Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

10.6. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В РОСІЇ

1. Відбулась зміна форм, права та інститутів власності. Це означає, що з'явилася приватна власність у вигляді приватного індивідуального або колективного підприємництва, змішана власність як взаємодія приватної та державної власності і державна власність в різко урізаному вигляді.
2. Намітилася інтеграція централізованих і ринкових форм господарювання. Якщо врахувати, що протягом більше 70 років в Радянському Союзі панувала командна економіка, або економіка з централізованим управлінням, то в одночас? як спочатку пропонувалося, через 100 або 500 днів? практично неможливо забезпечити формування ринкового механізму, з одного боку, і його взаємодію з державною економікою? з іншого.
Ця закономірність вимагає тривалого часу для своєї реалізації.
3. Сталася велика концентрація економічної влади в руках номенклатурних корпорацій і перетворення їх на пануючу економічну силу суспільства, що неминуче призвело до швидкого зростання паразитичних доходів і прихованого їх перерозподілу. Ці так звані нові розподільчі відносини доходів стають закономірністю перехідного періоду.
4. Скоротилася частка зайнятого населення і з'явилася масове безробіття у всіх формах її прояву і з породженням пауперизма (деградованого шару з найбідніших).
З іншого боку? капіталістична еліта.
Як вийти Росії з цього стану? Відповідь на це питання ми зараз і розглянемо.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.6. РЕЗУЛЬТАТИ перехідною економікою В РОСІЇ "
 1. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 2. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
 3. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
 4. Контрольні питання
  перехідної економіки Росії? 2. Які індикатори характеризують соціальний розвиток країни? 3. Які пріоритети соціальної політики (соціальної стратегії) в Росії? 4. У чому особливості державного регулювання соціального розвитку в умовах перехідної економіки? 5. Які особливості регіональної соціальної політики? 6. У чому специфіка проблеми бідності в умовах перехідної
 5. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ.
 6. Питання для самоперевірки
  результати приватизації в перехід-ної економіці Росії? 6. У чому необхідність і які форми забезпечення соціального захисту в перехідній економіці? 7. Чому в перехідній економіці протягом першого етапу її функціо-нування спостерігався спад виробництва, розшарування населення за рівнем доходів? 8. У чому полягають принципові відмінності державного регулювання у
 7. Запитання для самоперевірки
  перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
 8. Запитання для самоперевірки
  перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
 9. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону:
 10. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  результати. Перспективи розвитку приватної, державної, корпоративної та перехідних форм власності. Акціонерна власність. Постпріва-тізаціонная модель акціонерної власності. Иллирийская
 11. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002
  результати інституційних перетворень відносин власності та форм підприємцям-тва. Структура роботи визначається послідовністю переходу від мікроекономічних проблем перехідної економіки до макроекономіки-ного і потім до аналізу зовнішньоекономічних аспектів. Розкривається роль і особливості державного регулювання перехідної еконо-міки. Для студентів, аспірантів,
 12. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних
© 2014-2022  epi.cc.ua