Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 18.3. Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери


Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери встановлюється представницькими органами влади на підставі подп. «Ч» п. 1 ст. 21 Закону про
основи податкової системи.
Його платниками є юридичні особи, які здійснюють свою діяльність на території, підвідомчій представницькому органу влади.
Конкретні ставки податку встановлюються у розмірі, що не перевищує 1,5% обсягу реалізації продукції (робіт, послуг).
При обчисленні податку на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери обсягами реалізації (об'єктом оподаткування) по окремих галузях є:
- для заготівельних, торгуючих і постачальницько- збу-тових організацій - обсяг реалізованих (виконаних) послуг, під яким слід розуміти їх валовий дохід від реалізації продукції; при цьому для заготівельних і забезпечений-но-збутових організацій валовим доходом слід вважати різницю між продажною і купівельною вартістю реалізованих товарів без ПДВ;
- для інших підприємств, установ та організацій, що здійснюють підприємницьку діяльність, - фактично отримана виручка від реалізації продукції (робіт,
послуг) без ПДВ;
- по банкам та іншим кредитним організаціям податок обчислюється з суми оподатковуваних доходів;
- по страховим організаціям податок обчислюється з суми
надходження страхових внесків (премій) , комісійних винагород з перестрахування та інших послуг, пов'язаних зі
страхової та не страхової діяльністю;
- з бірж податок обчислюється з суми доходу, отриманого у вигляді комісійного збору, винагород від операцій, що здійснюються на біржових торгах, а також виручки, отриманої від продажу та надання на обмежений термін брокерських місць, плати за право участі в торгах, від вартості
інформаційно-комерційних та інших платних послуг.

Обчислення податку здійснюється платником наростаючим підсумком з початку року аналогічно порядку обчислення і
сплати податку на користувачів автомобільних доріг. i Витрати підприємств і організацій, розраховані исхо-
| дя з норм, встановлюваних місцевими представницькими | органами, на утримання житлового фонду та об'єктів соці-j ально-культурної сфери, що знаходяться на їх балансі або фі- I нансіруемих ними у порядку пайової участі, підлягають відрахуванню безпосередньо із сум названого податку (лист Міністерства фінансів РФ від 22 квітня 1993 р. № 49 «Про порядок обчислення суми податку на утримання житлового фонду та! об'єктів соціально-культурної сфери» '). У тому випадку, коли витрати (за нормами) перевищують нараховану суму, перед-593
ємство повністю звільняється від сплати податку (лист Державної податкової служби РФ від 27 серпня 1993 р. № 15-2-05/449 «Про порядок сплати податків в дорожні фонди, податку на додану вартість, податку на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери» 2).
Відповідно до п. 5 ст. 21 Закону про основи податкової системи витрати підприємств зі сплати даного податку ставляться на фінансові результати їх діяльності.

Підприємства та організації, що мають філії в інших регіонах, вносять податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери до відповідних бюджетів пропорційно чисельності осіб, які працюють у філіях, або їх фактичної заробітної плати.
1. Міститься в комп'ютерній базі даних «Законодавство Росії» системи ГАРАНТ.
2. «Податку», 1993. № 7.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 18.3. Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери "
 1. 16.1. Види місцевих податків і зборів
  Відповідно до прийнятої в РФ трирівневої системою оподаткування до складу місцевих податків і зборів входять: - місцеві податки, - місцеві реєстраційні та ліцензійні збори; - інші збори. До місцевих податків належать: - податок на землю; - податок на майно фізичних осіб; - податок на рекламу; - податок на будівництво об'єктів виробничого призначення в курортній зоні; -
 2. 16.2. Місцеві податки з фізичних осіб
  До податків, що зараховуються до місцевих бюджетів, відносяться: 1) курортний збір; 2) реєстраційний збір з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю; 3) патентний збір за право торгівлі та пр . Платники курортного збору - фізичні особи, які прибули в розташовані на території Росії місцевості, віднесені до курортних відповідно до рішень Уряду Росії, без
 3. Питання 1 Оподаткування комерційних банків
  Зміни в системі оподаткування комерційних банків необхідно розглядати через призму цілей податкової реформи, відображених у програмних заявах Президента, Федеральних зборів та Уряду РФ. Таких цілей можна виділити чотири: зниження податкового тягаря, спрощення податкової системи, рівномірний розподіл податкового тягаря, підвищення ефективності системи збору
 4. 3.2 Формування системи оподаткування
  . Формування системи оподаткування як складової частини податкової системи після введення частини першої НК РФ пов'язане з податковою реформою, основні цілі якої складалися в зниженні податкового тягаря економіки і його структурній перебудові, оптимізації кількісного та якісного складу податків і зборів. На початку 2001 року у своєму Посланні Федеральним зборам РФ Президент Російської
 5. § 1.1. Оподаткування як елемент економічної культури суспільства. Виникнення і розвиток оподаткування
  Податки як основне джерело утворення державних фінансів через вилучення у вигляді обов'язкових платежів частини суспільного продукту відомі з незапам'ятних часів. При цьому оподаткування як елемент економічної культури притаманне всім державним системам як ринкового, так і неринкового типу господарювання. У зв'язку з цим про оподаткування можна говорити як про феномен людської
 6. § 3.6. Види податків та підстави для їх класифікації
  Різноманіття існуючих податків викликає необхідність їх класифікації (поділу на види) на певній основі. Крім того, віднесення того чи іншого податку до певного виду дозволяє чіткіше усвідомити зміст і суть даного податку. У теорії оподаткування для класифікації податків використовуються різні критерії. Спроби класифікації податків відомі з самого початку
 7. § 5.2. Податкова система Росії: загальна характеристика та структура
  1. Сучасна податкова система Росії склалася в основному на рубежі 1991-1992 років, в період кардинальних економічних перетворень і переходу до ринкових відносин. Відсутність досвіду правового регулювання реальних податкових відносин, стислі терміни, відпущені на розробку законодавства, економічна і соціальна криза в країні - все це безпосередньо вплинуло на її становлення.
 8. 4.4. Місцеві бюджети
  Місцеве самоврядування - обов'язковий компонент демократичного державного устрою. Воно здійснюється самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на місцеві представницькі та виконавчі органи, вони наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами. Фінансовою базою місцевих органів влади є їх
 9. ГЛАВА 9. Податок на прибуток (дохід) організацій
  Оподаткування прибутку - найважливіший елемент податкової політики будь-якої держави. Податок на прибуток служить значним джерелом формування доходної частини бюджетів різних рівнів. У доходах консолідованого бюджету РФ цей податок стабільно посідає третє місце після ПДВ і акцизів. У 1997 р. у федеральний бюджет РФ надійшло 33,1 млрд. руб. податку на прибуток, або 1,2% до ВВП. На 1999
 10. 20.3. Витрати бюджетної системи на розвиток і утримання агропромислового комплексу
  Один з найважливіших секторів економіки - агропромисловий комплекс (АПК) як жизнеобеспечивающий - має специфічні особливості, які обумовлюють необхідність його державної підтримки та регулювання. До цих особливостей можна віднести: - сезонний характер сільськогосподарського виробництва; - основний засіб виробництва - земля, стан якої постійно змінюється; -
© 2014-2021  epi.cc.ua