Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

36.5. ДЕРЖАВА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Оскільки жодна теорія зростання не може бути визнана цілком задовільною, держава в особі уряду застосовує цілий ряд заходів, що сприяють якомога повнішої реалізації всіх факторів росту.
Основними з них залишаються інвестиції. Але ж накопичення капіталу неможливо без відмови від поточного споживання? без заощаджень. Тому першочергове завдання уряду полягає у виробленні такої політики (насамперед це стосується оподаткування), яка забезпечить необхідний рівень заощаджень.
Відомо, що прирощення капіталу відбувається як у приватному, так і в громадському секторах економіки. З одного боку, одним з основних інвесторів у проекти громадського сектору (дороги, лікарні та ін.) є сам уряд, який до того ж бере на себе значну частку витрат на освіту та перепідготовку кадрів.

З іншого боку, розмах державних витрат не повинен призводити до витіснення приватних інвестицій. Коли мова заходить про подібні альтернативах, рішення слід приймати на основі очікуваних переваг кожного варіанту. Приватні інвестиції можуть бути збільшені, якщо уряд забезпечить стійкість інвестиційного клімату і не буде штучно стримувати зростання. Це дозволить втілити всі науково-технічні відкриття і винаходи в конкретних капітальних благах.
Роль методів стимулювання пропозиції на мікроекономічному рівні, звичайно, не слід применшувати. І все ж основні періоди помітного економічного зростання історично слідували за великими проривами в області технології з подальшим практичним використанням наукових і конструкторських розробок. Літаки, комп'ютери, антибіотики та інші ліки, виведення нових сортів корисних рослин, селекція тварин, пестициди? ось лише деякі з численних плодів довгострокового розвитку науки і техніки.
В економічно розвинених країнах приблизно половина науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) фінансується приватними фірмами; інша половина (особливо розробки військово-промислового комплексу) здійснюється в інститутах, що фінансуються державою.
Нарешті, уряд покликане сприяти реалізації плодів НДДКР на практиці, а також доведення результатів досліджень і розробок до рівня комерційного продукту.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 36.5. ДЕРЖАВА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ "
 1. Основні поняття
  зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект «розоряє зростання» - Теорема Рибчинського - Ефект деіндустріалізації - «Голландська
 2. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  держави і політика економічного
 3. 2 РОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ Диаграмм »показуючи-ет середній зріст реального
  держави Європи , Канаду, Японію, США та Австралію. Зверніть увагу на його підйом 1950-1960-х рр.. і спад в подальші-щие-десятиліття. Ісгвтж: Robert, Jv Barro and Xavier Saja-1-Martin, ^ Economic Growth *, New York, McGraw-Hill, 1995. Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Висновок: значення довгострокового економічного зростання У цьому розділі ми розглянули
 4. ГЛАВА 36. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  держава у забезпеченні прискореного економічного зростання? 7. У якому співвідношенні перебувають економічне зростання і якість життя? Що важливіше? побудувати новий завод чи дихати чистим повітрям? 8. Яка політика економічного зростання в
 5. Глава 17. Економічний ріст і розвиток
  економічна категорія, що є показником не тільки абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва, а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби, підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою, економічною ефективністю і
 6. Глава 17. Економічний ріст і розвиток
  економічна категорія, що є показником не тільки абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва, а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби, підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою, економічною ефективністю і
 7. Глава 6 ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  держав на розвинені (США, Японія, Франція) , що розвиваються (Бразилія, Індія), слаборозвинені (центральноафрікан-ські держави, такі як Конго) і країни з перехідною економікою, до яких донедавна ставилися Росія і республіки колишнього СРСР, а також деякі азіатські держави, що існували раніше в умовах планової економіки (В'єтнам, Монголія). Таким чином, економічне
 8. АРГУМЕНТИ ЗА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  економічне зростання дозволяє одночасно і відносно безболісно вирішувати найширше коло проблем, від зміцнення обороноздатності до успішної війни з бідністю; - економічний зростання та екологічні проблеми безпосередньо не пов'язані: проблеми породжуються недоліками в ціноутворенні, т.к. природа розглядається бізнесом в якості «комори» безкоштовних ресурсів; - економічний
