Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Зміцнення національного підприємництва

. Одним з напрямків економічної політики країн, що звільнилися була націоналізація іноземної власності. Тільки з 1960 по 1974 рр.. в 62 країнах, що розвиваються сталося 875 випадків націоналізації іноземних підприємств, головним чином гірничодобувних і плантаційний. Основна хвиля націоналізації припала на 70-і роки. Націоналізація, ліквідація концесійної форми підприємництва та екстериторіальності іноземних компаній, обмеження безпосередньої експлуатації природних і людських ресурсів означали крах позаекономічних методів експлуатації, відносний перехід до економічної експлуатації цієї підсистеми.
Слід при цьому зазначити, що одержавлення підприємств часто не означало повного розриву з компаніями західних країн.
Зовнішньоекономічна політика переважної більшості держав була спрямована на стимулювання національного виробництва та огорожа внутрішніх ринків від конкуренції. Величезний розрив у рівнях економічного розвитку з промислово розвиненими країнами викликав необхідність проведення гнучкої протекціоністської політики для прискорення модернізації відсталих господарських структур.
Зокрема, валютний курс нерідко підтримувався на завищеному рівні, що дозволяло національним підприємствам купувати необхідне обладнання за кордоном за заниженими цінами. Але подібна практика одночасно стримувала розвиток експорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміцнення національного підприємництва "
 1. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою- щее час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 3. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 4. 1. Сутність, завдання та види підприємництва. Фірма та її функції
  Господарська діяльність в умовах ринкової економіки на мікрорівні характеризується такими поняттями, як «підприємництво» та «фірма». При розгляді підприємництва необхідно розділяти економічну діяльність і підприємництво у власному розумінні цього слова. Перше виникло з появою людини. Збиральництво, полювання, землеробство представляли собою форми
 5. 30.2. Етапи економічного розвитку Індії
  Розвиток економіки незалежної Індії характеризується досить чітко вираженими режимами відтворення або етапами розвитку. - Перше десятиліття відносять до стабілізаційного періоду, коли формувалися основи господарського механізму. Завоювання незалежності поклало кінець позаекономічному примусу і торгової експансії з боку Британії, прямому контролю англійського капіталу над
 6. Причини зміни стратегії
  . У ході економічних перетворень змінювалася роль держави в соціально-економічному розвитку країн, що розвиваються. В міру консолідації підприємців в «клас для себе» росло зворотний вплив на державу, яка стимулювало розвиток внутрішнього ринку та підприємництва. Відносна самостійність держав зменшується, змінюються форми і методи економічної політики.
 7. Роль держав
  . Діяльність з врегулювання господарське життя в Західній Європі здійснюється як в рамках національних держав, так і на наднаціональному рівні. Зміни у співвідношенні політичних сил, становища на світових ринках призвели до зміни ролі держави як сукупного функціонуючого капіталіста. Втручання держави безпосередньо в процес виробництва або розподілу
 8. 21.4. Фактори світового впливу США
  На сучасному етапі світового розвитку розмір і рівень національного ринку виступають важливими факторами світового впливу. Високий ступінь забезпеченості США власними ресурсами щодо стримує зростання залежності від зовнішніх джерел і дає макроекономічній політиці США достатній ступінь свободи. Але від попиту на найбільшому в світі американському національному ринку залежить збут товарів і
 9. Держава
  . Воно займає особливе становище в світі і виконує специфічні функції на національному і зовнішньому рівнях. Будучи носієм влади, розташовуючи великої фінансової міццю, держава в якості власника власності та розпорядника коштів діє як звичайний і як особливий «суспільний» підприємець. Воно використовує широкий спектр впливу на внутрішні і зовнішні сектори господарства з
 10. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
© 2014-2022  epi.cc.ua