Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

22.1. Економічна думка Стародавнього Сходу

Історія розвитку економічної думки бере початок з тих часів, коли люди вперше задумалися над цілями своєї господарської діяльності, способами і засобами добування благ, їх розподілом і обміном між собою. Письмові пам'ятники перших цивілізацій дають нам можливість достовірно дізнатися про економічні поглядах наших предків. Для більшості пам'яток Стародавнього Сходу характерна проста фіксація подій господарського життя. Це перепису населення, земельні кадастри, документи господарської звітності, юридичні акти, що оформляли майнові відносини (покупку худоби, наймання працівників і т.д.). Характерною рисою древневосточной літератури був її державно-нормативний характер. Найчастіше оповідання велося від імені царів, фараонів, великих чиновників. Тому дійсність в письмових джерелах зображувалася з позицій цих високопоставлених осіб і відображала проблеми, пов'язані з організацією державного господарства і управлінням ним. Такі «Гуань-цзи» - зведений пам'ятник старокитайської наукової думки, що об'єднав 564 трактату, створених у VII-IV ст. до н.е., «Артхашас-тра» - давньоіндійський трактат про науку і державі (кінець IV в. до н.е. - I в. н.е.), «Звід законів вавілонського царя Хаммурапі» (близько 1760 до н.е.).
Трактат «Гуань-цзи» займає особливе місце в історії суспільної думки Китаю. На початку IV ст. до н.е. вчені китайської академії написали понад 500 творів, які були об'єднані загальною назвою «Гуань-цзи». У дійшли до нас творах розглядалася проблема захисту господарства від ринкової стихії. Перед державою ставилися завдання регулювання цін по всій країні, дотримання принципу «врівноваження
господарства». Правитель повинен був управляти коштами споживання своїх підданих, тримаючи у себе те, що у народу було в надлишку, і пускаючи в обіг те, в чому люди відчували нестачу.
Автори трактату відкрили протилежний рух ціни товарів і грошей і пропонували для стабілізації господарства застосовувати нормовану емісію грошових знаків.
Знаменитий трактат «Артхашастра» є основним джерелом для вивчення господарства, соціального життя та економічної думки Стародавньої Індії. Трактат складається з 15 книг, в яких даються приписи щодо способу життя царя, керівників державних відомств, розглядаються методи ведення зовнішньої політики, організації армії, діяльності судів і т.п. Як випливає з назви, трактат присвячений арт-хе - матеріальній вигоді, яку повинна принести державі царська влада. Для царя АРТХА є придбання земель, населених людьми. Захоплення територій призводить до поповнення скарбниці. Казна дозволяє утримувати значне військо, спираючись на яке цар продовжує завойовницьку політику, поки не стане «володарем світу». Приписи трактату містять конкретні рекомендації для поповнення царської скарбниці. Серед них: введення численних податків, у тому числі за торгівлю алкогольними напоями, страта злочинців з конфіскацією майна, збір грошей з довірливих паломників за демонстрацію чудес в храмах. Предметом особливої турботи держави була боротьба з казнокрадством. У трактаті з жалем говориться, що легше вгадати політ птахів, ніж виверти хитромудрих чиновників. Тому рекомендувалося частіше міняти чиновників, щоб вони не освоїли способів зловживання своїм становищем.
Пам'ятником соціально-економічних відносин Вавилонії є закони царя Хаммурапі, в яких давалися конкретні рекомендації щодо зміцнення економічної влади держави. У числі найважливіших з них - захист власності громадян Вавилона, в першу чергу державних службовців та воїнів. Ряд законів спрямований проти свавілля лихварів: чітко визначалася ставка відсотка в грошовій і натуральній формах, у разі неврожаю давався дозвіл на продовження терміну погашення боргу, термін боргового рабства був обмежений трьома роками, за погане поводження з боржниками було передбачено покарання лихварів.
