Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Зовнішньоторговельні зв'язку

. За обсягом експорту ФРН посідає друге місце в світі після США (9,3%), з конкурентоспроможності вона поступається США, Швейцарії та ряду східно-азіатських країн. Найбільш міцні позиції на світовому ринку німецькі компанії займають в експорті традиційних товарів - різноманітних за номенклатурою промислових товарів, головним чином інвестиційного призначення, які мають переваги перед конкурентами, як правило, не в ціні, а в якості товару.
Понад 55% експорту припадає на чотири товарні групи: автомобілебудування, загальне машинобудування, хімічні товари та електротехнічні товари. Німецьким компаніям належить перше місце в експорті готових хімічних товарів (14-17%). Участь у міжнародній торгівлі продукцією загального машинобудування відображає стан конкурентоспроможності продукції. За питомою вагою у світовому експорті країна посідає перше місце в 22 з 43 підгалузей загального машинобудування, серед них - гірничо-шахтне, поліграфічне обладнання, обладнання для гумової промисловості та виробництва пластмас, вимірювальні прилади, деревообробне, металургійне обладнання і т.д. Німеччина займає провідне місце в експорті текстилю - близько 9% світових поставок і п'яте місце в світі в експорті готової одягу - 4%, але дев'яте місце в експорті телекомунікаційної техніки.
Частка у світовій торгівлі товарами високої технології скоротилася (14% експорту обробної промислової продукції). Країна стала їх нетто-імпортером. За цим показником ФРН значно поступається всім провідним розвиненим країнам.
Країна займає четверте місце з експорту сільськогосподарської продукції після США, Франції та Нідерландів, будучи одночасно найбільшим її імпортером.
Основу експорту складають молочні та м'ясні продукти.
Експортна торгівля в 90-і роки розвивалася більш низькими темпами, ніж у попередньому десятилітті, поступаючись як всім розвиненим країнам, так і провідним промисловим державам. На відміну від 80-х років імпорт збільшувався швидше за експорт товарів і послуг.
Таблиця 24.2
Темпи приросту експорту Німеччини,%
Країни 1981-1990 1991-2000 Німеччина 5,1 4,8 ЄС 4,6 5,4 Розвинені країни 5,3 6,0
І с т о ч н і до: World economic outlook. October 1999. IMF. p. 200.
Зниження темпів експорту було викликано рядом причин, серед яких - напрямок товарів і послуг в східні землі після приєднання НДР. У числі важливих причин - загострення конкуренції на міжнародних ринках продукції середньої наукоємності і погіршення для німецьких компаній умов торгівлі, тобто співвідношення цін на експортовані та імпортовані товари. Якщо для всіх розвинених країн вони покращилися (+0,25 в середньому на рік), то для Німеччини - погіршилися (-0,8% у середньому на рік). Зниження конкурентоспроможності німецьких товарів відбулося незважаючи на зниження вартості робочої в одиниці продукції (-0,7% у середньому в рік за 1991-2000 рр..), У той час як у групі розвинених країн цей показник зріс. Можливо, це сталося в основному за рахунок робочої сили східних земель, де оплата праці в кінці 90-х років становила 86,5% від рівня західних земель, а тривалість робочого дня на 1,5 години більше, але виробництво в східних землях позбулося своїх порожніх експортних ринків.
Таблиця 24.3
Географічне напрямок експорту Німеччини,%
Країни, регіони 1991 1995 1999 Індустріальні країни 79,7 74,9 76 , 1 США 6,3 8,7 10,1 Японія 2,5 3,0 2,2 ЄС 54,2 50,1 56,3 Країни, що розвиваються 20,1 25,0 23,7 Африка 1,9 1,8 1,5 Азія 5,0 8,2 8,2 Близький Схід 3,1 9,8 2,5 Латинська Америка 2,0 2,6 2,8 РФ 2,7 1,6 1,1
І с т о ч н і до: Direction of Trade Statistics Yearbook.
2000; Wirtshaft und Statistiks. August 2000.