 9. Підрозділ IV. 1. Макроекономічне зростання і прогрес
  держави. Важливо зауважити, що розширене відтворення матеріальних благ здійснюється не заради самого виробництва. Воно ведеться заради покращення життя людей, створення сприятливих умов для відтворення населення. Причому зростання економіки є не тільки істотною умовою відтворення людей. Він сам залежить від такого відтворення. Адже мова йде про розвиток людського
 10. 13.2. Зростання населення та економічне зростання
  економічному зростанні. Ці ідеї зазвичай пов'язані з населенням окремих країн і регіонів, а в останні десятиліття - з світовим населенням. Це дає імпульс економістам аналізувати зв'язок між зростанням населення і економічним
 11. 43. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  держави, схильність населення до заощадження), стимулюють економічне зростання, - пропозиції. Економічне зростання в країні залежить від наявності, кількості та якості власних природних ресурсів (землі, корисних копалин, клімату та ін.), працездатного населення, наявності капіталу, рівня технології або можливості придбати бракуючі чинники виробництва; - розподілу. Це
 12. Запитання для самоперевірки
  економічну рівновагу (ідеальне і реальне), чим воно відрізняється від приватного рівноваги? 2. Розмежуйте фактори, підвищують або знижують сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж)
 13. Запитання для самоперевірки
  економічну рівновагу (ідеальне і реальне), чим воно відрізняється від приватного рівноваги? 2. Розмежуйте фактори, підвищують або знижують сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж)
 14. 14.3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
  економічний аналіз виходить з того, що в міру збільшення маси використовуваного капіталу норма прибутку знижується і її стійке зростання можливий тільки за рахунок впровадження нових технологій (Солоу). Він призводить до зміни технологічних систем, а зрушення в них викликають підвищення сукупної продуктивності. Це виражається формулою Y=AF (KL), де А - технологічний рівень
 15. Проблемні питання
  держави? 5. Чи вважаєте ви державний сектор економіки ефективним? Чи повинен зростати державний сектор в ринковій економіці? 6. Чи бере участь держава в кругообігу доходів і витрат у змішаній економіці? Якщо «так», то графічно покажіть місце і роль держави в даній моделі. 7. Чи відчували ви на собі економічну роль уряду? 8. Економічне зростання, стабільний
 16. 34. Економіка країни в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період (1941-1985 рр..)
  Держави робітників і селян викликали неприязнь держав, що прагнуть до нового переділу світу. Вони бачили в нашої країни не тільки противника їх домагань на нові території, а й багатий об'єкт для цих
 17. Багато держав, включаючи США, імпорт-руют велику кількість товарів і послуг.
  Держави, включаючи США, імпорт-руют велику кількість товарів і послуг. Однак у цій главі стверджується, що країна може домогтися підвищення рівня життя насе-лення тільки при збільшенні виробництва то-варів і послуг. Як узгоджуються ці два факти? Складіть список капітальних витрат, необ-хідних для створення наступних товарів і послуг: а. автомобіль б. отримання вищої
 18. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  державою. У результаті цього формується її стійкість і стабільність при розвитку високих параметрів економічного зростання. Основний показник економічного зростання полягає в його збалансованості і стійкості. Ця можливість національної економіки переходити на якісно інший рівень свого функціонування при мінімальних втратах в рівні життя населення, обсягах виробництва. Для
 19. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  держави. 16. Державне регулювання економіки та його межі. 17. Державне підприємництво. 18. Державне програмування економіки. 19. Державний сектор і його роль у національній економіці. 20. Стабілізаційна політика держави. 21. Ринок благ і його структура. 22. Грошовий ринок та його регулювання. 23. Грошовий обіг і його структура.
 20. Питання для самоперевірки
  зростання цін може обганяти зростання грошової маси? 7. За рахунок яких механізмів і структур може встановитися збалансований-ність в країні, якщо є надлишкова грошова маса? 8. Як відрізнити помірну інфляцію від гіперінфляції? 9. Що чому передує при розгортанні інфляційних процесів: зростання грошової маси зростанню цін або зростання цін зростанню грошової маси? 10. Чи існує в Росії
© 2014-2022  epi.cc.ua