Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження

Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження загального рівня цін в економіці веде до збільшення висунутого попиту на загальну кількість товарів і послуг. Однак на обсяг попиту на товари та послуги воздей-ствует безліч інших факторів, при зміні яких відбувається зміщення кривої сукупного попиту. Ми можемо запропонувати безліч прикладів подій, які призводять до зміщення нию кривої сукупного попиту. Наведемо хоча б деякі з них: - Американці раптово відчувають тривогу про величину пенсійних заощаджень, і їхні витрати на поточне споживання знижуються. Так як кількість товарів і послуг, на яке пред'являється попит при кожному даному рівні цін, зменшується, крива сукупного попиту зміщується вліво. - Комп'ютерна промисловість пропонує нове сімейство комп'ютерів з підвищеною швидкодією, а безліч фірм приймають рі-684 Частина 12 Економічні коливання в короткостроковому періоді ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Перелічіть і поясни-ті причини від'ємного нахилу кривої сукупного попиту.
Наведіть приклад події, що призвела до зсуву кривої сукупність-ного попиту. В якому напрямку відбувалосядит зміщення? ня про інвестиції в нові комп'ютерні системи. Оскільки кількістю-ство товарів і послуг, на яке пред'являється попит при кожному даному рівні цін, зростає, відбувається зрушення кривої сукупного попиту вправо. - У зв'язку із закінченням «холодної війни» Конгрес США приймає рішен-ня зменшити закупівлі нових систем озброєнь. Внаслідок зменшення кількості товарів і послуг, на яке пред'являється попит при кожному даному рівні цін, крива сукупного попиту зміщується вліво. - ФРС збільшує пропозицію грошей, друкуючи доларові банкноти і сбра-сивая їх з вертольотів по всій країні. Американці підбирають ці долари і витрачають частину з них на покупки. Так як кількість товарів і послуг, на яке пред'являється попит при кожному даному рівні цін, збільшує-ся, крива сукупного попиту зрушується вправо. Зрушення кривої сукупного попиту в перших двох прикладах - результат зміни планованих витрат споживачів або фірм, зміщення кривої в після-дних двох прикладах - результат змін у фінансово-бюджетній або грошово-кредитній політиці.
У реальному житті зміщення сукупного попиту в деяких випадках обумовлюються поведінкою індивідів, в інших зумовлюються еко-номічного політикою держави. У наступному розділі ми розглянемо криву сукупного попиту більш докладно-но. У ній ми, зокрема, досліджуємо вплив на сукупний попит різних інструментів грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики. Проте вже зараз ви повинні мати певне уявлення про те, чому крива сукупно-го попиту має негативний нахил і які події і політичні акції приво-дять до її зрушень. Крива сукупної пропозиції Крива сукупної пропозиції дозволяє нам дізнатися про обсяги виробниц-ства і продажів фірмами товарів і послуг при кожному даному рівні цін. Зв'язок між рівнем цін і обсягом предложеніязавісіт від розглянутого нами тимчасового горизонту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження "
 1. Сукупний попит
  можливому рівні цін. Рис. 3.1. Крива сукупного попиту На рис. 3.1 по осі абсцис відкладається реальний ВВП (величина сукупного попиту) Y, вимірюваний в грошових одиницях (у доларах, марках, рублях і т. п.), тобто вартісний показник, а по осі ординат - загальний рівень цін (дефлятор ВВП), вимірюваний у відносних величинах. При більш високому рівні цін (Р 1) величина сукупного
 2. Кейнсіанська макроекономічна модель
  можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ економічної теорії з власними
 3. Класична модель
  можливостей - процес тривалий, довгостроковий. Усі ціни в економіці адаптуються до зміни співвідношення між попитом і пропозицією теж не негайно. Тому класична модель - це модель, що описує довгостроковий період (модель «long-run»). Оскільки в економіці завдяки гнучкості цін завжди існує повна зайнятість і обсяг виробництва знаходиться на рівні потенційного ВВП, то
 4. Економічний цикл
  можливістю продати свою продукцію навіть за нижчими цінами, фірми (як раціонально діючі економічні агенти) можуть:> або купити більш продуктивне обладнання і продовжувати виробництво того ж виду товарів, але з меншими витратами, що дозволить знизити ціни на продукцію, що не зменшуючи величину прибутку. Це доцільно робити, якщо попит на товари, вироблені фірмою, що не
 5. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  можливо. Рівень структурного безробіття розраховується як відношення кількості структурних безробітних до загальної чисельності робочої сили, виражене у відсотках: uструкт=(Uструкт / L)? 100%. Оскільки і фрикційна, і структурна безробіття пов'язані з втратою роботи та перебуванням людей «між роботами» або з першою появою на ринку праці, то ці типи безробіття відносяться до
 6. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  можливості існування безробіття. Одне з найбільш ранніх пояснень безробіття дано Т. Мальтусом. Він помітив, що безробіття викликають демографічні причини, у результаті яких темпи росту народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Дана теорія піддана критиці і представлена як неспроможна, бо вона не пояснює виникнення безробіття у високорозвинених країнах з
 7. 31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 збільшуючи-ет обсяг товарів
  можливість придбати більшу кількість продуктів і послуг. Таким чином, при зниженні загального рівня цін споживачі відчувають, що їх багатство зростає. Це почуття заохочує їх до збільшення витрат, тобто вони пред'являють більш вищкій, СЩ> ос на товари і послуги. Особливе значення ефекту багатства надавав економіст Артур Пігу (1877-1959), тому дану закономірність іноді називають
 8. А банк використовує нові грошові фонди для збільшення обсягу кредитів.
  Причини, з яких зниження рівня цін веде до збільшення висуваються-мого в економіці обсягу попиту на товари і послуги: (1) споживачі відчувають зросле багатство, що стимулює попит на споживчі товари; (2) сніже - ня процентних ставок стимулює попит на інвестиційні товари; (3) нижче-ня обмінного курсу національної валюти стимулює чистий експорт. Взаємодію цих
 9. Уявіть собі, що кожна фірма, грунтуючись на власній оцінці еко-номічного
  причини зрушень короткострокової кривої сукупної пропозиції Аналіз короткострокової кривої сукупної пропозиції дозволяє нам отримати уявлення про обсяг пропозиції товарів і послуг в короткостроковому періоді при кожному даному рівні цін. Безліч подій, що обумовлюють зрушення довгострокової кривої сукупної пропозиції, визначають і зрушення коротко-строкової кривої сукупного
 10. Аналіз, який ми проведемо в наступному розділі, в чому заснований на спадщині Джона
  можливих причин рецесії - знижений-ня сукупного попиту. Коли крива сукупність-ного попиту зміщується вліво, відбувається падіння обсягів виробництва та цін в короткостроковому періоді. Через якийсь час, у міру того як уявлення людей, заробітна плата і ціни змінюються відповідно з новими умовами, короткострокова крива сукупної пропозиції зміщується вправо і економіка
© 2014-2022  epi.cc.ua