Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

25.1. Поняття, види і причини банкрутства

Зовнішні та внутрішні причини банкрутства.
Банкрутство (фінансовий крах, руйнування) - це підтверджена документально нездатність суб'єкта господарювання платити за своїми борговими зобов'язаннями і фінансувати поточну основну діяльність через відсутність коштів.
Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів платежів. Після закінчення цього терміну кредитори одержують право на звернення до арбітражного суду про визнання підприємства-боржника банкрутом.
Банкрутство зумовлено самою сутністю ринкових відносин, які пов'язані з невизначеністю досягнення кінцевих результатів і ризиком втрат.
Неспроможність суб'єкта господарювання може бути:
"нещасної", не з власної вини, а внаслідок непередбачених обставин (стихійні лиха, військові дії, політична нестабільність суспільства, криза в країні, загальний спад виробництва, банкрутство боржників та інші зовнішні фактори);
"помилковою" (корисливої) в результаті навмисного приховування власного майна з метою уникнення сплати боргів кредиторам;
"необережної" внаслідок неефективної роботи, здійснення ризикованих операцій.
У першому випадку держава повинна надавати допомогу підприємствам щодо виходу з кризової ситуації. Зловмисне банкрутство кримінально карається. Найбільш поширеним є третій вид банкрутства.
"Необережне" банкрутство настає, як правило, поступово. Для того щоб вчасно розпізнати і запобігти його, необхідно систематично проводити аналіз фінансового стану, який дозволить виявити його "больові" точки і прийняти конкретні заходи з оздоровлення економіки підприємства.

Передумови банкрутства різноманітні - це результат взаємодії численних факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Їх можна класифікувати таким чином.
Зовнішні фактори.
1. Економічні: кризовий стан економіки країни, загальний спад виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання цін на ресурси, зміна кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і банкрутство партнерів. Однією з причин неспроможності суб'єктів господарювання може бути неправильна фіскальна політика держави. Високий рівень оподаткування може виявитися непосильним для підприємства.
2. Політичні: політична нестабільність суспільства, зовнішньоекономічна політика держави, розрив економічних зв'язків, втрата ринків збуту, зміна умов експорту та імпорту, недосконалість законодавства в галузі господарського права, антимонопольної політики, підприємницької діяльності та інших проявів регулюючої функції держави.
3. Посилення міжнародної конкуренції у зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу.
4. Демографічні: чисельність, склад народонаселення, рівень добробуту народу, культурний уклад суспільства, що визначають розмір і структуру потреб і платоспроможний попит населення на ті чи інші види товарів і послуг.
Внутрішні чинники.
1.Дефіціт власного оборотного капіталу як наслідок неефективної виробничо-комерційної діяльності або неефективної інвестиційної політики.
2. Низький рівень техніки, технології та організації виробництва.
3.Сніженіе ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, його виробничої потужності і як наслідок високий рівень собівартості, збитки, "проїдання" власного капіталу.

