Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 11.3. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва


1. Федеральним законом РФ від 29 грудня 1995 р. № 222-ФЗ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва» '(далі - Закон про спрощену систему) окремим суб'єктам, які займаються малим бізнесом, надано право перейти на цю систему. Перехід на спрощену систему оподаткування являє собою заміну сплати сукупності основних податків на єдиний податок. Тим самим в російській податковій системі створений новий інститут-спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва. Розгляд даного явища заслуговує особливої уваги на сторінках цього посібника.
2. Спрощена система оподаткування передбачає для підприємств перехід на сплату єдиного податку, для індивідуальних підприємців - на сплату вартості патенту.
Об'єктом оподаткування єдиним податком організацій є сукупний дохід або валовий виторг, отримана за звітний період. Встановлення конкретного об'єкта оподаткування здійснюється органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. Наприклад, у Свердловській області Обласним законом від 24 грудня 1996 р. «Про обласний бюджет на 1997 рік» в якості об'єкта єдиного податку встановлено сукупний доход2.
Валова виручка визначається як сума виручки, отриманої від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), іншого майна, і позареалізаційних доходів.
Сукупний дохід обчислюється як різниця між валовою виручкою і сумою витрат, перелік яких встановлений Законом про спрощену систему. При цьому склад витрат для визначення сукупного доходу істотно зменшений в порівнянні з витратами, використовуваними для визначення налогооб-лага прибутку з податку на прибуток з підприємств. Так, наприклад, не відносяться на витрати суми нарахованої амортизації, заробітна плата, витрати на страхування і т. д.
3. Суб'єктами спрощеної системи оподаткування можуть бути індивідуальні підприємці та організації з граничною чисельністю працюючих до 15 осіб.
При цьому Законом про спрощену систему встановлено обмеження за видами підприємств і сумі виручки. Так, під дію спрощеної системи не підпадають організації, зайняті виробництвом підакцизної продукції, страховики, інвестиційні фонди та ін Інші суб'єкти вправі перейти на спрощену систему оподаткування лише у разі, якщо їх сукупний розмір валової виручки не перевищує стотисячекратного мінімального розміру оплати праці.
Підприємства, що перейшли на спрощену систему оподаткування, крім єдиного податку, у загальновстановленому порядку сплачують митні платежі, державні мита, податок на придбання автотранспортних засобів, ліцензійні збори, відрахування в державні соціальні позабюджетні фонди.
При цьому слід зазначити, що основні податки (податок на прибуток, ПДВ, податок на майно та ін.) вони не сплачують. Разом з тим у відношенні ПДВ слід враховувати, що в сукупність митних платежів входять всі збори і податки, що сплачуються на митниці, в тому числі і ПДВ. Тому обов'язок по сплаті ПДВ на митниці зберігається за даними підприємствами.
Перехід на спрощену систему оподаткування індивідуальних підприємців означає заміну сплати прибуткового податку на дохід, отриманий від здійснюваної підприємницької діяльності, сплатою вартості патенту на заняття цією діяльністю. Отже, індивідуальний підприємець замість єдиного податку сплачує вартість патенту. Однак даний перехід не означає повного усунення прибуткового податку. У цьому випадку відбувається поділ доходу громадянина на два об'єкти: сукупний річний дохід і об'єкт за спрощеною системою. Отже, дохід від запатентованої діяльності не повинен вказуватися у декларації про сукупний річний дохід. Залишилося частина доходу підприємця підлягає оподаткуванню прибутковим податком у загальновстановленому порядку.
4. Максимальні ставки єдиного податку встановлені в ст. 4 Закону про спрощену систему:
- єдиний податок на сукупний дохід - не більше 30%;
- єдиний податок на валову виручку - не більше 10%.

При цьому у Федеральний бюджет зараховується відповідно податок за ставками 10 і 3,33%.
Конкретні ставки єдиного податку залежно від виду діяльності суб'єктів, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються рішенням органів державної влади суб'єктів федерації. У Свердловській області ставка єдиного податку, що зараховується до обласного бюджету, встановлена в розмірі 15%. Отже, загальна ставка податку на території Свердловської області становить 25% 3.
5. Встановлення спрощеної системи оподаткування було викликане прагненням законодавця розширити надходження податків за рахунок спрощення в їх обчисленні. Відомо, що суб'єкти малого бізнесу не здатні утримувати великий штат працівників, які займаються обчисленням податків. Як правило, один бухгалтер обслуговує декілька подібних підприємств. Все це призводить до певних податковим помилок, що тягне недонадходження коштів до бюджету. Після проведення перевірки на малому підприємстві та нарахування фінансових санкцій бюджет також не отримує податки, оскільки це підприємство просто-напросто стає банкрутом. У зв'язку з цим встановлення простого механізму оподаткування може призвести нехай до меншого за розрахунками, але більшого за фактичним надходженням коштів до бюджету.
