Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

5.2. Управління залученням позикового капіталу

Організація, що використовує тільки власний капітал, має максимальну фінансову стійкість, проте вона обмежує темпи свого майбутнього розвитку, тому що відмовившись від залучення позикового капіталу в період сприятливої ринкової кон'юнктури, позбавляється додаткового джерела фінансування активів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяг господарської діяльності організації, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку - підвищити ринкову вартість організації. Управління залученням і ефективним використанням позикових засобів є однією з найважливіших завдань фінансового менеджменту, спрямованої на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності організації. Політика залучення позикових коштів являє собою частину загальної фінансової стратегії організації, полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення позикового капіталу з різних джерел відповідно до потреб свого розвитку. Процес формування політики залучення позикових коштів організації включає в себе кілька етапів. 1. Аналіз залучення і використання позикових коштів у попередньому періоді. Мета аналізу - виявлення обсягу, складу і форм залучення позикових коштів і оцінка ефективності їх використання. - Аналізується і оцінюється динаміка загального обсягу залучення позикових коштів в аналізованому періоді. Темпи цієї динаміки порівнюються з темпами приросту суми власних фінансових ресурсів, обсягів операційної та інвестиційної діяльності, загальної суми активів організації. - Визначаються основні форми залучення позикових коштів, аналізуються в динаміці питома вага сформованого фінансового кредиту, товарного кредиту і внутрішньої кредиторської заборгованості в загальній сумі позикових засобів, що використовуються організацією. - Визначається співвідношення обсягів використовуваних організацією позикових коштів по періоду їх залучення. Проводиться відповідна угруповання використовуваного позикового капіталу за цією ознакою, вивчається динаміка коротко-і довгострокових позикових засобів і їх відповідність обсягу використовуваних оборотних і необоротних активів.
- Аналізується і оцінюється склад конкретних кредиторів організації та умови надання ними різних форм позикових коштів. Ці умови аналізуються і зіставляються зі сформованою кон'юнктурою фінансового і товарного ринків. - Аналізується і оцінюється ефективність використання позикових коштів в цілому і окремих їх форм. Результати проведеного аналізу є основою оцінки доцільності використання позикових коштів організацією в сформованих обсягах і формах. 2. Конкретизація завдань залучення позикових засобів у майбутньому періоді. Основними завданнями залучення позикових коштів можуть бути: - поповнення необхідного обсягу постійної частини оборотних активів; - забезпечення формування перемінної частини оборотних активів; - формування відсутнього обсягу інвестиційних ресурсів; - забезпечення соціально-побутових потреб своїх працівників і пр. 3. Визначення граничного обсягу залучення позикових коштів. Максимальний обсяг залучення диктується двома основними умовами: - Граничним ефектом фінансового важеля. З урахуванням обсягу власних фінансових ресурсів розраховується коефіцієнт фінансового важеля і на підставі розрахунків обчислюється граничний обсяг позикових засобів, що забезпечує найбільш ефективне використання власного капіталу; - Забезпеченням достатньої фінансової стійкості організації. Вона повинна розраховуватися не тільки з позицій самої організації, але і з позицій інвестиційної привабливості, що забезпечить прийнятну вартість залучення позикових коштів. Таким чином, на третьому етапі встановлюється ліміт використання позикових засобів організації. 4. Оцінка вартості залучення позикового капіталу з різних джерел. Така оцінка проводиться в розрізі різних форм позикового капіталу, що залучається організацією із зовнішніх і внутрішніх джерел. Результати такої оцінки є основою розробки управлінських рішень щодо вибору альтернативних джерел залучення коштів, з урахуванням порівняльного аналізу вартості їх залучення. 5. Визначення співвідношення обсягу позикових засобів, що залучаються на коротко-довгостроковій основі. Мета аналізу - встановлення строків використання залучених позикових коштів для оптимізації їх співвідношення.
Розрахунок необхідного розміру позикових коштів у рамках кожного періоду здійснюється в розрізі окремих цільових напрямів їх майбутнього використання. Співвідношення позикових коштів залучаються на коротко-довгостроковій основі, може бути так само оптимізовано з урахуванням вартості їх залучення. Як правило, короткострокові позикові кошти дешевше довгострокових. 6. Визначення форм залучення позикових коштів. Вибір форм залучення позикових коштів організація здійснює виходячи з цілей і специфіки своєї діяльності. 7. Визначення складу основних кредиторів. Склад основних кредиторів визначається формами залучення позикових коштів, різноманітністю кон'юнктури, доступністю фінансових джерел. 8. Формування ефективних умов залучення кредитів. До умов надання кредиту належать: - Термін надання кредиту. Оптимальний термін - термін протягом якого повністю реалізується мета його залучення. - Ставка відсотка за кредит. Характеризується трьома основними параметрами: формою, видом і розміром. - Умови виплати відсотків. Розрізняють три основні варіанти: виплата всієї суми відсотка в момент надання кредиту, виплата суми відсотка рівномірними частинами та виплата всієї суми відсотка в момент сплати основної суми боргу. - Умови виплати основної суми боргу. Розрізняють три основні варіанти: часткове повернення основної суми боргу в перебігу загального періоду користування кредитом; повне повернення всієї суми боргу після закінчення терміну користування кредиту; повернення основної або частини суми боргу з наданням пільгового періоду після закінчення необхідного терміну кредиту. 9. Забезпечення ефективного використання кредитів. Критерієм ефективності виступають показники оборотності і рентабельності позикового капіталу. 10. Забезпечення своєчасних розрахунків за отриманими кредитами. За найбільш великих кредитах створюється спеціальний поворотний фонд. Платежі з обслуговування кредитів включаються в платіжний календар і контролюються в процесі здійснення поточної фінансової діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Управління залученням позикового капіталу "
 1. 6.3. Управління структурою капіталу
  управлінні структурою капіталу виникає з наступних причин: - вартість різних елементів капіталу різна і, залучаючи більш дешеві ресурси, організація може значно підвищити прибутковість власного капіталу, компенсуючи підвищені ризики; - комбінуючи різні елементи капіталу , організація може підвищити свою ринкову вартість та інвестиційну привабливість. Метою управління
 2. 4.4. Політика формування власного капіталу
  управління власним капіталом організації складає управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління цим процесом розробляється зазвичай спеціальна фінансова політика, спрямована на залучення власних фінансових ресурсів з різних джерел відповідно до потреб розвитку організації в майбутньому періоді.
