Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

2.6.7. Правові наслідки порушення Конвенції МДП

яке порушення положень Конвенції МДП спричинить застосування до винного в країні, в якій порушення було вчинено, передбачених законодавством цієї країни санкцій. У тих випадках, коли неможливо встановити, на якій території сталося порушення, вважається, що воно сталося на території тієї країни, де воно було виявлено.
Кожна з держав - учасниць Конвенції МДП має право тимчасово або остаточно позбавляти права користування постановами Конвенції МДП всяке особа, винна у серйозному порушенні митних законів або правил, застосовуваних при міжнародному перевезенні вантажів. Про таке позбавлення права негайно повідомляється митному органу держави-учасниці, на території якої ця особа перебуває або має постійне місцеперебування, а також гарантійному (им) об'єднанню (ям) у країні, у якій вчинено порушення.

У тих випадках, коли операції МДП визнано в інших відношеннях правильно виконаними, держави-учасники не звертають уваги на незначні розбіжності, що стосуються дотримання передбачених термінів або маршрутів. Точно такі ж розбіжності між відомостями, наведеними у вантажному маніфесті книжки МДП, і вмістом дорожнього транспортного засобу, состава транспортних засобів або контейнера не розглядаються як порушення Конвенції МДП власником книжки МДП, якщо наведено задовільняє компетентні органи, доказ того, що ці розбіжності не є наслідком помилок , допущених навмисно або через недбайливість при вантаженні або відправленні вантажу або при складанні вказаного маніфесту.
Митні органи країни відправлення і країни призначення не повинні вважати власника книжки МДП відповідальним за розбіжності, які можуть бути встановлені в цих країнах, якщо ці розбіжності стосуються відповідно до митних режимів, що застосовувалися до або після операції МДП і до яких власник зазначеної книжки не мав жодного відношення.