4.Створення наднормативних залишків незавершеного будівництва, незавершеного виробництва, виробничих запасів, готової продукції, у зв'язку з чим відбувається затоварення, сповільнюється оборотність капіталу і утворюється його дефіцит. Це змушує підприємство залазити в борги і може бути причиною його банкрутства.
5. Погана клієнтура підприємства, яка сплачує з запізненням або не платить зовсім з причини банкрутства, що змушує підприємство самому залазити в борги. Так зароджується ланцюгове банкрутство.
6. Відсутність збуту через низького рівня організації маркетингової діяльності з вивчення ринків збуту продукції , формуванню портфеля замовлень, підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції, вироблення цінової політики.
7. Залучення позикових коштів в оборот підприємства на невигідних умовах, що веде до збільшення фінансових витрат, зниження рентабельності господарської діяльності і здатності до самофинансированию.
8. Швидке і неконтрольоване розширення господарської діяльності, в результаті чого запаси, витрати і дебіторська заборгованість зростають швидше обсягу продажів. Звідси з'являється потреба в залученні короткострокових позикових коштів, які можуть перевищити чисті поточні активи (власний оборотний капітал). У результаті підприємство потрапляє під контроль банків та інших кредиторів і може піддатися загрозу банкрутства.
Банкрутство є, як правило, наслідком спільної дії внутрішніх і зовнішніх факторів. У розвинених країнах з ринковою економікою , стійкої економічної та політичної системою розорення суб'єктів господарювання на 1/3 пов'язано із зовнішніми факторами і на 2/3 - з внутрішніми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "25.1. Поняття, види і причини банкрутства"
 1. неабиякі пристрасті
  Судити про економіку якої країни з банкрутств - все одно що виводити висновок про здоров'я мешканців міста по моргу міської лікарні. І все-таки як укладення патологоанатомів важливо і для терапевтів, і для хірургів, так вивчення банкрутств дозволяє економісту багато чого зрозуміти про здорову частину економіки. Сенс банкрутства - це передусім захист кредиторів від невиконання їх
 2. Чи варто очікувати хвилі злиттів і поглинань, банкрутств на регіональному рівні під тиском кризи?
  Поглинання, ймовірно, почнуться вже в поточному році. повальне банкрутств може не відбутися, але ситуація залишається на грані. Великі банки будуть виживати за рахунок менших банків. У 2009 році банківський сектор Росії опиниться в дуже важкому становищі. Ті, хто розраховує на виправлення ситуації у банків помиляються. Великим банкам влада допомагатиме, інші стануть поглинатися і
 3. Урок № 19. У ринковій економіці банкрутства необхідні
  В кінці лютого 2009 року Олег Дерипаска , ще за рік до цього - найбагатша людина в Росії, а в цей момент - володар найбільших корпоративних боргів, запропонував поміняти російський закон про банкрутство. Ідея Дерипаски полягала в тому, що закон повинен захищати менеджерів від кредиторів в період реструктуризації. Президент Медведєв побічно підтримав Дерипаску: мовляв, закон про банкрутство
 4. 46 БАНКРУТСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ПРОЦЕС
  Банкрутство - визнана арбітражним судом нездатність боржника задовольнити в повному обсязі запити кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) реалізувати обов'язок по сплаті податків, зборів та інших неодмінних платежів до бюджету належного рівня (федеральний, бюджет суб'єкта РФ, місцевий бюджет) і в позабюджетні фонди в порядку і на умовах, визначених федеральним законодавством.
 5. Питання для самоперевірки
  1. Які основні види рахунків СНС ви знаєте? 2. Які елементи включає ВНП, який визначається за методом витрат? 3. Що таке неринкові види послуг? 4. Що таке резидентная інституційна одиниця? 5. Назвіть причини, за якими показник ВНП не завжди точно характери-зует добробут нації. 6. Які причини циклічності розвитку економіки ви знаєте? 7. Якими явищами
 6. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  Економічне зростання: поняття, показники, типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі »Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 7. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007

 8. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП . Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
 9. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  Споживчий вибір і бюджетне стримування. Умова рівноваги споживача згідно кардіналістіческой теорії. Бюджетна лінія. Крива байдужості споживача. Карта кривих байдужості. Умова рівноваги споживача згідно ордіналістіческой теорії. Попит: поняття і чинники, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і
 10. 1.2.1. Виробництво і потреби: поняття потреб і їх види, поняття виробництва і його цілі.
  Потреба - стан незадоволеності людини (людей) умовами життєдіяльності . Потреби людини різноманітні, звідси, різноманітні і їх класифікації. Залежно від сфери життєдіяльності, де формуються потреби, можна виділити наступні види: - матеріальні (фізіологічні); - соціальні; - духовні. Первинними і вхідними в
 11. Приклад 13. Про значення відмінностей у швидкості технологічного часу
  Одним з несподіваних наслідків співіснування відносно швидко удосконалюються інформаційних і більш «повільних» традиційних технологій представляється досить істотне зростання значення фактора так званого «технологічного часу». Так, ще до краху «нової» економіки навесні 2000 року звертало на себе увагу відносно велика кількістю банкрутств комп'ютерних фірм в
© 2014-2022  epi.cc.ua