 3. Джерела фінансування інвестиційної діяльності
  залучених коштів (від продажу акцій та інших цінних паперів); - коштів з бюджету та позабюджетних фондів. У 1998 р. в Росії капітальні вкладення великих і середніх підприємств фінансувалися за рахунок їх власних коштів на 53%, за рахунок коштів бюджету та позабюджетних фондів - на 31%, а позикові та залучені кошти грали незначну роль - відповідно 9 і 7%, що говорить про слабку
 4. 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу
  залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство. Оцінка змін, які відбулися в структурі капіталу, може бути різною з позиції інвесторів і з позиції підприємства. Для банків та інших інвесторів більш надійною вважається ситуація, коли частка власного капіталу у клієнта більш
 5. ДЖІРІНГ
  позиковим капіталом; "левередж" - використання позикового капіталу для збільшення прибутку, "принцип
 6. 5.5. Управління залученням товарного (комерційного) кредиту
  управління залученням товарного кредиту. Алгоритм управління залученням товарного кредиту можна представити таким чином: 1. Визначення принципів залучення товарного кредиту і його видів. 2. Визначення середнього періоду використання товарного кредиту. Для прогнозування цього показника розраховується середній період заборгованості за комерційним кредитом за ряд минулих періодів по
 7. ПОЗИТИВНИЙ левередж
  залучення додаткових позикових коштів перевищують витрати за цією
 8. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  залучення власних оборотних коштів. Поточні активи утворюються за рахунок як власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб вони наполовину були сформовані за рахунок власного, а наполовину - за рахунок позикового капіталу, оскільки при цьому забезпечується гарантія погашення позикових коштів. Залежно від джерел формування загальну суму поточних
 9. ІНВЕСТОР
  залучені кошти в інвестиційні проекти. Інвестиційний капітал, вкладений інвестором, може бути представлений у вигляді фінансових ресурсів, майна, інтелектуального продукту. Інвестори не просто вкладають капітал у справу, подібно бізнесменам, але здійснюють довготривалі вкладення в досить великі проекти, пов'язані зі значними виробничими, технічними,
 10. 49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів. Отже, від ступеня оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу багато в чому залежить фінансове становище підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності. У зв'язку з цим важливими показниками, які характеризують фінансову (ринкову)
 11. Тема 5. Управління позиковим капіталом організації
  позиковим капіталом
 12. Управління залученням фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.
  управління залученням коштів із зовнішніх джерел у торговельній організації включає наступні основні етапи. Аналіз залучення та використання коштів в передплановому періоді. Його метою є виявлення складу і форм залучення коштів організацією та ефективності їх використання. У процесі аналізу потрібно встановити:? динаміку загального обсягу оборотних коштів, позикового і залученого
 13. 12.2 Джерела формування фінансових ресурсів
  управління залученням коштів із зовнішніх джерел є однією з найважливіших функцій торгового
 14. Капітал
  капітал » вкладають різний зміст. У фінансовій сфері капита-лом називають суму грошей, що знаходиться в обороті, в Економікс - один з факторів виробництва, в марксистській політекономії - вартість, що приносить додаткову вартість в результаті експлуатації найманих робітників капіталістами. У даній роботі під капіталом розуміються задіяні в виробництві продукту засоби виробництва.
 15. 7. Ринок нерухомості як частина фінансового ринку
  залучення позикових коштів і т. п. У зв'язку з вищесказаним, ринок нерухомості - це один з секторів фінансового ринку Складною економічною системою, яка включає сукупність певних процедур та інститутів, спрямованих на взаємодію покупців і продавців, виступає фінансовий ринок. Під фінансовим ринком розуміють сферу прояви виникли економічних відносин з
 16. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
  управління поточними активами, управління оборотним капіталом, перетворення ліквідних активів у фактори виробництва і управління фіксованими активами (основним капіталом), розподіл потреби в новому обладнанні і ефективність
 17. фінансові важелі
  позикового
 18. БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ
  залучені кошти банків. Власні кошти - акціонерний і резервний капітал, а також нерозподілений прибуток. Залучені кошти: вклади, кошти від продажу облігацій та інших цінних
 19. Таким чином, відбувається зрушення кривої про-позиції позикових коштів.
  позикових коштів. Оскільки зміна в оподаткуванні доходів від Ощад-жений не робить безпосереднього впливу на кількість позичальників при будь-якій даній процентній ставці, воно ніяк не відбивається на попиті на позикові кошти. По-друге, визначимо, яким чином зміниться положення кривої запропонованого-вання? Оскільки при ослабленні податків домашні господарства будуть повели-чувати частку
© 2014-2021  epi.cc.ua