Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Зовнішньоторговельні зв'язку

. Політика в галузі експорту капіталу безпосередньо впливає на характер торговельних зв'язків. Як зазначалося, залежність ЄС від зовнішньої торгівлі не вище, ніж у інших промислово розвинених центрів. У зовнішній торгівлі ЄС велика роль іноземних ТНК. На іноземні, головним чином американські, компанії доводиться в окремих галузях до 30% експорту готових виробів.
Євросоюз виступає провідним експортером продукції машинобудування, хімічної промисловості. На нього припадає 20-23% світового експорту цих груп товарів. Однак у 90-ті роки проявилися небезпечні симптоми ослаблення позицій в експорті ряду найбільш прогресивних і перспективних виробів. Частка висотехнологічних товарів в експорті продукції обробної промисловості в треті країни становить 15%, а у США і Японії - 33% і 26% відповідно.
ЄС займає друге місце в світі після США з експорту сільськогосподарської продукції (13% обсягу світового експорту). Частка в експорті зернових піднялася до 8%. Экспортоспециализированными є молочні продукти і яйця, м'ясо та м'ясопродукти, овочі і фрукти, цукор і вироби з нього.
Сталося звуження експортної спеціалізації регіону в обробній промисловості. У групу високоспеціалізованих галузей (коефіцієнт експортної спеціалізації понад 1,3) входить тільки виробництво текстильного, шкіряного та харчового обладнання. До групи галузей з недостатньо вираженою експортною спеціалізацією (коефіцієнт нижче 0,9) належать виробництва наукомістких товарів: конторського обладнання і ЕОМ, телекомунікаційного обладнання і засобів зв'язку, електронного обладнання. Причому в цій групі відбулося зниження рівня міжнародної спеціалізації.
Відносне послаблення ЄС в міжнародному розподілі праці пов'язано з відставанням у ціновій конкуренції, в наукоємності товарів.
Погодинна оплата в 80-і роки росла в середньому на 8% на рік, в 90-ті - на 3,8%. В результаті вартість праці в Європі вище, ніж у США, Японії, і ще більш висока, ніж у країнах Південно-Східної Азії.
Країни Євросоюзу відстають в рівні продуктивності праці від США в цілому і від Японії - в обробній промисловості. Це призвело до відставання країн ЄС в показниках вартості праці в одиниці продукції, що ілюструють дані табл. 23.3.
Таблиця 23.3
Темпи приросту вартості праці в одиниці продукції обробної промисловості,%
Країни 1981-1990 1991-2000 ЄС 4, 3 0,9 США 2,1 - Японія 1,0 1,4 Країни ОЕСР 3,6 0,7
І с т о ч н і до: World Economic Outlook, October 1999. IMF. p. 182.
Найбільш конкурентоспроможне в Західній Європі - експортне виробництво ФРН (приблизно 25% експорту Союзу). Друге місце у зовнішній торгівлі належить Франції. Вона займає провідні позиції за розмірами сільськогосподарського експорту, поступаючись на світовому ринку тільки США. Частка малих країн у загальному експорті значно перевищує їх питома вага у виробництві.
Значна роль Євросоюзу в світовій імпортній торгівлі. Він виступає найбільшим імпортером машин і устаткування, великим імпортером ряду сільськогосподарських товарів, зокрема кукурудзи, соя-бобів, основним постачальником яких є США. Важливе місце в імпорті займають мінеральна сировина та неметалеві напівфабрикати. Незважаючи на збільшення виробництва окремих видів мінеральної сировини (природний газ, нафта, боксити), Євросоюз за рахунок власних ресурсів може задовольнити потреби лише по небагатьом з їх основних видів. Він ввозить понад 2/5 енергетичного і близько 3/4 інших видів сировини.
В загальному споживанні окремих видів мінеральної сировини частка імпорту становить: по алюмінію - 75%, вольфраму - 77, цинку - 58, кобальту - 95, міді - 82, нікелю - 10%.
В цілому забезпеченість сировиною Євросоюзу з власних родовищ знижується, одночасно зростає залежність від привізного мінеральної сировини. Важливу роль у цьому процесі відіграє політика західно-європейських ТНК, які вважають за краще розробляти більш багаті родовища в інших регіонах для підвищення ефективності виробництва.
Зазначені процеси впливають на географічний напрямок зовнішньоторговельних зв'язків. Близько 2/5 торговельного обороту ЄС припадає на розвинені країни.
Основним торговим партнером Євросоюзу є США - понад 20% всього вивозу. В останнє десятиліття торгові зв'язки з США посилилися (1958 р. - 13% експорту), збільшується частка Японії, але її значення поки ще невелика.