Закони Хаммурапі були складені з урахуванням трьох категорій населення: повноправних вільних громадян, неповноправних вільних і рабів. За один і той же проступок для цих категорій були встановлені різні заходи покарання: найменші - для вільних, найбільші - для рабів. Велика увага в законах приділялася регулюванню відносин найму. У той же час автори не проводили відмінностей між наймом людей і найманням майна.
В центрі уваги давньоєгипетської літератури перебували питання управління. Серед них особливе місце займали «Повчання» - твори, в яких відбивалися питання державного управління на різних його рівнях. У «Повчаннях гераклеопольского царя своєму синові Мері-кара» особлива увага приділялася зміцненню чиновницького апарату. У «Повчаннях Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Пиопи» славилась кар'єра писаря. У численних шкільних повчаннях також говорилося про привілеї писаря і давалися рекомендації, як слід розмовляти з начальством, з підлеглими, як вести себе на службі і в домашній обстановці. З літературних джерел ми дізнаємося про найвищу централізації управління в Стародавньому Єгипті, де головним було не так поділ на цивільні і військові чини, скільки наближення до центральної влади.
У творах Стародавнього Сходу проблеми економіки в цілому не стали предметом наукового аналізу. Вони, як правило, вдягалися в релігійну форму і були підпорядковані вирішенню соціальних та політичних завдань. У той же час в них знайшли відображення практичні пізнання в галузі ведення господарства, було дано загальні рекомендації з управління державою, контролю за економічною діяльністю громадян.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22.1. Економічна думка Стародавнього Сходу "
 1. 2. ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА античних і середньовічних
  думка як одна з форм уявлень про процеси суспільного розвитку. Виникнення терміну «економіка». Економічна думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економічні погляди Аристотеля. Вчення про багатство в натуральній формі і в грошовій формі - «хрематистике». Давньоримські мислителі про раціональне веденні господарства. Економічна думка середньовіччя. Фома Аквінський про багатство і
 2. № 224. Як гідрорежим землеробства впливає на характер цивілізації в Стародавньому Сході
  . У країнах Стародавнього Сходу режим землеробства повністю залежав від гідрорежиму. Тому головною умовою виробництва с / г культур, а отже самого існування людей, було штучне регулювання режиму річок за допомогою дамб і каналів для обводнення виключно родючого грунту. При жаркому кліматі це забезпечувало високі врожаї злаків, овочів і
 3. Запитання для повторення
  економічні умови, що підготували перехід до рабовласницького спо-собу виробництва, 2. Назвіть загальні закономірності економічного розвитку країн Стародавнього Сходу? 3. У чому суть давньоєгипетської системи освоєння сільськогосподарських угідь? 4. Охарактеризуйте господарство Стародавньої Греції після об'єднання полісів? 5. Охарактеризуйте господарство Стародавнього Риму в період його розквіту? 6.
 4. 1. Зародження та особливості розвитку економічної думки Стародавнього Сходу
  економічної думки цивілізацій Стародавнього Сходу є Стародавній Єгипет, Вавилон, Стародавній Китай і Давня Індія. ВДревнем Єгипті людство мало в своєму розпорядженні двома найбільш ранніми пам'ятками економічної думки: 1) «Повчання гераклеопольского царя своєму синові» XXII в. до н.е. , В якому наводяться «правила» державного управління і керівництва господарством; 2) «Вислів Ипусера» XVIII в.
