Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

21.3. РОЛЬ СТАВКИ ВІДСОТКА В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

Розглядаючи роль ставки відсотка в економічному розвитку, прийнятті рішень про інвестиції, необхідно враховувати відмінності між номінальною і реальною ставкою відсотка.
Номінальна ставка відсотка? процентна ставка, виражена в грошах за поточним курсом.
Реальна ставка відсотка? процентна ставка, виражена з поправкою на інфляцію.
Різниця між цими двома поняттями полягає в тому, що реальна процентна ставка коригується відповідно до рівня інфляції. Для пояснення різниці між ними наведемо приклад. Припустимо, що номінальна процентна ставка і рівень інфляції складають по 10%. Якщо зайняти 100 дол, то слід виплатити 110 дол в кінці року. Однак через 10%-й інфляції реальна вартість, або купівельна спроможність, 110 дол в кінці року складе лише 100 дол
Виходить, що, з поправкою на інфляцію, якщо займають 100 дол , то і в кінці року виплачують 100 дол Тоді як номінальна процентна ставка становить 10%, реальна процентна ставка дорівнює нулю. Іншими словами, віднімаючи рівень інфляції (10%) з номінальної процентної ставки (10%), отримуємо, що реальна процентна ставка дорівнює нулю. Таким чином, реальна ставка відсотка дорівнює номінальній ставці мінус рівень інфляції.
Наслідки інфляції в сфері розподілу доходу були б не такими важкими і навіть усунути, якби номінальні доходи коректувалися з урахуванням майбутніх змін у рівні реальної процентної ставки.
Саме реальна процентна ставка, а не номінальна має місце при прийнятті рішень про інвестиції. Ставка відсотка є виключно важливою ціною грошей в тому сенсі, що вона одночасно впливає на обсяг виробництва, зайнятість і ціни.
Низька процентна ставка (м'яка кредитно-грошова політика) призводить до збільшення інвестицій і розширення виробництва. Висока ж процентна ставка (жорстка кредитно-грошова політика) «душить» інвестиції і стримує виробництво. Інакше кажучи, відсоткова ставка розподіляє прибуток фірми і, в кінцевому рахунку, громадський реальний капітал між тими галузями, де вони виявляться найбільш продуктивними і відповідно найбільш прибутковими. Такий розподіл капіталу здійснюється в інтересах окремих фірм і суспільства в цілому.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 21.3. РОЛЬ СТАВКИ ВІДСОТКА В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ "
 1. Реальна ставка відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію.
  Ставка відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію. Іншими словами, її значення говорить вам про зміну в часі купівельної здатності ваших заощаджень. Реальна ставка відсотка дорівнює різниці номінальної процентної ставки і темпів інфляції: Реальна ставка відсотка=Номінальна ставка відсотка - Темпи інфляції. Наприклад, якщо банк встановлює номінальну
 2. Чому ж гроші не доходять до промисловості?
  Ставка відсотка ЦБ і залишається великий, а банківська накрутка на неї робить відсоток непідйомним для індустріальних
 3. Уявіть собі, що в 1980 р.
  ставкою відсотка, хоча частина номінальної ставки являє собою просто компенсацію втрат від інфляції. Розглянемо чисельний приклад, приве-деннийв табл. 28.1. У ній розглядаються порівняльні дані двох економік, позначених як Економіка 1 і Економіка 2, в кожній з яких ставка прибуткового податку становить 25%. У Економіці 1 інфляція відсутня, а реаль-ная і номінальна
 4. ГЛАВА 21. ФІРМА І РИНОК ГРОШОВОГО КАПІТАЛУ. Ставки позичкового відсотка
  рольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені нижче. Проблемні питання 1. Чим позичковий капітал відрізняється від реального (фізичного) капіталу (верстати, машини, устаткування і т. д.)? Чи можна сказати, що тільки своєю натуральною формою? Яка ж природа реального (фізичного) капіталу і чим вона відрізняється від природи позичкового капіталу? 2. Що таке позичковий відсоток? Чим він
 5. 1. Проблеми
  ставка первинного відсотка єдина. У всій системі існує тільки одна ставка відсотка. Ставка відсотка по кредиту збігається зі ставкою первинного відсотка відношенням між справжніми і майбутніми благами. Цю ставку ми можемо назвати нейтральною ставкою відсотка. Рівномірно функціонуюча економіка передбачає нейтральні гроші. А так як гроші ніколи не бувають нейтральними, то
 6. 21.2. ПОЗИЧКОВИЙ (БАНКІВСЬКИЙ) ВІДСОТОК І ЙОГО СТАВКА
  ставка позичкового відсотка? кількість грошей, яку потрібно сплатити за використання позикових грошей протягом року. Але заслуговують на увагу два аспекти цього виду доходу. 1. Позичковий (банківський) відсоток зазвичай розглядають як відсоток від кількості зайнятих грошей, а не як абсолютну величину. Більш зручно говорити, що хтось платить за позикові гроші 12%, ніж заявляти, що позичковий відсоток
 7. Чим визначається форма кривих IS і LM7
  ставкою (r) і рівнем доходу (Y), який визначається кейнсианским рівністю: S=I. Заощадження (S) та інвестиції (I) залежать від рівня доходів і процентної ставки. Крива IS відображає рівновагу на ринку товарів. Інвестиції знаходяться в зворотній залежності від норми відсотка. Наприклад, при низькій нормі відсотка інвестиції будуть рости. Відповідно збільшиться дохід (Y) і дещо зростуть
 8. Питання 76. Статистика процентних ставок. Прості і складні відсотки Статистика процентних ставок є складовою частиною статистики фінансів. Базисним поняттям статистики процентних ставок є процентні гроші або відсотки.
  Ставки. Процентна ставка являє собою відношення абсолютної суми процентних грошей, виплачуваних в одиницю часу, до величини позики. Процентна ставка найчастіше виражається у відсотках. Також при укладанні договору про видачу грошей у борг визначається період дії даного договору (кілька років, місяць, тиждень, день і т. д.) і періодичність нарахування відсотків. Часовий інтервал,
 9. Чи буде, на Вашу думку, Центробанк і надалі знижувати ставку?
  Ставки рефінансування лише підтверджує вірність уряду обраному курсу «боротьби з кризою». Подальше зниження ставки в поточному році можливе, але як і раніше незначне. Дорогий державний кредит буде зберігатися. Якби ставка рефінансування в Росії була інструментом, владі давно вже довелося б її знижувати. Поточна ставка недосяжно висока навіть для періоду
 10. 5. Обчислення відсотка
  ставки первинного відсотка у всій ринковій економіці. Якщо виявляється, що в будь-якому секторі ринку маржа між цінами на готівкові і майбутні товари відрізняється від маржі, існуючої в інших секторах, то бізнесмени, що змагаються за проникнення в ті сектори ринку, де маржа вище, і що уникають тих, де вона нижча, створюють тенденцію вирівнювання. Кінцева ставка первинного відсотка
 11. 8.2.3. Ринок капіталу і відсоток
  роль в економіці, так як вона впливає на рівень інвестицій, визначає розподіл реального капіталу, від неї багато в чому залежать обсяг і структура
© 2014-2022  epi.cc.ua