Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Валовий національний продукт і суспільний добробут

ВНП - показник загального економічного стану країни. Він дає уявлення
про загальний матеріальний добробут нації, тому що чим вище рівень
виробництва, тим вищий добробут країни. Але ВНП не відображає соціальне
стан нації. Тому його не можна вважати показником добробуту суспільства.
ВНП не враховує вільний час, який зростає за рахунок скорочення робочої
тижня, вихідних, відпусток і свят.
А вільний час - це показник добробуту народу. За величиною вільного
часу у населення можна судити про його життєвий рівень.
ВНП не відображає поліпшення якості товарів, змін у структурі споживання
(каструлі або книги) і розподілі (у одних - більше, в інших - менше)
товарів серед населення. А це все найбезпосереднішим чином характеризує
добробут суспільства.
Крім того, зростання ВНП не завжди показує зростання добробуту, так як
одночасно може рости чисельність населення, в результаті чого обсяг
виробництва на душу населення не збільшується. А випуск продукції на душу
населення - один з найважливіших показників добробуту суспільства.
Показник ВНП може занижувати реальний валовий національний продукт за рахунок
таких видів діяльності, які не включаються до ВНП, але впливають на життєвий
рівень у країні. Такими видами діяльності є:
неринкові операції - домашнє господарство, ремонт власного будинку, праця вчених
(які пишуть неоплачені статті);
тіньова економіка - легальна діяльність, що приховує свої доходи (наприклад,
підприємець може приховувати частину свого прибутку, офіціант ресторану - свої
'"чайові", безробітний влаштувався на роботу, не поставивши до відома біржу
праці).
Разом з тим в ВНП включаються витрати, які збільшують його розмір, але не
ведуть до зростання добробуту.
Серед них насамперед витрати, пов'язані з
забрудненням навколишнього середовища (забруднення повітря і води, автомобільні звалища,
перенаселення, шум і т. д.). Це побічні витрати, які завищують показник рівня
матеріального добробуту. Чим більше забруднення навколишнього середовища, тим
більше об'єм ВНП і масштаби спотворення ВНП. Як висловився один американський
економіст, "кінцевим продуктом економічного життя є сміття".
Таким чином, ВНП не є показником добробуту суспільства. Мірилом
національного добробуту служить такий показник, як валовий внутрішній
продукт на душу населення. Крім нього, використовуються і такі показники, як
особистий дохід і наявний дохід.
Величина валового внутрішнього продукту на душу населення в різних країнах
різна. Так, в 1986 р. в США він становив
17840 дол, а в Ефіопії - 120 дол (в 146 разів менше, ніж |; США).
Неоднаково розподіляються доходи і між різні *! ми групами населення
всередині країн, тобто в ринковій економіке1 існує проблема нерівності
доходів. Рівний розподіл - це коли, наприклад, на 20% сімей припадає 20%
доходу, на 40% сімей - 40% доходу, на 60% сімей - 60% доходу і т. д. У реальному
дійсності існують відхилення. Нерівність доходів можна виразити за
допомогою кривої Лоренца (рис. 12.1).
Рівний розподіл
X
о
ч
Крива Лоренца
Нерівність між рівним розподілом і кривою Лоренца
II
20 40 60 80 Частка сімей
Рис. 12.1. Крива Лоренца
". Причини-нерівності в розподілі доходів пов'язані самої ринкової системою.
Ринкова система - безпристрасні ^? Механізм, вона не пристосовується до моральних
нормам. По-f; цього главнйя причина нерівності доходів укладена в приватному
характері економіки з безжалісними законами конкуренції.
Але є й
специфічні фактори, що сприяють цьому нерівності. Серед них:
відмінності в здібностях людей: вроджений талант дозволяє отримувати більший
дохід;
освіта і навчання як база для отримання більш високого доходу;
володіння власністю, право успадкування посилюють нерівність у доходах;
професійний ризик (інтенсивніше працювати і ризикувати) збільшує дохід;
панування на ринку, можливість здувати ціни на ринку і тим збільшувати дохід;
психологічні фактори (удача, зв'язку, нещастя) впливають на нерівність в
доходи.
Проблема нерівності доходів знаходиться постійно в центрі уваги економістів.
У неї є свої прихильники і противники. Прихильники вирівнювання доходів
наводять такий аргумент: споживач здатний витягти максимальну користь з отриманого рівного доходу.
Противники вирівнювання доходів вважають, що рівність доходів підриває стимули
до трудової діяльності, до інвестицій, до ризику і тим самим зменшує як обсяг
распределяемого доходу, так і зростання ефективності виробництва.
Існуюче в реальній дійсності нерівність у доходи може кілька
виправляти держава, зменшуючи його за рахунок трансфертних платежів і податкової
політики. Система підтримки рівня доходу в суспільстві включає програму
соціального страхування і програму державної допомоги.
Таким чином, характеристика добробуту суспільства вимагає обліку всієї
сукупності факторів, що визначають матеріальне, культурне і соціальне
становище людей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Валовий національний продукт і суспільний добробут "
 1. Терміни і поняття
  національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт
 2. Ключові терміни
  національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 3. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської
 4. Основні терміни і поняття
  валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень
 5. Терміни і поняття
  національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 6. 2. Структура валового внутрішнього продукту
  валового внутрішнього продукту (ВВП) і валового національного продукту (ВНП). Розмежування між цими двома формами КОП базується на різних принципах їх розрахунку. При визначенні ВВП керуються територіальним принципом, згідно з яким цей продукт створюється внутрішніми для даної країни факторами виробництва незалежно від того, кому вони належать. В основу визначення ВНП
 7. 9. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
  валовий національний продукт) , віднімається грошова оцінка негативних факторів, що впливають на добробут, додаються грошові оцінки неринковою діяльності і вільного часу. Кількісні значення всіх цих оцінок, як правило, визначаються експертним
 8. Запитання для самоперевірки
  валовий національний продукт; д) наявний дохід; е) прибуток підприємства; ж) національний дохід. 7. Валовий національний продукт - це показник: а) рівня цін проданих товарів і послуг; б) загальних витрат уряду і муніципальних органів; в) кількості товарів і послуг, вироблених приватним бізнесом; г) ринкової вартості національного валового випуску кінцевих
 9. Запитання для самоперевірки
  валовий національний продукт; д) наявний дохід; е) прибуток підприємства; ж) національний дохід. 7. Валовий національний продукт - це показник: а) рівня цін проданих товарів і послуг; б) загальних витрат уряду і муніципальних органів; в) кількості товарів і послуг, вироблених приватним бізнесом; г) ринкової вартості національного валового випуску кінцевих
 10. Глава 8. Національна економіка: основні риси і по-казателі
  валовий національний продукт з добробутом нації. Концепція ВНП настільки умовна, в ній стільки довільних припущень і винятків, що її не можна використовувати для порівняння добробуту різних країн. І навіть тут можна отримати неправильні результати, якщо порівнювати далеко віддалені один від одного тимчасові інтервали. Пол Хейне Поряд з мікроекономічними, важлива роль в економічній
© 2014-2021  epi.cc.ua