Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

ВСТУП


"Історія - стимул для
уяви економі-ста ..."
Д.Н. Мак Клоскі.
Прикмета духовного оновлення нашого суспільства - воістину всена-родний інтерес до історії. Йде закономірний процес відновлення історичної пам'яті в економічній науці, яка, мабуть, як ніяка інша галузь знання постраждала від підриву історичних коренів. Тому створення сучасного фактологічного і методологічних забезпечення економічної теорії потребує реконструкції-ції і елементарних факторів минулого, і цілісної наукової картини економічного розвитку, і всього спектру економічних теорій і концепцій, які забезпечували можливість історичного вибору шляхів розвитку нашої країни.
Історія економіки вивчає господарське життя людства в його еволюції, починаючи від первісного суспільства і до сучасності. У рамках курсу розглядається народне господарство в усьому складі галузей виробництва, фінанси, кредит, грошовий обіг, зовнішньо-економічні зв'язки, форми господарювання, а також економічний побут і господарська культура. Історія економіки дозволяє засвоїти основні закономірності та особливості економічного розвитку про-вин, історичний досвід найважливіших економічних реформ і шляхи виконання економічної політики провідних країн у відповідні історичні епохи. Це дає можливість побачити довгострокові тен-денця економічного розвитку, без чого неможливо обгрунтувати про-гноз для майбутнього. Історія економіки покликана формувати у сту-дента методологічну культуру, застережливу від абсолютизо-ції і догматизації теоретичних положень і сприяє при-витію навичок "об'ємного бачення" соціально-економічних процесів, необхідну для прийняття і здійснення грамотних рішень на практиці.
Враховуючи нестачу необхідної для вивчення літератури, глав-ної ідеєю пропонованого посібника його автори обрали комплексність методичного забезпечення. Це дозволяє надати допомогу студентам усіх форм навчання під час підготовки до лекційних та семінарських занять, а також при самостійному вивченні курсу.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Введення
  Введення
 2. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
 3. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  Розробка економічної теорії в такій мірі евристично залежить від логічних процесів обчислення, що економісти не завжди усвідомлюють фундаментальні проблеми, що лежать в основі методів економічного розрахунку. Економісти схильні сприймати економічний розрахунок як само собою зрозумілий. Вони не розуміють, що він є не кінцевою даністю, а похідним, що вимагає зведення до більш
 4. 4. Стабілізація
  Продуктом всіх цих помилок є ідея стабілізації. Вади урядового грошового регулювання і катастрофічні наслідки політики, спрямованої на зниження ставки відсотка і стимулювання ділової активності шляхом кредитної експансії, викликали до життя ідеї, які врешті-решт породили гасло стабілізації. Можна пояснити його виникнення і його привабливість, можна
 5. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  Єдиний спосіб вивчення проблеми діяльності це уявити, що в кінцевому рахунку діяльність прагне до такого стану справ, в якому більше не буде діяльності, чи то тому, що будь-яке занепокоєння буде усунуто , чи то тому, що подальше усунення занепокоєння неможливо. Таким чином, діяльність веде до стану спокою, до відсутності діяльності. Відповідно,
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
 7. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 8. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 9. 15. Химера неринкових цін
  Ціни явище ринкове. Вони породжуються ринковими процесом і є спинним мозком ринкової економіки. Поза ринку цін не існує. Ціни не можна, так би мовити, сконструювати синтетично. Вони є рівнодіюча певного збігу ринкових фактів, дій і реакцій членів ринкового співтовариства. Безглуздо вдаватися споглядальним роздумів з приводу того, якими могли б бути
 10. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  За своєю реалізованості різні товари і послуги істотно відрізняються один від одного. На деякі товари легко можна знайти претендента, готового заплатити максимальну компенсацію, яку можна отримати на ринку при даному положенні справ, або трохи меншу. Є товари, на які важко швидко знайти споживача, навіть якщо продавець готовий задовольнятися значно нижчими
© 2014-2022  epi.cc.ua