Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономіка → 
Теорія економіки
ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова Економічна теорія 2008
Готуючись до заключного етапу - здачі державного іспиту, - студенти повинні узагальнити отримані протягом п'яти років знання з економічних дисциплін, показати ступінь зрілості, наукової аргументації економічного мислення і продумати відповіді з проблем, виносяться на ДАК. У цьому їм має допомогти пропоноване навчальний посібник, що містить схеми коротких відповідей з основних питань курсу економічної теорії.
Навчальний посібник адресований студентам усіх спеціальностей та форм навчання, які вивчали економічну теорію, яка включала в себе розділи: ОЕТ, мікро-і макроекономіку.
С.С. Носова ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 2008
Написаний на основі вітчизняної та зарубіжної літератури. Містить всі основні теми курсу, певні в Державному освітньому стандарті, затвердженому Міністерством освіти РФ. Підручник відрізняється від раніше виданих книг тим, що тут у доступній формі викладаються найскладніші теоретичні проблеми ринкової економіки укупі з російською дійсністю.
Вузлові проблеми економічної теорії викладені за принципом: "максимум знань - мінімум часу". Акцент зроблений на розкриття сутності та ролі економічних теорій і економічних законів у практиці ринкової економіки.
Для студентів, аспірантів, які навчаються за економічними спеціальностями, викладачів, а також для тих, хто вивчає економічну теорію в рамках природного і гуманітарної освіти.
З.К. Океанова Економічна теорія. Підручник 2008
Підручник відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти з економіки. У ньому представлений систематизований-ний аналіз закономірностей, сучасних особливостей функціонування економіки. Оха-характеризувати механізми ринкового, державного регулювання економіки, їх ефек-тивного поєднання. Значну увагу приділено проблемам макроекономічного регулю-вання в цілому і в конкретних сферах економіки - на фінансовому, інвестиційному ринку, на ринку праці, в соціальній сфері і т. д.
У підручнику відображені новаційні підходи і сучасні тенденції економічного розвитку, розглядаються провідні школи та напрями економічної думки, досліджуються особливості й тенденції постіндустріального розвитку.
Для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями, а також вивчають економічну теорію в рамках природного і гуманітарної освіти, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами економічної теорії.
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков Економічна теорія. Підручник для вузів 2007
У підручнику, написаному викладачами МГУ ім. Ломоносова розкриваються основні
поняття ринку та ринкових структур, їх види причини і механізм функціонування.
Велику увагу приділено основам підприємництва та його організації, правовим
формам. Розглядається теорія виробництва фірми, включаючи такі питання, як
витрати виробництва, формування доходу і прибутку, досягнення рівноваги на
ринку і т. д.
В.Я. Иохин Економічна теорія 2006
У підручнику викладено предмет і метод економічної теорії, передумови розвитку ринкових відносин. Розділ про природу вартості, цінності та ціни відображає оригінальну авторську концепцію. Розглянуто мікроекономіка, національна економіка і макроекономічну рівновагу, економічне зростання, НТП і духовне виробництво, державне регулювання ринкової економіки, перехідність і саморух економічних систем в їх етико-економічному єдності, світова економіка. Підручник відрізняє чітка авторська позиція.
Людвіг фон Мізес Людська діяльність: Трактат з економічної теорії 2005
Книга видатного економіста ХХ в. Л. фон Мізеса, засновника неоавстрійской школи економічної теорії являє собою систематичний виклад епістемології, методології та теорії економічної науки від самих основ (теорії цінності) до економічної політики. Всебічно розглядається як ринкова економіка, так і соціалістична, а також інтервенціонізм. Видавалася англійською, французькою, іспанською, італійською, китайською, японською та румунською мовами. Для економістів, істориків, соціологів і політологів, а також для всіх, хто цікавиться економічною теорією.
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник. 2004
У навчальному посібнику розглядаються глобальні економічні проблеми сучасності. Посібник призначений для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної теорії.
Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання із застосуванням дистанційних технологій
1 2 3 4
© 2014-2022  epi.cc.ua