Між країнами час від часу проявляються гострі протиріччя. Зокрема, між ЄС і США - з приводу субсидування ЄС сільськогосподарської продукції, обмежень США на імпорт ряду продуктів з ЄС. Заходи, що вживаються з двох сторін заходи не дозволяють суперечностей вийти з-під контролю.
Між ЄС та США склалася досить розвинена система відносин, що включає консультації 2 рази на рік між президентом США, головою Ради ЄС та головою Європейської Комісії, між держсекретарем США і міністрами закордонних справ. Проводяться консультації і на інших рівнях.
Політика Євросоюзу щодо Японії спрямована на досягнення більшої відкритості японського ринку. Європейський Союз реагує на зміни японського експорту в чутливих галузях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішньоторговельні зв'язку "
 1. КНР у світовій торгівлі
  зовнішньоторговельні зв'язки. Його товарообіг (без Сянгана) за 1980 - 1998 рр.. збільшився в 8,5 рази. Випереджаючими темпами зростав експорт - у 10 разів. У 90-ті роки середньорічний темп приросту експорту досягав 17%, це вищий показник, ніж був у Японії в «золотий» період її розвитку в 1953-1973 рр.. КНР стала значною силою у світовій торгівлі. На її частку припадає 3,4% світового експорту товарів
 2. Зовнішньоторговельні зв'язку
  зовнішньоторговельного обороту ФРН, у тому числі на країни ЄС - 56% (табл. 24.3). Для ряду країн вона є основним ринком збуту їхньої продукції. Якщо Німеччина поглинає 20% експорту інших країн Євросоюзу, то у Австрії - 40%, Нідерландів - 29%, Данії -23%, Греції - 22%, Бенілюксу -
 3. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  зовнішньоторговельні операції) і короткострокові заходи (підвищити ставки відсотка), щоб захистити вартість долара і щоб, тим самим, долар міг раніше використовуватися як сховище вартості і як засіб для угод. Але оскільки, як ми вже бачили, падіння долара не надто болісно відчувається всередині Сполучених Штатів, то для необхідних виправних заходів не буде внутрішньої політичної
 4. Генезис економічної науки
  зовнішньоторговельної політики Росії; був прихильником приватної ініціативи та вільного підприємництва; активно брав участь у діяльності металургійних, металообробних, шкіряних, паперових, скляних мануфактур; об'єктивно оцінював досягнення більш розвинених держав, закликав запозичувати передовий досвід цих країн, але не сліпо схилятися, а критично його осмислювати, виходячи з
 5. Причини (джерела) інфляції
  зовнішньоторговельного і платіжного балансів. Інфляційний процес у нас посилювало падіння цін на світовому ринку на паливо і кольорові метали, складові важливу статтю нашого експорту, а також несприятлива кон'юнктура на зерновому ринку в умовах значного імпорту
 6. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  зовнішньоторговельний оборот країни. Він розраховується шляхом підсумовування експорту та імпорту. Експорт (вивезення) товарів означає, що їх реалізація відбувається на зовнішньому ринку. Економічна ефективність експорту визначається тим, що дана країна вивозить ту продукцію, витрати виробництва якої нижча світових. Розмір виграшу при цьому залежить від співвідношення національних і світових цін даного товару,
 7. Висновки
  зовнішньоторговельний мультиплікатор. 8. Зовнішньоторговельна політика - форма державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках. Найбільш відомі політика протекціонізму (захисту) і фритредерства (повної вільної торгівлі). Регулювання міжнародної торгівлі здійснюється на двох рівнях: міжнародному та національному. На національному рівні - це регулювання експорту та
 8. Відкрита і закрита економіка
  зовнішньоторговельного регулювання, включаючи захисні (протекціоністські) заходи. Але було б невірним негайно застосовувати інструменти жорсткої протекціоністської політики, бо це загрожує погіршенням відносин з країнами - споживачами російської експортної продукції і її кредиторами, зростанням внутрішніх цін і цілком ймовірними бюджетними втратами, та й погано узгоджується з курсом на формування відкритої
 9. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  зовнішньоторговельних відносин, що зумовило перехід до політики так званого пізнього меркантилізму. Суть цієї політики в наступному: забезпечення збільшення благородних металів в країні не адміністративними, а економічними засобами. До них відносяться всі кошти, які сприяють досягненню активного торгового балансу, тобто перевищенню експорту над імпортом товарів, бо позитивна
 10. А. Американська компанія стільникового телефонного зв'язку відкрила офіс в Республіці Чехія. б. Англійська торгова компанія
  зовнішньоторговельного балансу відкритої економіки - Чи використовуєте її в аналізі наслідків дефіциту державного бюджету - проаналізуєте макроекономічний ефект зовнішньоторговельної політики - Чи використовуєте модель для аналізу економічних наслідків політичної нестабільності і «втечі» капіталу в останні десятиліття США імпорт товарів і послуг постійно перевищував
© 2014-2021  epi.cc.ua