Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

10.2.2. Інвестиційний попит


Тепер розглянемо витрати фірм, їх інвестиційний попит (I). Інвестиційний попит являє собою наміри або плани фірм щодо збільшення свого капіталу, а також товарних запасів.
Роль інвестицій в економіці не можна переоцінити, саме за допомогою інвестицій реалізуються досягнення науково-технічного прогресу, від них залежать зміни структури виробництва, темпи економічного зростання, а отже, і можливості збільшення споживання і зростання добробуту.
На відміну від споживання інвестиційний попит безпосередньо не залежить (або залежить дуже слабо) від поточного доходу. По відношенню до поточного доходу інвестиції незалежні, автономні. Доказом відсутності безпосереднього зв'язку між поточним ВНП та інвестиціями можуть служити дані про співвідношення темпів зростання ВНП і темпів зростання інвестицій в США (у%):
Період Середньорічний темп зростання ВНП Середньорічний темп зростання інвестицій 1968-1973 рр. . 2,3 6,1 1973-1980 рр.. 2,3 -0,9 1980-1985 рр.. 2,6 5,3 1985-1990 рр.. 3,4 3,7
Що ж визначає величину інвестиційних витрат? Інвестиції робляться заради отримання прибутку в майбутньому. Очевидно, що чим вище очікувана прибуток, тим більше попит на інвестиції. Разом з тим, при прийнятті рішень про вкладення капіталу інвестор враховує альтернативні можливості вкладення капіталу. Маючи в своєму розпорядженні певною сумою грошей, він завжди вирішує для себе, що вигідніше: вкласти гроші в придбання, наприклад, обладнання, або покласти гроші в банк.
Таким чином інвестиції залежать від двох факторів: очікуваної норми прибутку (Np) - відношення передбачуваного прибутку до інвестицій - і ставки відсотка (i).
Наприклад, є три інвестиційних проекти:
1-й проект 2-й проект 3-й проект Сума необхідних інвестицій, млрд. руб.
10
15
20 Очікувана норма прибутку,%
12
10
8
Припустимо, що ставка банківського відсотка дорівнює 7%, тоді всі проекти вигідно реалізувати і попит на інвестиції складе 45 млрд. руб. (10 +15 +20), якщо ж ставка відсотка буде дорівнює 9%, то попит на інвестиції складе 25 млрд. руб. (10 +15); якщо ставка відсотка - 11%, то попит буде дорівнює 10 млрд. руб. і т.д.
Відклавши на горизонтальній осі величину інвестиційного попиту, а на вертикальній очікувану норму прибутку і ставку відсотка, ми можемо отримати графік попиту на інвестиції (рис. 10.6).
I
Рис. 10.6. Графік попиту на інвестиції
Попит на інвестиції пред'являється, поки норма очікуваного прибутку більше банківського відсотка.
Крива попиту на інвестиції отлого опускається вниз і відображає зворотну залежність між ставкою відсотка і сукупної величиною планованих інвестицій.
На інвестиційний попит крім очікуваної норми прибутку і ставки відсотка впливають:
- витрати на придбання, експлуатацію та обслуговування будівель, споруд, обладнання тощо;
- податки на підприємців;
- зміни в технологіях виробництва;
- очікування виробників щодо попиту на їх товари та послуги, зміни цін і т.
п.
На інвестиційний попит впливає і загальна соціально-економічна обстановка в країні, пережита фаза циклу, стійкість правових норм та ін
В умовах сучасної Росії зміна взаємовідносин підприємств і держави, приватизація, поява нових організаційно-правових форм підприємств, падіння виробництва, інфляція, недосконалість податкової системи тощо негативно позначаються на інвестиційному процесі в країні.
Росія переживає інвестиційний криза. Саме зараз, коли необхідна структурна перебудова, оновлення застарілих виробничих потужностей, інвестиції в економіку скорочуються. Основні причини: нестача у підприємств власних коштів для фінансування інвестицій, високі процентні ставки за кредит, високі ціни на обладнання та матеріальні ресурси, низька в цих умовах прибутковість інвестицій.