 5. Тренувальні завдання
  економічних моделей характерні для Стародавньої Греції? Коротко охарактеризуйте кожну з них. 4. Назвіть причини Великої колонізації, розпочатої
 6. Економіка країн Стародавнього Сходу
  давньосхідних держав, що виникли в IV тис. до н. е.. в Месопотамії, Єгипті, Китаї дозволяє нам вивчити найважливіший етап у розвитку людства - розпад родового ладу, виникнення класів і древніх рабовласницьких суспільств, створення держав, початок цивілізацій і економіки, як організованої сфери діяльності людини. Відділення скотарства від землеробства, розвиток сільського
 7. Генезис економічної науки
  економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. До н.е.) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. До н.е.), вказувалося на
 8. Економічний розвиток античних держав
  На відміну від країн Сходу держави на півдні Європи сформувалися пізніше - наприкінці II тисячоліття до н.е. Освіта рабовласницької економіки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі почалося зі створення військової організації для відтворення, оскільки даний тип господарства грунтувався на продуктивній праці рабів-іноземців. Основними джерелами поповнення рядів рабів були військовополонені і
 9. 6. Особливості господарської еволюції Стародавньої Індії
  древніх держав, що виникли на планеті, особливе місце займає індійська цивілізація, що зробила величезний вплив на розвиток економіки і культури всієї Південно-Східної
 10. Додаткова література
  економічна система. - М., 1990. Малькова Т.Н. Стародавня бухгалтерія: якою вона була. - М., 1995. Массон В.В. Економіка і соціальний лад древніх товариств. - М., 1976. Мілов В. Природно-кліматичні умови та особливості россий-ського історичного процесу / / Зап. історії. 1992. № 4-5. Перепьолкін Ю.А. Господарство староегіпетского вельмож. - М.,
 11. Банківська система та її структура
  економічним агентам, тобто видають кредити. Таким чином, банки - це посередники в кредиті, тому банківська система є частиною кредитної системи. Кредитна система складається з банківських і небанківських (спеціалізованих) кредитних установ. До небанківських кредитних установ належать фонди (інвестиційні, пенсійні тощо), страхові компанії, позиково-ощадні асоціації,
 12. Рівні економічного розвитку Сходу і Заходу
  економічні системи розвивалися поступально в рамках тривалих спіральних циклів. Це проявлялося в удосконаленні технологій, у використанні нових ідей. Збережені до наших днів залишки гігантських державних і культових споруд свідчать про високий рівень будівництва та будівельної техніки. З них виділяються «сім чудес світу», в числі яких своєю грандіозністю і
 13. Рекомендована література
  економічної думки. М., 1968. Гол. 8 (4, 5). Сучасна економічна думка. М, 1981. Гол.
 14. ЛІТЕРАТУРА
  економічної думки. M., 1968. Гол. 8 (4, 5). Сучасна економічна думка. M., 1981. Гол.
 15. "Наше східне спадщина"
  економічному і військовому відношенні і для свого часу мали розвинену науку і техніку. Недолік знання східних цивілізацій послаблює конкурентоспроможність Америки. Більшість американців просто незнайомі з культурою, філософією і системою цінностей своїх найбільш сильних конкурентів. Їхній світ глибоко сягає корінням у минуле, зовсім інший, із зовсім іншим філософськими релігійним
 16. Рекомендована література
  економічна думка. М: Прогрес, 1981. Гол. 13. Усоскин В.М. Кількісна теорія грошей: історико-еволюційний аспект / / Економічна історія: проблеми, дослідження, дискусії. М.: Наука, 1994. С.
 17. ЛІТЕРАТУРА
  економічна думка М - Прогрес, 1981. Гол. 13. Усоскин В.М. Кількісна теорія грошей: історико-еволюційний аспект / / Економічна історія: проблеми, дослідження дискусії. М.: Наука, 1994. С.
 18. Характеристика країни та її народів
  стародавні держави Месопотамії - країни, розташовані між Кавказом на півночі і Перською затокою на півдні, між Сирійської степом на заході і гірськими районами Ірану на сході (територія сучасного Іраку). З півночі на південь країну перетинають дві великі річки Тигр і Євфрат. Ці річки створили родючий від річкових наносів долину і служили хорошими транспортними магістралями, що зв'язують
 19. № 21. Охарактеризуйте Персидську імперію Ахеменідів
  древнеперсидских царів у 558-330 до н. е.. У 558-530 в стародавній Персії до влади прийшов засновник династії Ахеменідів, Кир II. Він очолив повстання перських племен проти панування мидян, надалі завоював Мідію, Лідію, грецькі поліси, Вавілонію, після чого відпустив євреїв з вавилонського полону. Кір на багато століть став образом ідеального царя в східній і античній літературі і
© 2014-2022  epi.cc.ua