Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

47. ВНУТРІШНЯ середу ПІДПРИЄМСТВА

Створення та діяльність кожної організації відбуваються в конкретній обстановці, визначальною вид даного підприємства, порядок його функціонування. Елементи обстановки, які впливають на організацію зсередини, є її власною частиною, називаються внутрішнім середовищем підприємства. Внутрішня середа підприємства визначається її структурою та органами управління. Під структурою управління розуміється взаємне розташування її елементів і характер зв'язків між ними.
Існують дві основні, що відрізняються організаційні структури:
1) лінійна структура;
2) цільова структура.
Кожній відповідає однойменна система управління. Лінійна система обеспечіваетуправленіе по лінії прямого підпорядкування зверху вниз. Через цю систему керівники доводять до кожного виконавця свої розпорядження і здійснюють контроль за їх виконанням. При лінійному управлінні кожен вищестоящий керівник є прямим начальником усього нижчестоящого персоналу, а всі нижчестоящі працівники вважаються її підлеглими. Найближчий прямий керівник називається безпосереднім начальником.
Розпорядження віддаються, як правило, по команді «зверху вниз», тобто проходять через начальників усіх рівнів управління. «Знизу вгору» йдуть доповіді про виконання розпоряджень. Як виняток можлива передача команд і отримання відповідних доповідей, минаючи проміжні інстанції - від будь-якого прямого начальника до будь-якого підлеглому і назад. У цьому випадку підлеглий зобов'язаний виконати наказ, доповісти про його виконання котрий віддав його особі, а також своєму безпосередньому начальнику. Лінійне керівництво забезпечує єдність управління підприємством від директора до робочого місця, узгодженість дій адміністрації і виконавців. При такому управлінні керівникам - директору, його заступникам, начальникам виробництв, цехів, дільниць, майстрам і бригадирам надається вся повнота влади по відношенню до підлеглих.
Цільове управління було задумано як постійно діюча система визначення конкретних цілей (кінцевих результатів) дня кожного працівника. Формулювання цілей повинно робитися з максимальною визначеністю. Для всіх цілей встановлюються терміни досягнення, необхідні ресурси і, що дуже важливо, кількісні показники, за якими легко проконтролювати, чи досягнута ця мета, а якщо ні, то що залишилося зробити, скільки це потребує часу та інших ресурсів.
Цільове управління має місце, коли при вирішенні всіх виробничих та інших управлінських завдань на всіх рівнях мета грає головну роль.
Цільове управління найбільш характерно для одиничного і дрібносерійного, а також для дослідного виробництва. Воно зазвичай застосовується при виконанні великих, часом разових заходів з новими, неординарними цілями, таких як корінна реконструкція і переозброєння підприємства, перехід на принципово новий вид продукції, впровадження оренди або кооперації тощо Другий тип перебігу управлінського процесу - програмне керування.
До внутрішньої середовищі підприємства також відносять:
1) трудовий колектив;
2) управлінський персонал;
3) взаємовідносини з постачальниками, партнерами;
4) наявність обладнання, машин, верстатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 47. ВНУТРІШНЯ середу ПІДПРИЄМСТВА "
 1. Г Л А В А 6 ПІДПРИЄМСТВО - ОСНОВНА ЛАНКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Середа, в якій функціонує фірма, предметом аналізу даної глави є само
 2. 12.2. ФІРМА: ЇЇ ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ середу
  внутрішнього і зовнішнього середовища (див. схему 12.1): Схема 12.1. Фірма: внутрішні та зовнішні умови {foto35} Внутрішня середу крім цілей включає продукт, структуру управління фірмою, технології, персонал, фінанси, планування, маркетингові рішення, аналіз господарської діяльності та контроль. Цю внутрішню середу фірма формує і розвиває сама, керуючись цілями. Але є й зовнішня
 3. ЧАСТИНА 1. Інноваційна та маркетингова середу
  Середа
 4. Проблемні питання
  внутрішньої? 4. Як і чому розширюються фірми? 5. Що мається на увазі під оптимальним розміром
 5. Контрольні питання
  Середа?
 6. Терміни і поняття
  Середа
 7. 18.2. УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
  внутрішніх умов виробництва, так і мінливого зовнішнього економічного середовища. Організація? відкрита система взаємодіючих і керованих частин (підрозділів), що працює з певною метою і має у своєму розпорядженні ресурси: - людські; - матеріальні (обладнання і т. п.); - фінансові; - інформаційні; - тимчасові. Управління фірмою можна порівняти з управлінням автобусом:
 8. Глава 2 Освіта та розвиток світового господарства
  внутрішнього і зовнішнього порядку, географічне середовище, що зумовило нелінійний характер розвитку при загальній тенденції до підвищенню рівня продуктивних сил. Історія людського суспільства і продуктивних сил характеризувалася створенням у різних районах планети стійких багатовікових соціально-економічних утворень з особливим політичним управлінням, культурою, громадської
 9. 4. Конкурентоспроможність фірми
  Середа, - у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, харчової промисловості, збірці і продажу персональних комп'ютерів та ін Конкурентоспроможність фірми - це її реальна і потенційна здатність виготовляти і реалізовувати товари або надавати послуги, які за ціновими і нецінових (якісним) характеристикам більш привабливі для покупців, ніж товари та послуги інших
 10. 3. Організаційні форми підприємництва
  внутрішнього і зовнішнього середовища. Внутрішня середовище фірми - це власна економіка підприємства, що охоплює всі складові його діяльності: виробничі процеси, реалізацію продукції, фінансове, матеріальне та кадрове забезпечення, систему управління. Зовнішнє середовище фірми - це економічна, правова та соціальна середа, в якій підприємство працює, будучи частиною національного господарства.
 11. 46. ЗОВНІШНЯ середу ПІДПРИЄМСТВА
  внутрішні позики на підприємстві безпосередньо залежать про економічної ситуації в країні; 3) культура і соціум. Вплив культури і соціальних факторів життя на підприємстві пов'язано з певною системою цінностей суспільства, традиціями, стереотипами поведінки. Система цінностей визначає практику діяльності організації, вказує, що найбільш важливо для підприємства (наприклад, «головне для нас -
 12. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  підприємств. 2. Напрямки реструктуризації. 3.Внутренняя реструктуризація. Програмна анотація. Концепція реформування підприємств. Методи реструктуризації-ції підприємств. Комерціалізація. Демонополізація. Антимонополь-ве регулювання і розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних підпри-ємств в перехідній
 13. 15.2. Споживання та навколишнє середовище
  Одна з причин постійного погіршення навколишнього середовища - структура споживання. Стиль життя і виробництво багатьох країн важким тягарем лягають на природні ресурси. Сьогодні індустріальна економіка базується на використанні великої кількості матеріалів та енергії, та економічний стан країн часто асоціюється з кількістю використовуваного мінерального і рослинного сировини. Споживання
 14. 18.6. Динаміка внутрішніх цін
  внутрішніх цін. Ціноутворення відбувається на рівні первинних господарських одиниць, завдяки якому складається сукупна цінова структура. Загальний рівень цін формується в сфері грошового обігу національного
© 2014-2022  epi.cc.ua