Разом з тим перехід на спрощену систему оподаткування не означає автоматичного зменшення податкового тягаря, тому при ухваленні рішення необхідно враховувати не тільки можливі вигоди, а й можливі втрати. На вибір нової системи впливає безліч чинників.
При розумному підході підприємство може істотно виграти на зниженні податкових платежів, а також на зменшенні ризику застосування значних штрафних санкцій.
1. «Російська газета» від 11 січня 1996
2. «Обласна газета» (м. Єкатеринбург) від 31 грудня 1996
3. Там же.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 11.3. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва "
 1. 14.6. Плата за землю
  спрощеної системи оподаткування, обліку, звітності у відповідності з федеральним законом поширюється на організації з граничною чисельністю працюючих до 15 осіб незалежно від виду своєї діяльності, включаючи чисельність працюючих в їх філіях та підрозділах. Право вибору системи оподаткування, обліку та звітності, включаючи перехід до спрощеної системи або повернення до
 2. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  спрощений порядок реєстрації, а також ведення статистичної та бухгалтерської звітності. Множинність податків, складність в обліку і звітності, недостатня кваліфікація бухгалтерів підприємств малого бізнесу і т.д. приводили до неправильного підрахунку податків і відходу від них. Допомогти впоратися з цими проблемами покликані вступили в дію з 1 січня 1996 Федеральний закон «Про
 3. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  спрощена система оподаткування для суб'єктів малого підприємництва, система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, транспортний податок. По-друге, положення частини другої Кодексу вносять принципові зміни в систему законодавства про податки і збори. З'явилися абсолютно нові податки, наприклад, єдиний соціальний податок. Правове
 4. Питання 1 Роль податків у формуванні доходів бюджетів
  спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва "спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, оскільки зазначеним Законом передбачена заміна сплати сукупності встановлених законодавством федеральних, регіональних і місцевих податків сплатою єдиного податку. Філії та інші відокремлені підрозділи російських організацій виконують
 5. Питання 1 Республіка Казахстан
  спрощеної декларації за доходами у розмірі до 2,0 млн. тенге знижені ставки податку для індивідуальних підприємців до 3% і юридичних осіб до 4%, тоді як раніше доходи цих категорій оподатковувалися за ставкою 5%. Великим кроком на шляху вдосконалення діяльності податкових органів є впровадження автоматизованих систем податкового адміністрування. Нині діють
 6. Становлення системи оподаткування малого підприємництва
  спрощеному порядку визначення податкової бази та ведення звітності, друга - на оцінці потенційного доходу платників податків і встановлення фіксованого розміру платежів до бюджету. Перша форма оподаткування, яка була введена в дію з 1 січня 1996 з прийняттям Федерального закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, не отримала достатнього розвитку: її
 7. § 8.10. Податкова документація та звітність. Податкові розрахунки, декларації та сповіщення податкові органи
  спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів РФ від 22 лютого 1996 р. № 18 «Про форму книги обліку доходів і витрат і порядок відображення в ній господарських операцій суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності ». - Форма № 1-пп« Форма обліку доходів і витрат постійного
 8. § 11.2. Права і обов'язки платників податків
  спрощену систему оподаткування, у зв'язку з чим у них з'являються додаткові обов'язки. 2. Визначення кола обов'язків платника податків має велике значення, так як застосування відповідальності до платника податків обумовлено саме порушенням будь-якої з обов'язків, встановлених законодавством. З іншого боку, захист своїх прав платником податків грунтується в першу
 9. Контрольні питання
  спрощеної системи оподаткування, обліку та відповідальності для суб'єктів малого
 10. Питання 3 Плата за користування водними об'єктами
  системи в Російській Федерації "(ред. від 6 червня 2003 р.); Федеральний закон від 6 травня 1998 р. N 71-ФЗ" Про плату за користування водними об'єктами "(ред. від 7 серпня 2003 року зі змін. від 24 грудня 2002 р.); постанова Уряду РФ від 14 березня 1997 р. N 307" Про затвердження Положення про ведення державного моніторингу водних об'єктів "; постанова Уряду РФ від 3 квітня 1997
© 2014-2022  epi.cc.ua