Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ВОЛЮНТАРИЗМ ЕКОНОМІЧНИЙ

(від лат. Voluntas - воля)
довільні рішення у господарській практиці, що нехтують об'єктивними умовами і науково обгрунтованими рекомендаціями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВОЛЮНТАРИЗМ ЕКОНОМІЧНИЙ "
 1. Науковість
  волюнтаризму. Даний принцип передбачає, що кожен учасник процесу управління зобов'язаний в ході своєї діяльності вивчати і використовувати закономірності й об'єктивні тенденції соціального розвитку, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення і науково обгрунтовані методики. Науковий підхід до управління, який випливає з даного принципу, аж ніяк не заперечує використання практичного
 2. 8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний період
  волюнтаризму при вирішенні господарських завдань. Випередження реальних умов економічного зростання на догоду політичним інтересам вимагало пошуку додаткових джерел фінансування. Джерела фінансування індустріалізації СРСР: 1. Традиційні: | доходи від легкої промисловості; | експорт сировини і продовольства; | доходи від сільського господарства. 2. Нетрадиційні: | ентузіазм
 3. 8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний пе-ріод
  волюнтаризму при вирішенні господарських завдань. Випередження реальних умов економічного зростання на догоду полі-тичні інтересам вимагало пошуку додаткових джерел фінансування. Джерела фінансування індустріалізації СРСР: 1. Традиційні: * доходи від легкої промисловості; * експорт сировини і продовольства; * доходи від сільського господарства. 2. Нетрадиційні: * ентузіазм
 4. 4.6. Економічний ризик
  волюнтаризму, авантюризму. У цьому випадку ризик виступає як дестабілізуючий чинник і являє собою сумнівне підприємство. Практика показує, якщо відбувається реальне перетворення ризику в інструмент регулювання економічних відносин, то це допомагає людям виробляти навички орієнтування в невероятностной світі, в якому ми постійно живемо, формувати такі потрібні
 5. 7.4 Принципи наукової організації праці в управлінні виробничим колективом
  волюнтаризмі осіб, наділених владою, а на об'єктивних закономірностях, властивих організації праці в умовах ринкової економіки. Регламентація змісту праці службовців підприємств покликана вирішувати такі завдання:? найбільш повною мірою визначити перелік функцій, робіт і операцій, які повинні бути покладені на службовців відповідно з цілями і завданнями підприємства;? визначити
 6. 34.3. Розвиток економіки СРСР в 50-80-ті роки
  волюнтаризм і в багатьох випадках низький професіоналізм керівників вищої та середньої ланки управління, так званої номенклатури партійних і радянських органів. Монопольне становище комуністичної партії зумовлювало відповідну кадрову політику в країні. Вона була спрямована на непорушність партійної системи підготовки та просування керівних кадрів. Фахівці та керівники
 7. 2.4.2. Економічний механізм російського федералізму
  волюнтаризм в цей процес, причому теж не переслідувалася мета створення міцної матеріальної бази цих адміністративних одиниць унітарного (по суті) держави. Економічний механізм формується російського федералізму, враховуючи всі особливості політичної та соціально-економічної регіоналізації в попередні роки, повинен початися з виділення соціально-економічної вертикалі цієї
 8. 2.4.2. Економічний механізм російського федералізму
  волюнтаризм в цей процес, причому теж не переслідувалася мета створення міцної матеріальної бази цих адміністративних одиниць унітарного (по суті) держави. Економічний механізм формується російського федералізму, враховуючи всі особливості політичної та соціально-еконо-чеський регіоналізації в попередні роки, повинен початися з виділення соціально-економічної вертикалі
 9. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 10. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 11. Економічний розвиток СРСР в 60-90-х роках
  волюнтаризм і в багатьох випадках низький професіоналізм керівників вищої та середньої ланки управління, так називає-мій номенклатури партійних і радянських органів . Монопольне становище комуністичної партії зумовлювало відповідну кадрову політику в країні. Вона була спрямована на непорушність партійної системи підготовки та просування керівних кадрів. Фахівці та керівники
 12. Регіональні економічні комисси
  економічних комісій: Європейська економічна комісія (ЄЕК), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО), Економічна комісія для Африки (ЕКА), Економічна комісія для Латинської Америки (ЕКЛА), Економічна комісія для Західної Африки
 13. 1.1.2. Роль і функція економічної теорії.
  Економічної теорії полягає в тому, що вона служить методологічною основою для прикладних економічних досліджень і дисциплін, розробляє принципи, гіпотези економічного розвитку суспільства. Для студентів - це базова економічна дисципліна, закладаються основи економічних знань та економічного мислення, своєрідна економічна азбука, без якої неможливо
 14. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію, 2009
  економічної теорії як науки. Розглянуто принципи економічної теорії, основні види економічних суб'єктів, типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії. Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у системі
 15. Глава 17. Економічний ріст і розвиток
  економічна категорія, що є показником не тільки абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва, а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби, підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою, економічною ефективністю і
 16. Глава 17. Економічний ріст і розвиток
  економічна категорія, що є показником не тільки абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва, а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби, підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою, економічною ефективністю і
 17. 2. Економічні фактори
  економічні події і тенденції, що можуть представляти можливості або небезпеки для регіону і економічних суб'єктів. 2. Основні заходи, спрямовані на запобігання негативних наслідків проявів економічних чинників і використання позитивних наслідків економічних чинників у процесі функціонування регіональних економічних систем. 3. Передбачувані зміни в
 18. Контрольні питання
  економічне зростання? 2. Які типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм
 19. Запитання для самоперевірки
  економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук і економічної політики? 5. Знання економіки є передумовою або гарантією вашого добробуту? 6. Що ви розумієте під методами економічної науки? Перерахуйте їх. 7. Дайте визначення
© 2014-2022  epi.cc.ua