Для того щоб Росія вийшла з інвестиційної кризи необхідні: зростання приватних заощаджень як джерела фінансування реальних інвестицій, зниження рівня позичкового відсотка, введення податкових пільг для підприємств, що інвестують свій прибуток у виробництво, полегшення доступу до довгострокових кредитів , залучення іноземного капіталу та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2.2. Інвестиційний попит"
 1. Сукупний попит
  інвестиційний попит (I), 3) попит з боку держави, т. е . державні закупівлі товарів і послуг (G); 4) попит іноземного сектора, тобто чистий експорт (Xn). Тому формула сукупного попиту така: AD=C + I + G + Xn. Ця формула схожа на формулу підрахунку ВВП за витратами. Відмінність полягає в тому, що формула ВВП являє собою суму фактичних витрат всіх
 2. Класична модель
  інвестиційних товарів, а пропозиція кредитних ресурсів здійснюють домогосподарства, що мають борг свої заощадження. Інвестиції негативно залежать від ставки відсотка: чим вища ціна позикових коштів, тим менше інвестиції фірм і крива інвестицій має тому негативний нахил. Залежність заощаджень від ставки відсотка позитивна, оскільки чим вище ставка відсотка, тим більше
 3. Соціально-економічні наслідки інфляції
  інвестиційні ресурси в такій же ситуації, викликають інфляційний рух економіки. І профспілки, що домагаються зростання заробітної плати в економіці при обмеженнях, пов'язаних з повною зайнятістю, отримають такий же результат. Інфляція витрат може викликати зростання цін будь-якого з факторів виробництва, будьте земля, капітал або робоча сила. Витрати виробництва підвищуються, потім вони переносяться, на
 4. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  інвестиційного попиту і т.д. Шоки пропозиції обумовлені різкими стрибками цін на ресурси (цінові шоки, наприклад нафтовий шок), стихійними лихами, що приводять до втрати частини ресурсів економіки і можливим зменшенням потенціалу, посиленням активності профспілок, зміною в законодавстві, значним зростанням витрат на екологію і т.д. Розглянемо ситуацію обвального, катастрофічного
 5. Тема 29. ВІДСОТКОВА СТАВКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ
  інвестиційний попит. Валові інвестиції - це загальні витрати на відшкодування зношеного, застарілого обладнання за рахунок амортизації та нове будівництво. Вони розраховуються як сума вибулого через ветхість основного капіталу і чистих інвестицій. Залучення інвестицій ззовні залежить від інвестиційного попиту, що пред'являється фірмами на ринку капіталу. Цей інвестиційний попит визначається
 6. Кейнсианство
  інвестиційні товари. Рівність заощаджень та інвестицій - одна з неодмінних умов сталого економічного зростання. Якщо заощадження перевищують інвестиції, то утворюються зайві запаси, які не повністю використовується обладнання, збільшується безробіття. Якщо ж інвестиційний попит випереджає розміри заощаджень, то це веде до «перегріву» економіки, підстьобує інвестиційне зростання цін. В
 7. Держава і сукупний попит
  інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче розмір наявних доходів у вигляді споживчого попиту домашніх господарств та інвестиційного попиту підприємств. Проте податки можуть залишатися високими безвідносно до їх негативному
 8. Фінансова стабілізація
  інвестиційний попит і, отже, капітальні вкладення, особливо у виробництво; падає обсяг виробництва продукції, в першу чергу в галузях промисловості, що випускають споживчі товари, в результаті загального скорочення платоспроможного попиту населення; зростає безробіття. Класичним прикладом проведення «шокової» фінансової стабілізації з'явилася Польща. В результаті застосування
 9. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  інвестиційного (засоби виробництва). З точки зору вартісного змісту сукупний попит може не збігатися з розмірами доходів населення: він може бути і більшим, і меншим в залежності від того, яка частина доходу вилучається з обігу і перетворюється на заощадження або, навпаки, вилучається із заощаджень і стає частиною сукупного доходу . Споживчі витрати - це сума грошей,
 10. § 49. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція
  інвестиційний попит шляхом бюджетно-фінансової та грошово-кредитної політики. Особливо велика роль держави, зокрема, державних інвестицій, у період економічної кризи. Так, в період глибокого за всю історію США кризи 1929-1933 рр.. уряд, відповідно до рекомендацій Дж. Кейнса, за допомогою збільшення витрат на громадські роботи, виплати допомог безробітним і
© 2014-2021  epi.cc.ua