Німеччина виступає другим за величиною імпортером світу. Імпортна квота істотно зросла для багатьох галузей. В обробній промисловості вона збільшилася до 22% (авіакосмічна промисловість - понад 80%). Збільшення імпортної квоти пояснюється інтенсифікацією внутрішньогалузевої спеціалізації, в результаті чого зростає внутрішньогалузевої обмін серед одних і тих же товарних груп. Ще вище частка імпорту в задоволенні потреб господарства в промисловому сировину, наприклад, з нафти на 98%, природному газу - на 80%. Ослаблення позицій у світовій торгівлі в 90-ті роки кардинально не змінило платіжні позиції Німеччини. Торговий оборот вона зводила з позитивним сальдо. Провідними торговими партнерами Німеччини виступають Франція, Італія і Британія, на кожну з них припадає 11-7,5% німецького експорту. Активні торговельні зв'язки підтримуються з США (9-10% експорту або 2,8% ВВП). Загалом на промислові країни припадає близько 80% зовнішньоторговельного обороту ФРН, у тому числі на країни ЄС - 56% (табл. 24.3). Для ряду країн вона є основним ринком збуту їхньої продукції. Якщо Німеччина поглинає 20% експорту інших країн Євросоюзу, то у Австрії - 40%, Нідерландів - 29%, Данії -23%, Греції - 22%, Бенілюксу - 29%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішньоторговельні зв'язку "
 1. КНР у світовій торгівлі
  зовнішньоторговельні зв'язки. Його товарообіг (без Сянгана) за 1980 - 1998 рр.. збільшився в 8,5 рази. Випереджаючими темпами зростав експорт - у 10 разів. У 90-ті роки середньорічний темп приросту експорту досягав 17%, це вищий показник, ніж був у Японії в «золотий» період її розвитку в 1953-1973 рр.. КНР стала значною силою у світовій торгівлі. На її частку припадає 3,4% світового експорту товарів
 2. Зовнішньоторговельні зв'язку
  зовнішньоторговельних зв'язків. Близько 2/5 торговельного обороту ЄС припадає на розвинені країни. Основним торговим партнером Євросоюзу є США - понад 20% всього вивозу. В останнє десятиліття торгові зв'язки з США посилилися (1958 р. - 13% експорту), збільшується частка Японії, але її значення поки ще невелика. Між країнами час від часу проявляються гострі протиріччя. Зокрема, між
 3. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  зовнішньоторговельні операції) і короткострокові заходи (підвищити ставки відсотка), щоб захистити вартість долара і щоб, тим самим, долар міг як і раніше використовуватися як сховище вартості і як засіб для угод. Але оскільки, як ми вже бачили, падіння долара не надто болісно відчувається всередині Сполучених Штатів, то для необхідних виправних заходів не буде внутрішньої політичної
 4. Генезис економічної науки
  зовнішньоторговельної політики Росії; був прихильником приватної ініціативи та вільного підприємництва; активно брав участь у діяльності металургійних, металообробних, шкіряних, паперових, скляних мануфактур; об'єктивно оцінював досягнення більш розвинених держав, закликав запозичувати передовий досвід цих країн, але не сліпо схилятися, а критично його осмислювати, виходячи з
 5. Причини (джерела) інфляції
  зовнішньоторговельного і платіжного балансів. Інфляційний процес у нас посилювало падіння цін на світовому ринку на паливо і кольорові метали, складові важливу статтю нашого експорту, а також несприятлива кон'юнктура на зерновому ринку в умовах значного імпорту
 6. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  зовнішньоторговельний оборот країни. Він розраховується шляхом підсумовування експорту та імпорту. Експорт (вивезення) товарів означає, що їх реалізація відбувається на зовнішньому ринку. Економічна ефективність експорту визначається тим, що дана країна вивозить ту продукцію, витрати виробництва якої нижча світових. Розмір виграшу при цьому залежить від співвідношення національних і світових цін даного товару,
 7. Висновки
  зовнішньоторговельний мультиплікатор. 8. Зовнішньоторговельна політика - форма державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках. Найбільш відомі політика протекціонізму (захисту) і фритредерства (повної вільної торгівлі). Регулювання міжнародної торгівлі здійснюється на двох рівнях: міжнародному та національному. На національному рівні - це регулювання експорту та
 8. Відкрита і закрита економіка
  зовнішньоторговельного регулювання, включаючи захисні (протекціоністські) заходи. Але було б невірним негайно застосовувати інструменти жорсткої протекціоністської політики, бо це загрожує погіршенням відносин з країнами - споживачами російської експортної продукції і її кредиторами, зростанням внутрішніх цін і цілком ймовірними бюджетними втратами, та й погано узгоджується з курсом на формування відкритої
 9. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  зовнішньоторговельних відносин, що зумовило перехід до політики так званого пізнього меркантилізму. Суть цієї політики в наступному: забезпечення збільшення благородних металів в країні не адміністративними, а економічними засобами. До них відносяться всі кошти, які сприяють досягненню активного торгового балансу, тобто перевищенню експорту над імпортом товарів, бо позитивна
 10. А. Американська компанія стільникового телефонного зв'язку відкрила офіс в Республіці Чехія. б. Англійська торгова компанія
  зовнішньоторговельного балансу відкритої економіки - Чи використовуєте її в аналізі наслідків дефіциту державного бюджету - проаналізуєте макроекономічний ефект зовнішньоторговельної політики - Чи використовуєте модель для аналізу економічних наслідків політичної нестабільності і «втечі» капіталу в останні десятиліття США імпорт товарів і послуг постійно перевищував
© 2014-2022  epi.cc.ua