Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 13. Статистика шлюбів і розлучень

Одними з основних факторів, що впливають на процес відтворення населення, є шлюби і розлучення.
Браком називається така форма відносин між чоловіками і жінками, яка визначає права і обов'язки по відношенню один до одного і до дітей.
Розводом називається припинення шлюбу за життя подружжя.
Шлюбності називається процес утворення шлюбних чи подружніх пар населення. Цей процес включає вступ в перший і повторний шлюби.
Розлучуваності називається процес розпаду подружніх пар в поколінні внаслідок розірвання шлюбу.
Шлюбне стан - це положення особи по відношенню до інституту шлюбу, що визначається у відповідності з законодавчими нормами держави. Виділяють наступні категорії шлюбного стану:
1) особи, які перебувають у шлюбі;
2) особи, ніколи не перебували у шлюбі;
3) вдови;
4) розлучені (за наявності документа про розлучення);
5) разошедшиеся (документа про розлучення немає або документи знаходяться в стадії оформлення).
При шлюб, розлучення, вдівства відбувається перехід особи з однієї категорії шлюбного стану в іншу. Сукупність таких переходів являє собою процес відтворення шлюбної структури населення.

До показників шлюбного стану відносяться:
1) абсолютне число осіб будь-якого шлюбного стану;
2) питома вага осіб будь-якого шлюбного стану в загальній чисельності осіб досліджуваної групи;
3) коефіцієнт шлюбного стану:


4) коефіцієнт шлюбної ситуації:


До показників шлюбності відносяться :
1) абсолютне число шлюбів Б;
2) середній вік вступу в перший шлюб;
3) частка ранніх шлюбів (у віці 15-19 років) в загальній кількості зареєстрованих шлюбів;
4) частка пізніх шлюбів (після 50 років) в загальній кількості зареєстрованих шлюбів;
5) загальний коефіцієнт шлюбності, що характеризує кількість шлюбів в середньому на тисячу осіб:


де Б - кількість зареєстрованих шлюбів;
? S - середньорічна чисельність населення.
Даний показник залежить від вікової структури населення, шлюбного стану та інших факторів;
6) спеціальний коефіцієнт шлюбності:


де? S15 (16) і старше - середня чисельність бракоспособного осіб;
7) чистий спеціальний коефіцієнт шлюбності:


де? SХВР15 (16) і старше - середня чисельність холостих, овдовілих , розлучених осіб бракоспособного віку.

До показників розлучуваності відносяться:
1) абсолютне число розлучень R;
2) загальний коефіцієнт розлучуваності, що характеризує кількість розлучень в середньому на кожну тисячу осіб:


де R - кількість зареєстрованих розлучень;
? S - середня річна чисельність населення.
Даний показник залежить від впливу вікового складу населення;
3) спеціальний коефіцієнт розлучуваності:


де? S15 (16) і старше - середня чисельність бракоспособного осіб;
4) коефіцієнт нестійкості шлюбів:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 13. Статистика шлюбів і розлучень"
 1. Яка демографічна проблема в сімейному домогосподарстві?
  Шлюбів і розлучень у нашій країні (табл. 4.2). Очевидно й інше. У нашій країні, виявляється, в цілому (в середньому) має місце демографічна криза (немає нормального відтворення населення). Шлюби та розлучення в Росії {foto24} Напрошується очевидний висновок: треба, щоб держава взялася за порятунок російських сімей. Це завдання переслідує пріоритетна національна демографічна
 2. Коефіцієнти відтворення населення
  статистиці використовуються коефіцієнти народжуваності (число народжених на 1 тис. громадян країни, вимірюється в проміле), смертності (число померлих на 1 тис. громадян, в проміле), коефіцієнти шлюбності, коефіцієнти природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Спосіб отримання коефіцієнта
 3. 21. Загальні поняття демографії
  статистиці використовуються коефіцієнти народжуваності (число народжених на 1 тис. громадян країни, вимірюється в проміле), смертності (число померлих на 1 тис. громадян, в проміле), коефіцієнти шлюбності, коефіцієнти природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Коефіцієнт смертності (народжуваності):
 4. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 5. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 6. § 3. ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ
  статистиці населення обчислюється показник життєвості (показник Покровського), що представляє собою відношення числа народжених до числа померлих (або ставлення коефіцієнтів народжуваності і смертності). Всі ці показники звичайно розраховуються за рік, але можуть обчислюватися й за більш тривалі проміжки часу. У таких випадках дані в чисельнику і знаменнику наведених формул повинні
 7. Землеробство - основа економіки
  розлучалися і продавалися на ринках в очеретяних мішечках, розвішують на гілках цитрусових дерев. Для захисту хризантем від шкідників розводили богомолів. Китайцям заборонялося вбивати жаб, так як вони полювали за комахами. Високий рівень знань агротехніки дозволяв китайцям отримувати хороші врожаї продовольчих і технічних культур. Китайці першими стали займатися
 8. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  питання 3: На основі аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 9. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  питання 1. У чому відмінність «загальної» системи обліку зовнішньої торгівлі від «спеціальної»? 2. Які показники є вихідними для формування митної статистики зовнішньої торгівлі? 3. Які товари включаються до митну статистику зовнішньої торгівлі? 4. Чи враховується в митній статистиці зовнішньої торгівлі монетарні і немонетарні золото? 5. Назвіть основні митні режими, які
 10. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць вимірювання та
 11. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні
 12. ЛІТЕРАТУРА
  статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін Є.М. Фінансові
© 2014-2022  epi.cc.ua