Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

20.3. Всесвітнє господарство і міжнародна торгівля

Всесвітнє господарство являє собою сукупність національних економік, які знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності. Зв'язки і взаємозалежності держав динамічно розвиваються. Незважаючи на значні суперечності між національними економічними інтересами, які не можуть в даний час бути ліквідовані процесами глобалізації та економічної інтеграції, держави все ж утворюють досить цілісну світову економічну систему. Національні господарства об'єднуються в єдине світове господарство на основі міжнародного поділу праці, що представляє собою спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів продукції, яка надходить в міжнародний обмін. Міжнародний поділ праці є об'єктивною основою міжнародної торгівлі товарами і послугами, розвитку і поглиблення виробничого, науково-технічного та іншого співробітництва між країнами, що мають різний економічний потенціал і рівень
розвитку. Провідною формою міжнародних економічних відносин як і раніше залишається міжнародна торгівля. За допомогою зовнішньої торгівлі відбувається опосередкування інших форм зовнішньоекономічних відносин: міжнародного руху капіталів і робочої сили.
У сучасному світі тісно взаємодіють ринки факторів виробництва: товарів і послуг, капіталів і робочої сили. Всі вони утворюють єдиний світовий ринок. Обмін між державами, чи міжнародна торгівля, являє собою оплачуваний сукупний товарообіг між країнами світу. Спочатку об'єктом міжнародної торгівлі були товари, але з часом у сфері міжнародного обміну з'явилися і різноманітні послуги. Таким чином, в даний час міжнародна торгівля стала поєднанням форм, методів, засобів обміну товарами та послугами між країнами.
Протягом минулого століття відбулися глибокі зміни у структурі світової торгівлі. Якщо в першій половині XX в. дві третини світового товарообігу становили сировину, продовольство, паливо, то наприкінці століття на них припадало близько однієї четвертої товарообігу. Зросла частка продукції обробної промисловості з однієї третини до трьох чвертей світового обсягу, причому до середини 1990-х рр.. близько третини всієї світової торгівлі становили машини та обладнання. Товарна структура світової торгівлі випробувала на собі вплив науково-технічної революції і поглиблення міжнародного поділу праці. З насиченням ринку споживчими товарами, новою технікою і технологією став рости попит на послуги виробничого і споживчого призначення, включаючи ремонтно-будівельні, наукові, технологічні продукти, які стали все різноманітніше: від транспортних, інжинірингових, консалтингових до обміну патентами та ліцензіями, «ноу- хау », лізингу, послуг комунікативного фінансово-кредитного характеру. Торгівля послугами, особливо виробничого характеру, в свою чергу, стимулює світову торгівлю товарами виробничого призначення.
Завдяки міжнародному обміну науково-технічними знаннями, новітніми технологіями та іншими видами послуг науково-технічного призначення вони поступово перетворилися на стрімко розвиваються, відносно самостійні сектори світової економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.3. Всесвітнє господарство і міжнародна торгівля "
 1. Глава 14. МІСЦЕ І РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ валютно-фінансових і банківських організацій В СИСТЕМІ МЕВ
  Міжнародні валютно-фінансові та банківські організації займають важливе місце в системі міжнародних економічних відносин. По-перше, їхня діяльність дозволяє внести регулює початок і певну стабільність в суперечливу цілісність всесвітнього господарства, забезпечуючи в цілому безперебійне функціонування валютно-фінансової сфери. Необхідність цього пояснюється насамперед як
 2. Глава 3. СВІТОВИЙ РИНОК І РУХ ТОВАРІВ
  Міжнародна торгівля товарами і послугами є історично першим і стародавньої-шей формою міжнародних економічних відносин. Вона робить значний вплив на рівень виробництва, зайнятості, цін кожної країни, що бере участь в ній. Міжнародна тор-Гауліт розвивається стрімкими темпами: за даними Світової організації торгівлі, на ка-ждие 10% приросту світового виробництва припадають
 3. Інші спеціалізовані організації ГО
  В системі ООН діє цілий ряд спеціалізованих установ, в які входить більшість країн світу. Це Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Всесвітня туристська організація (ІМО). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) формально не є спеціалізованою установою ООН, хоча діє практично як
 4. Терміни і поняття
  Світова економіка (світове господарство, всесвітнє господарство) Міжнародні економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція
 5. Що являє собою міжнародна конкуренція?
  Зараз стало очевидно: у результаті швидкого розвитку міжнародної торгівлі конкуренція стала невід'ємною рисою поведінки всіх господарських суб'єктів на всіх товарних ринках. У планетарному масштабі ведеться суперництво між дрібними і великими підприємництва, національними об'єднаннями, між міжнародними економічними організаціями та країнами «за місце під сонцем» на світовому
 6. СПИСОК найбільш уживаних скороченого
  АСЕАН - Асоціація держав Південно-Східної Азії АТЕС - Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство ВВП - валовий внутрішній продукт ВНП - валовий національний продукт ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я СОТ - Світова організація торгівлі (наступниця ГАТТ) ГАТТ - Генеральна угода з тарифів і торгівлі (нині - см. СОТ) ЄАК - Європейська економічна комісія
 7. Питання 49 Світовий банк
  Відповідь Світовий банк (рис. 28) являє собою групу з ряду міжнародних фінансових організацій: - Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР); - Міжнародної фінансової корпорації (МФК); - Міжнародної асоціації розвитку (МАР); - Міжнародного агентства з гарантування інвестицій (БАГІ); - Міжнародного центру врегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК).
 8. 7. Міжнародна спеціалізація
  Поряд з тенденцією до розвитку всесвітнього ринку на основі поділу праці продовжує діяти міжнародна спеціалізація, сутність якої полягає в тому, що окремі країни спеціалізуються на випуску якихось конкретних товарів і послуг. Ця спеціалізація пояснюється традиціями, специфікою виробничого та економічного потенціалу, наявністю або відсутністю природних ресурсів.
 9. Глава 34. Світова торгівля
  Світова торгівля є найбільш поширеною формою міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 10. Питання 61 Міжнародні економічні організації
  Відповідь До числа найбільших міжнародних економічних організацій належать: економічні підрозділи Організації Об'єднаних Націй (ООН), Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародна митна організація (МТО), Міжнародна торгова палата (МТП), Міжнародна організація праці (МОП) та ін Короткі дані про організації подібного типу см . у табл. 22. {Foto64} Таблиця 22.
 11. Всесвітній центральний банк
  Мова йде про створення нового міжнародного інституту, в якому країни-учасниці повинні депонувати частину своїх офіційних резервів. Маючи в своєму розпорядженні активами в сотні мільярдів доларів, цей новий банк повинен управляти пропозицією грошової маси в світі. У разі необхідності збільшити грошову масу банк буде купувати цінні папери урядів, а якщо необхідно зменшити - продавати їх. Якщо у
© 2014-2022  epi.cc.ua