Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

2.7.2. Планомірне і планове співробітництво


Планомірне співпраця виникає частково в натуральному господарстві і все більше розвивається в ринковій економіці. Планомірність (і тим більше плановість), як свідома організація спільної діяльності, передбачає існування лідера, який забезпечує таке узгодження праці відособлених виробників.
Від якості діяльності цього лідера залежить успішність планомірності праці людей. У зв'язку з цим і необхідно розглянути особливу функцію лідерів у планомірному співпрацю в умовах натуральної та ринкової економіки. У ХХ столітті головною фігурою серед лідерів стають менеджери.
Поставимо питання «хто такий менеджер?», Щоб на його основі системно пояснити роль лідерів суспільства, і, насамперед в економіці.
2.7.3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.7.2. Планомірне і планове співробітництво "
 1. 2.6. Планомірно і планових
  У західній економічній науці немає цих понять. У радянській економічній науці вони були головними, але їх не розрізняли (слова вважали синонімами, насправді вони пароніми). І зараз їх немає в панівної парадигмі економічної науки. У той же час дані феномени економічної практики відомі з давнини, різноманітні, і їх значення сьогодні зростає. Економіка представляє систему форм
 2. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  Причини виникнення та існування монополій. Форми монополії і наслідки монополізації економіки Причини виникнення та існування - монополій. Ринок і ринкова економіка мають як позитивні, так і негативні сторони. До числа негативних відноситься породження ринком монополій і монополістичних тенденцій в економічній системі. Окремі форми і ознаки прояву монополізму
 3. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  Причини виникнення ринково-регульованої системи. Неспроможність ринкового регулювання в сучасних умовах і основні функції держави Причини виникнення ринково-регульованої системи. Як вже зазначалося, з моменту свого народження капіталістичний спосіб виробництва грунтувався на ручній праці і найбільш адекватної суспільної формою його розвитку була індивідуальна
 4. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  Структура механізму регулювання. Основні методи державного економічного регулювання економіки У XX в. у встановленні рівноваги національного ринку активну участь бере держава, що виконує важливі соціально-економічні функції, використовуючи комплекс економічних і адміністративних важелів. Структура механізму регулювання. Основними елементами механізму регулювання
 5. Б. Р И Н О Ч Н А Я Е К О Н О М І К А
  Предриночная (натуральна) економіка - історично перша і сьогодні базова форма економіки. Вона являє систему багатьох форм спільного способу життя. Основні її форми можна коротко показати таким чином: Громада? взаємодопомога? дарування? мена (дарча)? ринок (Підношення? поділитися? подарувати? поміняти? продати) Громада - історично вихідний образ життя
 6. 2.6.1. Сутність планомірності
  Розвиток змісту активності живих істот підпорядковується багатьом закономірностям. З них виділимо головні: цефализация? раціоналізація? інтелектуалізація. Біологічний закон цефалізаціі відображає зростаюче значення нервової системи, що детермінує поведінку живих істот. Цефалізація проявляється в раціоналізації? зростанні розумного початку в житті людей. Раціоналізація
 7. 2.6.2. Форми планомірності. Планомірний ринок
  Планомірність виникла разом із суспільством і постійно розвивалася в міру усуспільнення праці. Планомірність виникла у своїх початкових формах, зберігаються до теперішнього часу. Водночас виникли й більш складні форми планомірності, які стали визначальними, наприклад, кооперація праці? «Множення сил, що виникає з одночасного і планомірного співробітництва багатьох»
 8. 2.6.3. Плановий ринок
  Сходинки розвитку ринку? основа для розуміння його вищої форми. Уявімо їх таким чином: мена? обмін? комерція? збут. Обмін? ринкова форма міни, в найпростішому вигляді являє безпосередній, натуральний обмін між виробником і споживачем товару. Комерція забезпечує централізований ринок за допомогою діяльності торгових посередників. В
 9. 2.6.4. Безпосередньо суспільне виробництво
  Планомірність виявилася в цілому незрозумілою наукою. Обмеженість мислення, схиляння перед Гегелем (насамперед, його законом "заперечення заперечення") винні в нерозумінні самої суті планомірності. У результаті тривалий час йшла полеміка про співвідношення ринку і плану. Питання ставилося зазвичай «або? або ». Насправді план і ринок не антиподи в сучасному світі. Вже сьогодні є
 10. 2.8 ПЛАНУВАННЯ
  Менеджмент - система багатьох функцій. Менеджери виконують різні функції в процесі своєї праці: облік, контроль, аналіз і т.п. Чим вище рівень системи управління економікою, тим більше ці функції менеджменту відокремлюються один від одного і виконуються професіоналами. Планування? найважливіша функція менеджменту. Фундаментальною підставою проблеми планування може бути наступне положення І.
© 2014-2022  epi.cc.ua