Якщо митні органи визнають достатніми докази того, що вантаж, зазначений у маніфесті книжки МДП, загинув або безповоротно втрачений в результаті дорожньо-транспортної пригоди або при обставинах, викликаних нездоланною силою, або що недостача є результатом причин , властивих вантажу, то вони звільняють від сплати звичайно належних мита і зборів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.6.7. Правові наслідки порушення Конвенції МДП "
 1. РЕЗЮМЕ
  Рухливість населення і трудових ресурсів - одна з важливих особливостей сучасних МЕВ. Країни - експортери та країни - імпортери трудових ресурсів, міжнародні організації з міграції вдосконалюють законодавство, механізм регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП)
 2. 2.2. Дорожня перевезення вантажів
  Базовим міжнародно-правовим актом у сфері автомобільної (дорожньої) перевезення є Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, підписана в Женеві 19 травня 1956 (КДПВ). Російська Федерація бере участь в даній Конвенції у порядку правонаступництва СРСР. Також учасниками КДПВ є: Австрія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Угорщина,
 3. 1. Зовнішньоторговельну операцію КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  . Як зазначено в попередньому розділі, зовнішньоекономічні операції в умовах ринку - це комерційні відносини з тих чи інших питань між сторонами, які є суб'єктами з різним громадянством. Під зовнішньоторговельними угодами купівлі-продажу розуміються дії громадян і юридичних осіб різних країн, направ-лені на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків при
 4. Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ
  МСЕ заснований в 1865 р. і має свою штаб-квартиру в Женеві. У 1947 р. йому надано статус спеціалізованої установи ООН. Союз діє на основі Міжнародної конвенції електрозв'язку, виступаючої правовою основою діяльності спілки. Головне завдання союзу - організація ефективного міжнародного співробітництва в області всіх видів електрозв'язку, включаючи радіо і
 5. ЛІТЕРАТУРА
  1. Віденська Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Коментар. М., Юридична література,
 6. Правове регулювання
  Всяка ринкова система, незалежно від моделі, "організовується" і "коригується" дією правових норм, які мають двояку значимість: 1) встановлюють єдині правила поведінки для всіх суб'єктів рин-ка, 2) охороняють індивідуалізовані економічні інтереси суб'єктів ринку - захищають "правих", карають винних за порушення правових норм. Представлений в 4, 5 главах аналіз
 7. 87. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  Адміністративна відповідальність завжди носить публічно-правовий характер, що зумовлено суспільно значимою, публічно-правовою природою податкових правовідносин. Суми штрафних санкцій, що стягуються з осіб за порушення ними вимог податкового законодавства і які визначаються НК, виходять за рамки податкового боргу як такого. Цим вони відрізняються від недоїмок і податкової пені і по суті
 8. 6.4. Відповідальність вантажовідправника
  Відповідно до ст. 22 Конвенції вантажовідправник несе відповідальність за збиток, понесений оператором змішаного перевезення, якщо така шкода була заподіяна з вини чи недбалості вантажовідправника або його службовців чи агентів, коли такі службовці або агенти діяли в межах їх службових обов'язків. Службовець або агент вантажовідправника несе відповідальність за таку шкоду, якщо цей збиток
 9. 89. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКТІВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Відповідно до ФЗ «Про валютне регулювання та валютний контроль» особи, які порушили положення актів валютного законодавства РФ, несуть відповідальність відповідно до законодавства РФ. Цивільно-правова відповідальність полягає у недійсності угод, укладених з порушенням положень актів валютного законодавства РФ (ст. 168 ГК РФ), і застосування наслідків
 10. ЛІТЕРАТУРА
  1. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник, с. 81. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. М., "Російська газета", 1994р., Жовтень. 3. Зовнішньоекономічний бюлетень, 1996, N 2. 4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Док / CONF, 97/18.An. 1. 5. Інкотермс. Див Збірник матеріалів з підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, Вип. 1, М.,
 11. § 14.4. Види податкових правопорушень
  1. Порушення податкового законодавства тим чи іншим чином пов'язані з правильним обчисленням, повним і своєчасним внесенням податків у бюджет і позабюджетні фонди. Основною їх вид становлять порушення щодо незаконного ухилення від сплати податків. Однак це не єдиний вид порушень у податковій сфері. Залежно від спрямованості протиправних дій прийнято виділяти такі їх
 12. Регулювання міжнародної міграції
  Процес міжнародної міграції робочої сили та населення регулюється національним законодавством різних країн і міжнародними правовими актами. У законодавстві знаходять відображення дві тенденції: одна - до відкритої економіки і відповідно до вільного переміщення трудових ресурсів і населення; інша - до протекціонізму і обмеженням в галузі міжнародної міграції. У кожній країні
 13. Запитання для самоперевірки
  1. У чому сутність і головні причини міжнародної міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції
 14. 10.5 Основні порушення роботодавцями ТК РФ
  У сучасних умовах керівники багатьох підприємств, особливо малих, різних організаційно-правових форм господарювання суттєво і свідомо порушують основні положення Трудового кодексу РФ і при цьому не несуть ніякої відповідальності. Така ситуація стала можливою тільки з причини безконтрольності з боку держа-ви за дотриманням Трудового кодексу РФ. Другою важливою
 15. 6.1. Загальна характеристика
  Міжнародна змішана перевезення являє собою перевезення вантажів щонайменше двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного перевезення з місця в одній країні, де вантажі надходять у відання оператора змішаного перевезення, до обумовленого місця доставки в іншій країні. Операції з вивезення та доставки вантажів, здійснювані на виконання договору перевезення тільки одним
 16. 2.6.4. Допущення дорожніх транспортних засобів
  (контейнерів) для перевезень товарів під митними печатками і пломбами Дорожні транспортні засоби та контейнери повинні відповідати технічним вимогам Конвенції МДП. Дорожні транспортні засоби повинні супроводжуватися свідченням про допущення, а контейнери повинні мати табличку про допущення. Російські дорожні транспортні засоби та контейнери повинні бути допущені для перевезень
 17. Питання 1. Економічні умови запровадження податкової системи Росії в 1992 р.
  Становлення введеної з 1992 року принципово нової для Росії податкової системи проходило в жорстких умовах політичних, економічних і структурних перетворень за відсутності наступності в галузі податкового права. За роки функціонування податкової системи було внесено значну кількість різних змін до податкового законодавства з метою його приведення у відповідність із
 18. 2. Міжнародно-правові основи трудової міграції між
  Враховуючи, що уряд кожної країни суверенно у своєму праві визначати напрямки та цілі міграційної політики, при розробці комплексу заходів, що регулюють процеси зовнішньої трудової міграції, визнано доцільним і необхідною умовою дотримуватися певних правових норм і стандартів, закріплених у документах міжнародних організацій. Ратифікуючи міжнародні конвенції,
 19. Про шляхи вирішення екологічних пробле
  Ефективність цього підходу наочно підтвердила Конференція ООН в Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку. Підводячи підсумки роботи, генеральний секретар Моріс Стронг підкреслив безпрецедентний масштаб і значимість цієї події. Світ після конференції повинен стати іншим, іншими повинні стати дипломатія і система міжнародних відносин. Ми виживемо тільки всі разом, в іншому разі не
© 2014-2022  epi.cc.ua