податку. 3. Назвіть об'єкти оподаткування єдиним сільськогосподарським податком. 4. Як визначається податкова база єдиного сільськогосподарського податку ? 5. У яких межах встановлюються ставки єдиного сільськогосподарського податку? 6. Який порядок обчислення та сплати єдиного сільськогосподарського податку? 7. Назвіть
 6. 75. Єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД) ДЛЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
  соціального податку (щодо виплат, вироблених фізичним особам у зв'язку з веденням підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком). Сплата індивідуальними підприємцями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати: - податку на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним
 7. Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012
  єдиний соціальний податок, податок на майно. Про те, як відбувається обчислення та сплата цих податків ми поговоримо на сторінках нашого навчального посібника. Окремий розділ книги присвячений спрощеній системі оподаткування, яку застосовує сьогодні більшість суб'єктів малого бізнесу. Нині податкове законодавство бурхливо змінюється: скасовуються одні податки і вводяться інші, а для
 8. Контрольні питання
  єдиний сільськогосподарський податок? Які причини внесення в порядок його обчислення і сплати принципових поправок? 2. Яким нормативним документом вводиться в дію зазначений податок? 3. Хто є платників єдиного сільськогосподарського податку? 4. Які види податків сплачують платники єдиного сільськогосподарського податку? Від сплати яких податків вони звільнені? 5. Чи всі
 9. 3.2. Види податків
  єдиний соціальний податок, податок на прибуток, державне мито, податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) і т.д. Регіональні податки встановлюються на регіональному рівні, затверджуються в РФ Законодавчими зборами і передбачені для всіх платників податків даного регіону. До них відносять: податок на майно підприємств , лісовий податок, податок на гральний бізнес, податок на поставлений дохід,
 10. 77. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ І СПЛАТИ ЄДИНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ (ЕСХН)
  єдиний сільськогосподарський податок - встановлюється НК РФ і застосовується поряд із іншими режимами оподаткування. Організації та індивідуальні підприємці, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, вправі добровільно перейти на сплату єдиного сільськогосподарського податку. ЕСХН передбачає: 1) для організацій - заміну сплати податку на прибуток організацій, податку на
 11. Єдиний соціальний податок
  соціального податку обчислюється і сплачується платниками податків: 1) окремо у федеральний бюджет і кожен фонд і визначається як відповідна відсоткова частка податкової бази, 2) у федеральний бюджет, з якого частина податку розподіляється між позабюджетними
 12. Види і групи податків
  соціальне страхування та на фонд заробітної плати і робочу силу (так звані соціальні податки); майнові податки, у тому числі податки на власність, включаючи землю й іншу нерухомість; податки на переклад прибутку і капіталу за рубіж і ін Вони стягуються з конкретної фізичної або юридичної особи, їх називають прямими податками. Другий вид - податки на товари та послуги: податок з
© 2014-2022  epi.cc.ua